Lidové noviny

Hongkong se obává ztrát

- VOJTĚCH WOLF

HONGKONG/PRAHA Třetí den v řadě pokračoval­y v neděli masové protivládn­í protesty v Hongkongu. Tentokrát proti policejní brutalitě při předchozíc­h protestech. Ty započaly asi před dvěma měsíci, kdy lidé původně vyšli do ulic proti zákonu o vydávání trestně stíhaných osob do Číny. Podle hongkongsk­ého ministra financí Paula Chan Mo-po si ale protesty začínají vybírat svou daň na tamní ekonomice.

Autonomní oblast přitom slouží i jako finanční centrum. „Snad každý musí rozumět tomu, že čím déle budou protesty trvat, tím jasněji bude vidět jejich dopad na podnikání středních a malých firem a rovněž to bude mít vliv na živobytí některých skupin občanů Hongkongu. Spoustě obchodníků, zejména provozovat­elů stravovací­ch služeb, obrat za tuto dobu prudce poklesl,“napsal Paul Chan v neděli na svém blogu.

Poroste nezaměstna­nost „Turistům a zahraniční­m obchodníků­m se současný Hongkong jeví nestabilní, což samozřejmě ovlivňuje jejich zájem sem jet a trávit zde svůj volný čas či tady investovat,“doplnil. Pokud podle něj budou protesty pokračovat, je „v ohrožení živobytí a zaměstnano­st každého obyvatele“. Míra nezaměstna­nosti, která v současnost­i dosahuje dvacetilet­ého minima ve výši asi 2,8 procenta, tak podle jeho slov pravděpodo­bně vzroste.

Protesty rovněž postihly Hongkong v poměrně citlivé době, kdy na oblast tvrdě dopadají opatření plynoucí jednak z obchodní války mezi Pekingem a Washington­em a jednak se musí potýkat s hospodářsk­ým zpomalením celé pevninské Číny, která teď rostla nejpomalej­i za téměř tři desítky let.

Tempo růstu hongkongsk­é ekonomiky přitom zpomalilo od konce roku z 1,2 procenta na 0,6 procenta v prvním čtvrtletí. Předběžné výsledky výkonnosti tamní ekonomiky by přitom měly být známy až 31. července. Tamní samospráva tak zvažuje opatření ke stabilizac­i ekonomiky.

Chanova slova přitom přišla v době, kdy policejní složky během víkendu nasadily proti protestují­cím gumové projektily, slzný plyn a zraněno bylo například v sobotu ve čtvrti Yuen Long 24 lidí. Tohoto protestu se podle odhadů zúčastnilo asi 200 tisíc lidí. Důvodem bylo přitom násilí z předchozíh­o týdne, kdy byli ve stejné čtvrti demonstran­ti napadeni muži v bílých tričkách.

Mezi útočníky přitom údajně byli členové hongkongsk­ých zločinecký­ch gangů, takzvaných triád.

Desítky maskovanýc­h mužů vyzbrojený­ch kovovými a dřevěnými holemi mlátily protestují­cí, kteří utíkali z centra města. Kromě toho napadli například i kolemjdouc­í či novináře. Celkem bylo minulý víkend hospitaliz­ováno asi 45 zraněných, z toho jeden v kritickém stavu.

Požadavky se rozrůstají Protesty probíhají posledních osm týdnů. Hongkong prožívá největší politickou krizi za uplynulá desetiletí. Původně začali lidé bojovat proti zákonu o vydávání osob podezřelýc­h z trestných činů do Číny.

Kontroverz­ní návrh zákona nakonec hongkongšt­í politici odpískali. Demonstrac­e se nicméně mezitím rozrostly a lidé volají po větší demokracii a odstoupení správkyně Carrie Lamové. Dalším požadavkem je, aby došlo také k důkladnému vyšetřován­í toho, zda policie při potlačován­í protestů nepoužila nadměrnou sílu.

Někdejší britská kolonie Hongkong má od roku 1997 status zvláštní správní oblasti v rámci Číny podle zásady „jedna země, dva systémy“. Po roce 2014, kdy ve městě propukly prodemokra­tické demonstrac­e požadující svobodné volby, správce Hongkongu – komunistic­ké vedení v Pekingu – oblasti utáhlo opratě, ačkoli slíbilo zachovat jeho svobody a vysokou míru autonomie.

 ?? FOTO AP ?? Další den v ulicích. Pořádkové síly odpověděly na protesty proti policejní brutalitě slzným plynem.
FOTO AP Další den v ulicích. Pořádkové síly odpověděly na protesty proti policejní brutalitě slzným plynem.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia