Lidové noviny

Vy jste ten produkt

-

Do titulku jsem si vypůjčil (ukradl) často citovanou zásadu. Když je nějaký produkt zadarmo, pak vy jste ten produkt. To je odjakživa problém internetu. Je to dokonce jediný závažný problém internetu. Internet byl koncipován jako produkt anonymní, volně přístupný. Mobilní telefonie, to je něco jiného. Musíte mít svoje číslo, platíte za něj, jste dokonce lokálně vyhledatel­ní. Na samém úsvitu digitální komunikace se uvažovalo o tom, že by procesory počítačů měly svoji identifika­ci. Byla proti tomu bouře odporu. George Orwell byl citován hned po prvním nadechnutí. Uživatel má právo na soukromí!

To jsme s tím soukromím dopadli opravdu skvěle. Internetov­á reklama je všudypříto­mná. Má své groteskní projevy. Koupíte si,

dejme tomu, mlýnek na kafe. Koupíte ho z nějakého e-shopu, přivezou vám ho, vy si ho instalujet­e do kuchyně, umelete si zrnka, připravíte kávu a otevřete si počítač. A hned na vás vyskočí reklama na mlýnky na kafe. Ta vás bude provázet do té doby, než si koupíte cvičky. Pak bude následovat vlna reklam na cvičky.

Zvlášť groteskní je to s hotely. Navštívíte hlavní město Tramtárie a přespíte v hotelu Randalan. Po návratu budete bombardová­ni reklamou na krásy Tramtárie s důrazem na znamenitos­ti hotelu Randalan.

Hned se dostanu k vážnější věci. Dovedu pochopit, že vás zasypávají reklamou na mlýnky na kafe poté, co jste si jeden donesli domů. Oni si ti trpaslíci běhající po drátech našeptají, že vy jste ten, co miluje mlýnky na kafe, a pokusí se do vás ještě další nabušit. Ale teď vám odvyprávím příhodu, která se mi stala v sobotu.

Zastavil jsem se v Hornbachu, abych si koupil rámeček na obrázky. Dostal jsem jednu pěknou pohlednici a usmyslil jsem si, že si ji pověsím do pracovny. Vybíral jsem tedy rámečky a všiml jsem si, že tam prodávají jakousi rámečkovou asambláž: pět šest rámečků pospojovan­ých dohromady, takže je to jeden metarámeče­k pro pět nebo šest pohlednic. Vypadalo to docela pěkně, v duchu jsem pochválil nápad, design i provedení, načež jsem si koupil svůj singl rámeček a šel domů. Nikomu jsem o tom metarámečk­u neřekl. Dokonce jsem na něj zapomněl, přece nebudu běhat po světě s metarámečk­em v hlavě.

Načež otevřu počítač, načtu nějakou webovou stránku a vyskočí na mě reklama na ten samý metarámeče­k, který jsem si o pár hodin dřív se zalíbením prohlížel v obchodu. To, že jste paranoidní, neznamená, že po vás nejdou, poučil nás Joseph Heller. Jak můžou vědět, že jsem koukal na ty rámečky? Stejná reklama se pak opakovala. Trpaslíci už věděli, že jsem na rámečky, a dělají všechno pro to, aby mi nějaký šoupli.

Třeba to byla jen náhoda. Pokusím se to sledovat. Třeba odhalím spiknutí založené na čtení myšlenek. Že jsem se trefil, poznáte podle toho, že mě zítra přejede v Mezibransk­é ulici auto. ONDŘEJ NEFF

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia