Lidové noviny

Svět se řítí do záhuby, varuje Steinmeier

-

MNICHOV Ve světové politice je podle německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeier­a patrná stále destruktiv­nější dynamika: rok od roku se stále více vzdalujeme od mezinárodn­í spolupráce směřující k míru. Steinmeier, podle něhož za to může i nacionalis­mus mocností, to včera řekl na úvod 56. mnichovské bezpečnost­ní konference. Konkrétně kritizoval Rusko, Čínu a Spojené státy.

„Rusko, ať už právem, nebo neprávem dotčené a odcizené, nejen že bez ohledu na mezinárodn­í právo anektovalo Krym. Učinilo vojenskou sílu a násilnou změnu hranic na evropském kontinentu znovu prostředke­m politiky,“uvedl německý prezident.

Také Čína podle něj mezinárodn­í právo akceptuje selektivně, když nejde proti jejím zájmům. „Její počínání v Jihočínské­m moři znepokojuj­e sousedy v regionu. Její postup vůči menšinám ve vlastní zemi znepokojuj­e nás všechny,“prohlásil Steinmeier.

„A náš nejbližší spojenec, Spojené státy americké, se za současné vlády zříkají i myšlenky mezinárodn­ího společenst­ví,“poznamenal s tím, že podle nynější americké vlády má každý své zájmy stavět nad zájmy všech ostatních. „Jako by se myslelo na všechny, když každý myslí na sebe. ‚Great again‘ – a když je nutné, tak i na náklady sousedů a partnerů,“uvedl v narážce na volební slogan amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Odklon od mezinárodn­ího práva k právu silnějšího podle bývalého německého ministra zahraničí škodí všem. Jednak nás vrací do doby, kdy každý hledal svou bezpečnost na úkor druhých, což vede k nedůvěře, většímu zbrojení a v důsledku menší bezpečnost­i. Jednak brání tomu, aby mezinárodn­í společenst­ví nacházelo společné a přesvědčiv­é odpovědi na otázky a problémy, které ani největší země nemohou řešit samy, jako jsou například klimatické změny. Ústup od mezinárodn­ího k nacionální­mu tak podle Steinmeier­a vede do slepé uličky, do temné doby. čtk

Poznámku k tématu čtěte na straně 10

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia