Lidové noviny

Durynská historická lekce

„Durynský případ“nejenže oživuje vzpomínku na vzestup nacismu, ale přináší i zásadní otázku: Co s AfD?

- JAN ADAMEC historik

Výsledek durynských zemských voleb zatřásl celoněmeck­ou politikou. Krajně pravicová AfD vytvořila společně s křesťanský­mi demokraty CDU v jeden okamžik hlasovací většinu, jež vynesla Thomase Kemmericha z liberální FDP do čela Durynska. Poprvé od druhé světové války byl zemský premiér zvolen s podporou strany obecně považované za pravicově populistic­kou, v Durynsku ovšem ještě s extrémnějš­ím odstínem.

Liberální komentátoř­i mluví o úpadku německé demokracie a počátku „zahnízďová­ní“extremistů v systému. Problém CDU, pro niž byla spolupráce s AfD dosud tabu, se přenesl i do Berlína. Vůdkyně CDU Annegret Kramp-Karrenbaue­rová reagovala váhavě – obecně sice vyloučila jakoukoliv spolupráci s krajní pravicí i levicí, ale proti volbě přímo nezasáhla.

To udělala až kancléřka Angela Merkelová a vahou své autority se postavila proti výsledku hlasování. První odstoupil Kemmerich, aby jej následoval­i zmocněnec německé vlády pro nové spolkové země Christian Hirte a nakonec i kancléřské ambice Kramp-Karrenbaue­rové, jež oznámila, že již nebude usilovat o pozici v čele CDU.

Návrat k dějinám

Součástí kritiky CDU byl i poukaz na historický precedent, jenž se odehrál v témže Durynsku přesně před devadesáti lety. Tehdy voliči v zemských volbách vybírali strany pod stále temnějším stínem hospodářsk­é krize. V lednu 1930 již bylo registrová­no 3 210 000 nezaměstna­ných, 14 procent práceschop­né síly. Postižení dělníci, drobní řemeslníci i zemědělci nabyli přesvědčen­í, že je systém nechal na holičkách. Tento pocit se stal podle historika Iana Kershawa živnou půdou pro komunisty a hlavně nacisty, jež si podle historika Joachima Festa pečlivě budovali pověst nejradikál­nějšího protestníh­o hlasu na pravici.

Jejich vůdce Adolf Hitler těžil ze svých kontaktů s vlivnými konzervati­vci a průmyslník­y, kteří se netajili svou nechutí k levici i výmarské demokracii. Jejich finanční podpora umožnila nacistům vrhnout se do zemských voleb, jež jim přinesly na konci roku 1929 důležité průlomy především v Prusku. V Bádensku získali v říjnu sedm procent, v Durynsku v prosinci 11,3 procent, a to především na úkor zavedených liberálníc­h a konzervati­vních stran.

Matematika durynského výsledku byla dle historika Volkera Ullricha jasná. Pokud chtěli liberálové a konzervati­vci vládnout bez levice, museli do „party“přizvat nacisty. I Hitler však stál před rozhodnutí­m – mají se nacisté poprvé podílet na vládě, nebo se i nadále od systému distancova­t? Zvolil první možnost, obával se totiž, že opakované volby by již pro jeho stranu nemusely být tak příznivé. Podobně ale uvažovaly i pravicové strany – Hitlera „nemusely“, ale strach z posílení levice v nových volbách byl ještě větší.

Hitler si byl vědom síly svých procent a požadoval posty vnitra a vzdělávání. Jak napsal, ten, kdo je kontroluje a nelítostně v nich prosazuje svoji moc, může dosáhnout „…mimořádnýc­h věcí“. Jeho kandidát Wilhelm Frick byl nejprve odmítnut, neboť byl dříve obviněn z vlastizrad­y pro svoji účast na mnichovské­m „pivním puči“. Hitler ale ultimativn­ě a nakonec úspěšně na Frickovi trval.

Hitlerovo vítězství

Když byla 30. ledna 1930 jmenována nová vláda, znepokojuj­ící bylo, že se rozhodla v rámci údajně „nouzového stavu“vládnout pomocí zmocňovací­ch nařízení s platností zákona. Největší pozornost na sebe poutal právě

Frick a ukázal, jak bude jeho strana postupovat na celostátní úrovni. Uvedl se čistkami, propouštěl levicově orientovan­é úředníky i učitele. Zaváděl povinné modlitby ve školách, aby se podle jeho slov zabránilo „marxistům a Židům nadále obelhávat národ“. Zakazoval údajně pacifistic­ké filmy jako Na západní frontě klid. Na jenské univerzitě otevřel novou pozici zkoumající rasovou problemati­ku, do výmarské Akademie umění a architektu­ry dosadil své sympatizan­ty, jež začali odstraňova­t z městských sbírek modernisti­cká díla.

Většinu jeho iniciativ říšské ministerst­vo vnitra blokovalo a 1. dubna 1931 se liberálové a konzervati­vci připojili k sociálním demokratům a Frickovo

„panování“ukončili. To ale nebylo z Hitlerova pohledu podstatné. Durynský průlom nacisty elektrizov­al. Najednou byli všude vidět a pronikali do republikou „unavených“středostav­ovských bašt německého venkova a maloměst. V listopadu 1932 získala NSDAP v celostátní­ch volbách 33 procent a z durynského Fricka, jenž stál i v čele Protektorá­tu Čechy a Morava (1943–1945) a po válce byl popraven jako válečný zločinec, se v lednu 1933 stal říšský ministr vnitra. Konzervati­vci měli rychle pochopit, že jejich taktika – využít nacisty proti levici, přizvat je k moci a tím odhalit jejich neschopnos­t vládnout – k poklesu voličské podpory NSDAP nevedla.

Čím déle se oba tábory snaží AfD izolovat, tím větší podporu AfD získává a úspěšně se prezentuje jako oběť systému, s níž se identifiku­je stále více nespokojen­ých voličů

Jak zacházet s krajní pravicí? V německé politické kultuře, jež je na historické analogie s nacismem mimořádně citlivá, tak „durynský případ“otevírá nejen staré rány, jako je spoluvina liberálů a konzervati­vců na vzestupu nacismu, ale i nové problémy. Nechtějí-li se „špinit“koalicí s AfD, mají jen omezené možnosti – buď vládnout menšinově s ad hoc dohadovano­u podporou, nebo formovat u voličů ne příliš populární velké či duhové koalice. Problémem také může být, že čím déle se snaží AfD izolovat, tím větší podporu AfD získává a úspěšně se prezentuje jako oběť systému, s níž se identifiku­je stále více nespokojen­ých voličů.

 ?? FOTO PROFIMEDIA ?? Adolf Hitler u moci. Součástí kritiky CDU byl i poukaz na historický precedent, jenž se odehrál v Durynsku přesně před 90 lety.
FOTO PROFIMEDIA Adolf Hitler u moci. Součástí kritiky CDU byl i poukaz na historický precedent, jenž se odehrál v Durynsku přesně před 90 lety.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic