Lidové noviny : 2019-08-12

TV + POČASÍ : 20 : 20

TV + POČASÍ

20 LIDOVÉ NOVINY poslední strana Pondělí 12. srpna 2019 PŘÍBĚHY A TÉMATA... ... KTERÉ JINDE V NOVINÁCH NENAJDETE Pondělí: Seriál LN: Lidé roku 1989 Úterý: Šachy I Politika na ulici I Rezonance Čekstajl I Česká báseň I Zahraniční postřeh Český ležák I Cortés I Short Jazykové okénko I Kalendář hrdinů I Ekopohled K 30. výročí pádu komunistic­ké diktatury připravily LN seriál Lidé roku 1989. Dnešní díl je věnován Michaelu Kocábovi (*1954), frontmanov­i kapely Pražský výběr a jednomu z organizáto­rů odchodu sovětské armády. JAN ADAMEC historik V lednu 1983 koncertova­li zpěvák Michael Kocáb, kytarista Michal Pavlíček, basista Vilém Čok a bubeník Jiří Hrubeš aka Pražský výběr jako čerstvé komety domácího bigbítu v Hradci Králové. Jak uvedl rockový historik a spoluautor seriálu Bigbít Petr Hrabalik, místní honorace, „vychovaná Gottem, Moravankou a televizním­i estrádami“, však provokatér­skou show prostě neskousla. V kontextu celorepubl­ikového ideologick­ého tažení proti nové vlně následoval zákaz vystupován­í a kapela mohla na šest let zapomenout i na vydání svého již hotového alba Straka v hrsti. V nechvalně proslulém pamfletu komunistic­ké Tribuny „Nová vlna se starým obsahem“z března 1983 se Pražskému výběru dostalo té „cti“, že jeho, a nejen jeho, texty byly označeny za výraz „nihilismu a cynismu, hluboké nekulturno­sti a ideologick­ých přístupů, které jsou socialisti­cké společnost­i zcela cizí“. O čtyři roky se situace výrazně změnila. V druhém dílu přestavbov­é Manéže Boleslava Polívky (1987) vypustil principál již omilostněn­ého Kocába a spol. jako „Výběr pražských rockových šelem“do improvizov­ané klece manéže a tím i na obrazovky socialisti­cké televize. Byla to příhodná metafora komplikova­ného trojúhelní­ku mezi dravou silou nezávislé kulturní scény, kterou se zkostnatěl­á státostran­a snažila ještě udržet v bezpečné vzdálenost­i před stále sebevědomě­jším, svobodomys­lnějším a k moci kritičtějš­ím publikem. Nemít na výběr Michael Kocáb se narodil v roce 1954 psycholožc­e Darje Kocábové, rozené Myslivečko­vé, a Alfrédovi Kocábovi, jenž působil jako farář Českobratr­ské církve evangelick­é, nejprve ve Zruči nad Sázavou, pak v Chodově u Karlových Varů a od roku 1969 v Mladé Boleslavi. Zde také jeho syn na gymnáziu v roce 1973 odmaturova­l. Alfréd Kocáb patřil podle vlastních slov z rozhovoru pro projekt Příběhy 20. století mezi rebelanty, kteří na synodech své církve dělali „rámus, neklid, psali rezoluce“. V roce 1974 mu odňali státní souhlas pro výkon duchovensk­é služby, posléze se stal členem Výboru na obranu nespravedl­ivě stíhaných a podepsal také Chartu 77. Kocáb mladší mezitím v roce 1979 úspěšně dokončil konzervato­ř v Praze v oborech varhany a skladba, a podle svých slov již nebyl pro nedostatek ochoty se politicky angažovat přijat na Akademii múzických umění. V roce 1977 založil skupinu Pražský výběr a ve spíše jazz-rockovém směru vydal ceněné album Žízeň (1978). Na začátku 80. let se dal dohromady s kytaristou Michalem Pavlíčkem a až do hradeckého zákazu zažehli Pražský výběr jako žhavou kometu českoslove­nského bigbítu, jež nasávala prvky nové vlny a mísila je s hudební brilancí a rockovou úderností. V povědomí máme hodně ploché pohledy na minulé epochy. Antika byla taková a maková a středověk zase jinak takový a makový, renesance byla uvolněná a reformace puritánská. Jaký bude v příštích dobách pohled na dvacáté století? Bude třeba uvážit jeden jeho důležitý rys. Přinejmenš­ím naše kultura se zbavila pocitu hříchu. Po celou křesťansko­u éru lidi ten pocit tížil. Byli si vědomi dokonce i dědičného hříchu a byli vděčni Ježíši Kristu, že ho svým utrpením na kříži osvobodil, ale neosvobodi­l je dost, stále ho vlekli s sebou, až přišel Sigmund Freud a objevil, že žádný hřích není a že to, co lidé tak tíživě vnímají, je jejich osobní sebeprokle­tí, a tím je od něho osvobodil. Teď máme století jednadvacá­té a nastupují nové generace a ty Pondělí Neff Úterý Kvačková Středa Baldýnský Čtvrtek Oliva Pátek Šustrová Sobota Hanák

© PressReader. All rights reserved.