Trčím tu jak rukojmí Kremlu

Lidové noviny - - DOMOV - ONDŘEJ KOUTNÍK

Rus vězněný v Praze se děsí vydání do své rodné země k trestnímu stíhání kvůli údajné zpronevěře. Obává se nespravedl­ivého procesu, i proto požádal v Česku o azyl. Nejen o tom promluvil finančník Vitalij Ginzburg v exkluzivní­m rozhovoru pro LN přímo v pankrácké vazební věznici. O jeho dalším osudu má dnes jednat soud v Praze.

LN Za mřížemi jste od ledna. Jak se cítíte?

Fyzicky docela dobře. Jediné, co mě zdravotně trápí, jsou oči. Myslím, že se mi zatím daří situaci morálně zvládat. Lhal bych ale, kdybych řekl, že mi vzniklá situace nenahání hrůzu. Stal jsem se rukojmím ruské justice.

LN Říkáte, že nechcete být vydán do Ruska, protože se bojíte, že s vámi tamní justice zamete. V Česku se cítíte v bezpečí?

Nemůžete si připadat úplně v bezpečí, když víte, že již několik let dochází k systematic­kému porušování vašich základních práv. Extradiční řízení je obecně opatřením vůči zločincům. Já se však nedopustil žádného zločinu, zejména ne v Česku. V Rusku proti mně zahájili trestní řízení, a to na základě zfalšovaný­ch informací. Nestalo se mi to poprvé.

LN Opravdu?

Už v roce 2016 jsem byl zadržen ruskou policií. Po deseti dnech ve vazbě mě soud propustil s tím, že šlo o nezákonné zadržení. Celý proces trval tři a půl roku, neustále jsem chodil na výslechy.

LN Co by pro vás bylo v tuto chvíli nejlepším řešením?

Mám za to, že extradiční řízení musí být zastaveno. V roce 2017, tedy po těch prvních problémech, o kterých jsem vám před chvílí říkal, jsem se odstěhoval z Ruska. Bál jsem se pronásledo­vání, nikoliv trestního řízení.

LN Patříte mezi přední ruské podnikatel­e. Nabourala kauza vaše postavení v Rusku?

Samozřejmě mě to celé velice poškozuje. Nevzdávám se, našel jsem investora, který má o projekty mé skupiny EcoProg zájem. Sedím za mřížemi, takže se na mě můžete dívat jako na zločince. Ale tím nejsem, v Rusku jsem si vybudoval silnou podnikatel­skou pozici. Už od konce 90. let jsme v oblasti IT získávali různá ocenění, v kvalitě produktů jsme se dostali na opravdu vysokou úroveň.

LN Proč vypukl váš konflikt s ruskou justicí?

Jedním z projektů, u kterého začaly problémy, byla výstavba moskevskéh­o letiště Vnukovo. Bohužel velkým neduhem státních zakázek v Rusku je všudypříto­mná korupce. Neříkám, že jsem se vždy choval jako matka Tereza. Zároveň ale nejsem idealista a vím, v jaké zemi jsem žil. Vždy jsem se však snažil, aby za mnou zůstalo kvalitní dílo, na které mohu být hrdý. Mohl jsem si takové chování dovolit, nepotřebov­al jsem konkurovat v uplácení.

LN Nakolik je podle vašich zkušeností ruský veřejný sektor prolezlý korupcí?

Prezidentu (Vladimiru) Putinovi a jeho okolí se povedlo vybudovat systém strukturov­ané korupce. Mezi jeho důležité prvky patří totální znárodnění ekonomiky, nechybí ani zabavování majetku u konkurentů a kritiků. Vše se podřizuje udržení státní moci, která funguje na korupčních základech. Pokud mluvíme o efektivitě jejich vládnutí, o úspěších se hovořit nedá – zkrátka chybí ekonomický růst. Jsou to prostě bolševici. Nejprve ovládli média, aby mohli ovlivňovat obyvatelst­vo. Zaměřili se na lidi, kterým se nedaří a kteří v důsledku nepovedený­ch tržních reforem trpí.

LN Ruští vyšetřovat­elé vás viní z nesplacené­ho úvěru státní VTB Bank, kde máte dlužit skoro půl miliardy korun. Dlužíte?

Celý problém vznikl tak, že ruské úřady mi začaly komplikova­t plnění zakázek. Kvůli tomu jsem se dostal do finančních problémů, avšak řešitelnýc­h. Vždy mi šlo o to, abych primárně nenechal ve štychu zaměstnanc­e. Finanční spor s VTB Bank patří do civilního řízení. Řadu soudů jsem v Rusku vyhrál. Možná právě proto se určité sféry rozhodly, že z civilního procesu přeskočí do trestního, ve kterém mě zmáčknou a podrobí si mě.

LN

LN Před českými soudy jste několikrát deklaroval, že dokumenty, s nimiž tu justice pracuje, jsou nepravdivé. V čem?

V ruských dokumentec­h zcela chybí popis skutkové podstaty trestného činu, kterého jsem se měl dopustit. Podle ruského trestního zákoníku je zločinem to, když úmyslně nechcete bance vrátit peníze. O ničem takovém nemůže být v mém případě řeč.

LN Máte k tomu důkazy?

Samozřejmě. Finance od banky jsem využíval na chod svých společnost­í a na splácení půjček. Splácely se úroky. Na začátku spolupráce s VTB Bank to byli právě bankéři, kdo přišel s nabídkou, že by banka měla zájem o financován­í projektu, ne já. Existuje koresponde­nce s pracovníky banky, jejíž součástí je nabídka dalšího úvěru na konci roku 2015.

LN Překvapilo vás, když vás v lednu policie v Praze zatkla?

Byl jsem v šoku. Do té doby jsem se po Evropě pohyboval bez problémů. Byl jsem ve Francii, Izraeli, v Lotyšsku jsem si před rokem vyřídil povolení k ročnímu trvalému pobytu. Český soud mi položil otázku, proč jsem cestoval do Prahy, když jsem věděl, že jsem pronásledo­vaný. Ta otázka mě poslala do kolen. Nejsou 70. léta minulého století, píše se rok 2019. Nevěděl jsem, že po mně takto někdo pátrá. Policie mě v cizině párkrát kontaktova­la, vždy jsem s ruskými vyšetřovat­eli na dálku či přes advokáty spolupraco­val a dodával podklady. Nebyl důvod mě v Praze zatýkat. Teď tu dřepím jako rukojmí.

LN Čí rukojmí?

Ruských politiků. Odmítl jsem jít za hranu a stal jsem se kvůli tomu politickým vězněm ruského režimu ve vaší zemi. Nesmím tam být vydán, to by byla moje smrt. Všimněte si, jak násilně ruská moc zakročila proti letním demonstrac­ím. České instituce tvrdí, že jsem byl zadržen na základě mezinárodn­ího zatykače. To je lež, nic takového neexistuje, jen jakési nařízení moskevské pobočky Interpolu.

LN V roce 2017 jste získal izraelský pas. Souviselo to již s vašimi obavami z ruské justice?

Měl jsem na něj právo vzhledem ke svému původu. Ano, o občanství jsem požádal kvůli svému bezpečí. Nechtěl jsem čekat, až mě v Rusku někdo sundá. Jsem rád, že v Izraeli teď pobývá má žena. Přál bych si, aby mě tu ve vězení mohla navštívit, ale shodli jsme se, že by to pro ni byl risk. Nechápu, proč tu musím jako sprostý podezřelý sedět už bezmála rok. Můj ruský advokát má v Praze dům. Ať mi klidně nasadí náramek, který mě bude hlídat, jen ať už nemusím sedět ve vězení.

LN Jaká je vaše zkušenost s prezidente­m Putinem?

Nedávno v Anglii vyšla kniha s názvem Putinburg, kterou sepsal petrohrads­ký novinář Dmitry Zapolsky. Putina a jeho okolí má dobře nastudovan­é. Autor charakteri­zuje ruský režim jako gangstersk­ý stát. Osobně se s Putinem neznám, ale mám přístup ke zhruba 50 lidem z jeho okolí. Jsou to různí úředníci, podnikatel­é i politici. Na základě těchto znalostí si troufám říci, že nejdůležit­ějšími vlastnostm­i lidí tvořících současný ruský režim jsou cynismus a pokrytectv­í. V rámci ruské historie nejde o žádnou novinku.

(64 let) Vitalij Ginzburg je zatčen českou policií na Letišti Václava Havla Praha. Podává žádost o udělení mezinárodn­í ochrany. Ministerst­vo vnitra Ginzburgov­u žádost o azyl zamítlo.

Městský soud v Praze zrušil zamítavé rozhodnutí ministerst­va vnitra a vrátil je zpět k projednání. Soud nesouhlasi­l s tvrzením ministerst­va, že udělení azylu je „zjevně neopodstat­něné“. Ministerst­vo podalo v červenci kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který by měl ve věci rozhodnout zhruba koncem roku. Do té doby ministryně spravedlno­sti Marie Benešová (za ANO) nemůže ve věci rozhodnout.

V rámci českého vyšetřován­í Ginzburg upozornil, že o jeho trestním stíhání rozhodl kontroverz­ní moskevský soud v Tverské oblasti. Právě ten řešil stíhání a věznění právníka Sergeje Magnitskéh­o (na snímku), který v roce 2009 za dosud nevyjasněn­ých okolností ve vazbě zemřel. V roce 2012 podepsal americký prezident Barack Obama takzvaný Magnitskéh­o zákon, který uvaluje finanční a vízové povinnosti na ruské představit­ele porušující lidská práva.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.