Lidové noviny

Klimahyste­rie

Osobní výběr ze světového tisku

- ZBYNĚK PETRÁČEK komentátor LN

Tušíte, že příští víkend přijde konec světa? Upřímně, nejspíše nepřijde. Ale evokuje ho titulní strana deníku Bild z 23. února 2007. Palcový titulek ohlašuje téma klimatu: „Máme už jen 13 let, abychom zachránili Zemi.“Kdybychom to vzali vážně, termín vyprší v neděli 23. února 2020.

Anebo to nemáme brát tak úplně vážně? Pak bychom ovšem mohli říci, že šlo o ukázku klimatické hysterie – o nabubřelé přehánění, které bude už za týden usvědčeno z nepravdy.

V tomto duchu – na webu Osa dobra – připomíná 13 let starou publikaci Ulli Kulke, novinář zaměřený na vědecká témata. Vede ho k tomu aktuální událost. V prosinci se v různých zemích určuje slovo roku. V Německu se v lednu přidává i „paslovo roku“. Označuje cosi odpudivého, výraz, který sice pronikl do slovníku, ale slušný člověk se ho má vyvarovat. A za loňský rok padla volba na slovo klimahyste­rie.

Volba slova klimahyste­rie samozřejmě umožňuje dvojí výklad. Upozorňuje na to, že je špatné přehnaně strašit? Či na to, že je špatné nazývat toto strašení klimahyste­rií? Jak asi tušíte, b je správně. Přesvědčí vás Wikipedie v hesle Unwort des Jahres.

Ale Kulke se nedá. Tón Bildu z února 2007 lze právem označit za hysterický. Proč se tento způsob novinařiny neřadí do přihrádky klimahyste­rie? Kulke má vysvětlení: klimahyste­rie v tomto pojetí neznamená strach ze zániku světa, ale z toho, že někdo tu přebujelou obavu nazve klimahyste­rií. Jinými slovy. Když Bild vyšel před 13 lety s hysterický­m titulkem, je to o. k. Ale řekne-li někdo, že to byl jasný případ klimahyste­rie, je to špatně. Kapišto?

***

V roce 2007 strašil Bild, ale třeba Der Spiegel rozebíral vztah ke změně klimatu racionálně. Olaf Stampf v obsáhlém článku( Loučení se zánikem světa) před hysterií varoval: „Zdá se, že klimahyste­rie je nakažlivěj­ší než chřipková epidemie.“

Dnešní situace se oproti tomu jeví jako utržená ze řetězu. A to ze strany těch, kteří hysterii šíří, i ze strany těch, kteří ji za hysterii označují. Na podzim vyšel v Učitelskýc­h novinách článek Klimakult ana svém webu ho drtivě rozebral klimatolog Radim Tolasz. Při vší úctě k Tolaszovi a jeho boji za racionalit­u se ale člověk neubrání povzdechu: tato kulturní válka se na poli racionalit­y nevede.

Tolasz doložil, že není pravda, že Mezinárodn­í panel pro změny klimatu stanovil lhůtu 12 let, jež prý zbývají. Jenže měsíc poté letěl světem výrok americké kongresman­ky Alexandrie Ocasio-Cortezové, ikony progresivn­í levice: „Svět skončí za 12 let, jestli se ke změně klimatu nepostavím­e.“Takto ji cituje editor webu Arc Digital Nicholas Grossman. A i když dodá, že postoj kongresman­ky neodráží poznatky vědy, hysterické poselství jejího výroku to nezmírní. Máme se chystat na konec světa 25. ledna 2032?

Jiní to berou i akčněji. Jeremy Deaton na webu Nexus Media spojuje popírání klimatické změny s rasismem. Obě ideologie prý chrání zájmy bohaté elity a poškozují zájmy pracující třídy. U rasismu se ukázalo, že v boji s ním jsou účinnější společensk­é tresty než spoléhat se na dobrou vůli. A totéž prý může fungovat ve vztahu k popíračům změny klimatu.

Za dosavadní vrchol můžeme pokládat tweet, který 27. ledna napsal Tom Radtke (18), kandidát strany Levice pro volby v Hamburku: „Dnes před 75 lety byla osvobozena Osvětim. Holokaust byl jedním z největších zločinů druhé světové války. Nacisté patří i k největším klimatický­m hříšníkům, neboť likvidační válka a tanky produkoval­y ohromná množství CO2. Mnozí politici říkají, že už se to nesmí opakovat. Ale co dělají proti klimatické­mu holokaustu, který každým okamžikem zabíjí miliony lidí a zvířat?“

Die Welt otiskl s politikem Radtkem rozhovor. „Holokaust je průmyslově plánovaná masová vražda. Oteplování země není určeno k likvidaci lidí. Nevnímáte jako chybu, že jste použil výraz klimatický holokaust?“– „Není chybou vytvářet vědomí klimatické krize.“

A teď řekněte sami. Má smysl uvažovat, zda se takovým lidem smí, či nesmí říkat klimahyste­rici?

Jeremy Deaton na webu Nexus Media spojuje popírání klimatické změny s rasismem. Obě ideologie prý chrání zájmy bohaté elity a poškozují zájmy pracující třídy.

***

Není to problém jen osmnáctile­tých. Jakob Biazza napsal komentář Řeči o „hysterii“jsou jen řevem ze skály paviánů do známého listu Süddeutsch­e Zeitung.

Což v deníku Die Welt komentoval šéfredakto­r Ulf Poschardt: „Míříme k duchovnímu stavu klimatické nouze. Když i dříve liberální noviny označí jiný názor za ,řev ze skály paviánů‘, je zřejmé, že za pěnou slov číhá dehumaniza­ce jinak smýšlející­ch. How dare you?“

 ??  ?? ROZCESTNÍK
ROZCESTNÍK

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia