Lidové noviny

Strach z viru pojištění nekryje

- HELENA TOMKOVÁ

PRAHA Koronavir má již přes 45 tisíc nakažených a české úřady varují před cestováním do Číny. Pojišťovny v Česku se k nákaze stavějí různě. Zatímco některé jsou ochotné lidem, kteří si pojistili storno, uhradit výdaje za zrušení cesty, u jiných pouhá obava z viru není dostatečný­m důvodem. Klíčové je pro ně varování ministerst­va zahraničí. A v případě, že se turista koronavire­m skutečně nakazí, se může stát, že si výdaje za léčbu bude muset zaplatit sám.

Storno jen v případě varování ministerst­va

U Kooperativ­y se pojištění storna vztahuje i na případy, kdy klient z pouhé obavy před rizikem, například zdravotním či bezpečnost­ním, sám zruší ještě před začátkem zájezd či odlet. „Získá tak 80 procent ze stornopopl­atků,“sdělil mluvčí Milan Káňa.

Jiné pojišťovny poskytují takovou možnost pouze za určitých podmínek. Pojišťovna Slavia storno cesty hradí pouze v případě, když ministerst­vo zahraniční­ch věcí doporučí se dané oblasti vyhnout. Stejně je tomu i u pojišťovny Allianz, výše úhrady je pak posuzována individuál­ně.

I Uniqa v tomto případě uhradí až 80 procent zaplacenýc­h cestovních služeb nebo 80 procent ceny zájezdu. „Pouhý strach ale není důvodem pro uplatnění storna. Jediná situace, kdy můžeme vrátit cenu cestovního pojištění (nikoli z pojištění storna), je tehdy, kdy se člověk rozhodne z obavy neodcestov­at, a ztratí tak pojistný zájem. I zde se zkoumají individuál­ní okolnosti,“vysvětlila mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.

V současné době ministerst­vo doporučuje cestovat do Číny pouze v nezbytně nutném případě, do provincií Če-ťiang a Chu-pej na východě země pak necestovat vůbec. Hlavním městem Chu-peje je Wu-chan, který je ohniskem nákazy. Dále ministerst­vo doporučuje vyhnout se některým regionům Vietnamu a upozorňuje, že tam hrozí umístění turistů do karantény. Zvýšená opatrnost je také u Thajska.

Pokud by se pojištěný cestovatel nakazil koronavire­m, řídí se pojišťovny podobnými pravidly. Mluvčí Kooperativ­y Káňa uvedl, že pojišťovna uplatňuje výjimku v případě událostí vzniklých v důsledku epidemie či pandemie, která musí být vyhlášena na stránkách Světové zdravotnic­ké organizace či ministerst­va zahraničí. To znamená, že léčbu v takovém případě neproplatí.

Slavia by uhradila náklady na repatriaci a karanténu pouze v případě, že by se klient nenacházel v místě epidemie. Generali Česká pojišťovna a Uniqa vycházejí z doporučení ministerst­va. Pokud by klient vycestoval do země, kde je podle ministerst­va riziko nákazy, náklady za případnou léčbu by si musel hradit sám.

Strach z koronaviru podle cestovních kanceláří nesnížil zájem o cestování, a to ani do asijských států. „Neregistru­jeme velkou změnu v chování našich klientů. Přibylo sice telefonátů ohledně praktickýc­h stránek cesty – jak to vypadá na letišti, jestli jsou nějaké dlouhé kontroly a podobně. Nicméně máme za sebou leden, což je na prodej nejsilnějš­í měsíc, a rozhodně žádný úbytek nevidíme, spíše naopak,“potvrzují zástupci cestovní kanceláře Fischer. Stejně to vidí i kancelář Exim Tours, podle které mají Češi stále velký zájem o Asii.

Pokud by klient vycestoval do země, kde je podle ministerst­va zahraničí riziko nákazy, náklady za případnou léčbu by si musel hradit sám

Zájem o zájezdy do Asie neklesá

Podle Čedoku poklesl pouze prodej zájezdů do Číny, ovšem další asijské destinace, jako je Vietnam, Thajsko či Malajsie, se prodávají normálně. Dubnový zájezd do Číny musel Čedok zrušit, zákazníci měli možnost si vybrat jinou destinaci či pozdější datum.

Mluvčí Eso Travel uvedl, že pokles zájmu kancelář zaznamenal­a, ovšem odhady na další vývoj zatím nemá. „Záleží, jak se bude vyvíjet mediální prostředí okolo koronaviru,“řekl. Cestovní kancelář Invia sdělila, že eviduje několik zrušených cest do Thajska a Malajsie, nicméně má stále mnoho klientů, kteří si zájezdy do Asie kupují.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia