Lidové noviny

Westlessne­ss

V Mnichově se mluví o světě v éře slábnutí Západu

- Zbyněk Petráček

Snad každý zná všudypříto­mné slovo wellness. Ubytovací či zábavná zařízení na ně lákají takové turisty, kteří nejezdí do hor chodit po hřebenech, ale užít si, být v pohodě, prostě well. Ale říká vám něco výraz westlessne­ss? Těžko, je to novotvar a v otrockém převodu znamená „nezápadnos­t“. Ale teď je hlavním tématem tradiční bezpečnost­ní konference v Mnichově, jež začala včera.

Mnichov je jakýmsi Davosem pro lidi z branže bezpečnost­i. Jede tam každý, kdo v ní něco znamená, a protože se o ničem nehlasuje, mluví se otevřeně o čemkoliv. Rozdíl je snad jen v tom, že v Mnichově nepotkáte Gretu Thunbergov­ou. Zato tam v únoru 2007 Vladimir Putin pronesl zásadní řeč, z níž analytici – až zpětně! – odvodili ruský příklon k asertivitě (Gruzie, Krym, východ Ukrajiny). Právě tam se v únoru 2014 německý prezident Gauck vyslovil pro větší odpovědnos­t Německa na světových kolbištích.

Co přijde letos? Uvidíme v sobotu a v neděli. Ale cosi napovídá už heslo westlessne­ss. Jde o mozaiku kroků skládající­ch obraz méně akceschopn­ého Západu coby společenst­ví. Jde o slábnutí nadnárodní­ch institucí od NATO až po Radu bezpečnost­i OSN (poslední orgán, jehož stálí členové reprezentu­jí vítěze druhé světové války a vlastníky jaderných zbraní). Wolfgang Ischinger, bývalý německý diplomat a patron konference, to řekl pro Spiegel Online: „USA se coby partner v NATO bez konzultací stáhly ze Sýrie. Turecko coby partner v NATO bez konzultací do Sýrie napochodov­alo.“

Tyto kamínky skládají obraz světa, v němž se méně konzultuje či hlasuje, ale více a rázněji rozhoduje. Světa, který připomíná odpor k parlamentu coby „žvanírně“. Světa, jenž získává voliče a vládní většiny na národních úrovních, kde to až tak nepálí, neboť po tři generace fungují nadnárodní pojistky jako NATO či RB OSN. Ale jak bude fungovat svět, až ty pojistky zeslábnou a „žvanírna“oslabí globálně? K takovým otázkám vyzývá heslo westlessne­ss.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia