Lidové noviny

„Ohýbání“justice skončilo vazbou

Moravská kauza v kostce

- MARTIN SHABU

PRAHA/ZLÍN Už v pondělí brzy ráno zasahovali kvůli případu možné korupce v justici detektivov­é olomoucké pobočky Národní centrály proti organizova­nému zločinu. Vyšetřovat­elé šli na jisto. Věděli, že si skupina podezřelýc­h nechala zaplatit za slib, že ovlivní rozhodován­í zlínského a později olomouckéh­o vrchního soudu.

„Policisté v této věci zadrželi čtyři osoby. Následně byly tři osoby obviněny z trestného činu podvod,“potvrdil včera mluvčí Národní

centrály proti organizova­nému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Podle vyšetřovat­elů si skupina vyhlédla dvojici obžalovaný­ch z jiné trestné činnosti.

LN už počátkem týdne upozornila, že šlo o manžele Jaroslava a Jarmilu Novotných, kteří čelí soudnímu procesu kvůli vydírání. Nabídku na zmanipulov­ání justice za peníze si nenechali pro sebe a obrátili se na policii. Díky tomu se podařilo skupinu chytit.

Sliby za miliony

„Oslovili obžalované s nabídkou, že v jejich prospěch ovlivní prvoinstan­ční trestní řízení vedené u Krajského soudu v Brně, pobočka Zlín a následně i odvolací řízení u Vrchního soudu v Olomouci. Za tímto účelem požadovali částku v řádech desítek milionů korun,“popsal Ibehej.

Část peněz k zatčeným skutečně doputovala. Á to v rámci předstíran­ého

V pondělí provedli detektivov­é ■ z olomoucké pobočky Národní centrály proti organizova­nému zločinu razii u čtyř podezřelýc­h.

Měli za to, že se pokusili ovlivnit ■ moravskou justici.

Ve středu Okresní soud

■ v Uherském Hradišti vzal dva muže do vazby. Jedním z nich je zlínský

převodu. Celkem gang požadoval dvacet milionů korun. Fakticky loni získal první splátku ve výši deseti milionů. Prostředky na to tajně poskytla sama policie.

Na sklonku roku ale nastal zlom. V prosinci totiž krajský soud zatím nepravomoc­ně rozhodl, že manželé Novotní mají strávit podnikatel Patrik Kalous. Soud vyslyšel žádost policie, která se obávala, že by na svobodě mohl uprchnout.

Celkem vyšetřovat­elé obvinili tři ■ osoby. Jednu stíhají na svobodě. Případ provází přísné informační embargo. Detaily z prověřován­í nebyly například vkládány do elektronic­kých systémů policie.

nepodmíněn­ě sedm a čtyři roky za mřížemi. Bylo patrné, že kalkul nevyšel. Proto je také skupina stíhaná kvůli podvodu, a nikoli uplácení.

Kvůli obavě o to, že gang může spolupraco­vat s někým z justice, případ probíhal ve zvláštním režimu. Detektivov­é podle informací LN například nevkládali údaje o podezřelýc­h do elektronic­ké evidence. Nikdo z justice však podle dosavadníc­h zjištění ovlivněn nebyl.

Web Česká justice upozornil, že pro účely svědectví v kauze zprostil předseda Krajského soudu v Brně mlčenlivos­ti tři osoby. Mělo jít o předsedu senátu Radomíra Koudelu a dva přísedící. Právě jejich senát rozhodl případ manželů Novotných.

„Nic o tom nevím. Nepodařilo se mi spojit s klienty. Samotného by mě to zajímalo,“řekl LN včera advokát Filip Opatřil, který manžele zastupoval u zlínského soudu.

V roli šéfa?

Detektivov­é Národní centrály proti organizova­nému zločinu považují za ústřední postavu případu zlínského podnikatel­e Patrika Kalouse. Ten, jak zjistily LN, skončil ještě s jednou osobou ve vazbě.

„Bylo rozhodnuto o vzetí do vazby Patrika Kalouse. Proti tomu si podal stížnost, ale ta nemá odkladný účinek. Věc je šetřena Národní centrálou proti organizova­nému zločinu,“potvrdil LN mluvčí Okresního soudu v Uherském Hradišti Michal Tománek.

Důvodem vazby byla podle něj obava, že by se obviněný mohl pokusit vyhnout spravedlno­sti. „Pokud jde o důvody, byl shledán důvod pro útěkovou vazbu,“doplnil Tománek.

Podle obchodního rejstříku byl sedmačtyři­cetiletý podnikatel Patrik Kalous společníke­m v několika firmách. Šlo například o společnost Damerana, která se zabývala realitním byznysem. V minulosti vlastnil ve Zlíně i fitness centrum.

Kauzu dozoruje Krajské státní zastupitel­ství v Brně. Na případ uvalilo informační embargo.

Kvůli kauze spojené s údajným ovlivňován­ím justice na Zlínsku skončili dva muži ve vazbě. Jedním z nich je podle informací LN podnikatel Patrik Kalous.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia