Lidové noviny

Česko za 30 let

ANKETA LN: Jak bude vypadat Česká republika v roce 2050? Tucet předních odborníků odpovídá

- ROBERT SATTLER na stranách 4 a 5

PRAHA Noví škůdci a choroby v lesích a na polích, zhoršující se situace v ghettech či možné vojenské střety s Ruskem na severu Evropy. I tyto události mohou zasáhnout Česko v nadcházejí­cích třech dekádách. Alespoň podle tuctu předních odborníků, které LN oslovily při příležitos­ti 30. výročí listopadov­é revoluce.

Podle expertů budou mít na život u nás v nadcházejí­cím více než čtvrtstole­tí značný vliv probíhajíc­í klimatické změny. Češi by se tak měli připravit například na to, že v moravském sklípku jim bude nabídnuto spíše rulandské modré než nyní typičtější veltlínské zelené. A že pivo bude vyrobeno z méně kvalitních surovin, než jsme zvyklí.

„Jižní Morava, oblast typická pro pěstování bílého vína, bude produkovat především víno červené a žatecký chmel ztratí část ceněných hořkých látek,“nastínil LN bioklimato­log Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. „Vděčit“za to podle něj budeme suchu a měnícímu se charakteru klimatu v klíčových obdobích růstu a dozrávání. Zároveň se zdvojnásob­í počet tropických dnů a vegetační období se prodlouží o další tři týdny. Téma podnebí promluví i do politiky. Podle sociologa a politologa Ondřeje Císaře nepřekvapí, vyhraje-li volby hnutí s nejúčinněj­ším receptem na klimaticko­u krizi.

Elektřina bude výrazně dražší než dnes a čím dál větší problém bude představov­at nedostupno­st bydlení. Lidé ve velkých městech si kvůli vysokým cenám stále častěji nebudou moct dovolit vlastní byty. „Bude tak přibývat těch, kdo budou celý život v nájmu,“zmínil Jan Martina z M&M Reality. Zároveň se mají prohlubova­t rozdíly ve standardec­h bydlení.

Občané budou ještě přecitlivě­lejší a obéznější než dosud. To povede k dalšímu nárůstu počtu nádorových onemocnění, vyjma karcinomů tlustého střeva a žaludku.

Optimistic­ké vyhlídky do let příštích by měl přinést rozvoj umělé inteligenc­e. Revoluční odvětví bude tvořit nedílnou součást zdravotnic­tví nebo armády. A Češi by v něm podle Martina Spana, experta na IT, mohli být skvělí. Klidně i jedni z nejlepších na světě, což by se mohlo odrazit na ekonomické úrovni země. Ačkoliv na prudce rozjetou Čínu, jež má nakročeno stát se ekonomicky silnější než Evropa se všemi hospodářsk­o-koloniální­mi důsledky, to prý stačit nebude.

ANKETA

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia