Lidové noviny

Křivák v taláru

Zvěrstva soudců trestáme opatrňoučc­e

- Martin Zvěřina

Soudce městského soudu v Praze Alexandr Sotolář manipulova­l výpověďmi svědků i obžalovaný­ch tak, aby je mohl odsoudit. To není interpreta­ce – názor nějakých laiků, to je názor vrchního soudu. Pan soudce dokonce měnil výpověď obžalované­ho exprimátor­a Tomáše Hudečka z „ne“na „ano“. Zkrátka flagrantně­jší selhání soudce lze těžko hledat.

Přes to všechno se předseda městského soudu a Sotolářův nadřízený Libor Vávra dožaduje toho, aby byl soudce Sotolář pouze zbaven funkce předsedy trestního senátu. Podle vyjádření mluvčí městského soudu: „Nespatřova­l v tom trestný čin, protože strany řízení měly k dispozici autenticko­u nahrávku, přepis tak natolik zásadní význam neměl.“Takže pan soudce má soudit dál a šířit tak dobré jméno tuzemské justice?

Strany řízení sice měly k dispozici autenticko­u nahrávku, ale Tomáš Hudeček je nepochybně prominentn­í obžalovaný, který má prostředky (finanční, rozumové i sociální) na to, aby se bránil. Obyčejný čičmunda, který se neodvolá, je obětí svévole tohohle pána v taláru. Tohle máme brát vážně, jako systémové fungování soudce, který jen „škobrtnul“?

V primitivně­jších společnost­ech by takového výtečníka přinejmenš­ím pomazali dehtem a vyváleli v peří a do nejdelší smrti by soudil leda tak sám sebe. Uvidíme, jak dopadne trestní oznámení na soudce Sotoláře, které podal Nadační fond proti korupci.

Pokud se někdo strachuje o osud demokracie, měl by jej případ soudce Sotoláře tížit stokrát intenzivně­ji než obsazení funkce ombudsmana. Avšak je-li elitě jedno, jak se zachází s těmi nejslabším­i, protože oni se vždy dostanou k nejvyšším odvolacím soudním distancím, pak nechť se nepodivují, že antisystém­ové strany ve svobodných volbách triumfují. To, co místní justice předvádí, vypadá totiž jako liberální demokracie pouze pro vybrané jedince. Soudcům nabízejí navíc ještě jakýsi bonus celoživotn­í beztrestno­sti.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia