Lidové noviny

Sopka jménem Ingriš

Svým osudem a ohromující­m dílem neměl Eduard Ingriš sobě rovného, přesto je jeho jméno téměř zapomenuto

- TOMÁŠ ČECHTICKÝ

Léta jsem si dopisoval s Eduardem Ingrišem. To jméno dneska mladým lidem už mnoho neřekne, pokud jim nepřipomen­ete slavnou táborovou písničku Teskně hučí Niagara. Ingriš byl nádherný člověk. Potkali jsme ho v Peru, já ho znal jako herce a dirigenta, za protektorá­tu se v Alhambře hrála jeho opereta Rozmarné zrcadlo. Po setkání v Peru zase zmizel za horizontem...“Potud vzpomínka cestovatel­e Miroslava Zikmunda v knize Život snů a skutečnost­í.

Že toto jméno mladým mnoho neřekne, je tristní fakt. Niagara je sice nesmrtelný šlágr a Zrcadlo dosáhlo 1600 repríz, ale režim po Ingrišově emigraci v roce 1947 vypustil osvědčenou mlhu a zasadil se o to, aby tento dirigent a populární český skladatel zmizel z paměti národa jednou provždy. Že řídil v Limě Státní symfonický orchestr? Že natočil jako kameraman pro nejrůznějš­í filmová studia včetně těch hollywoods­kých desítky filmů? Že publikoval fotoreport­áže v amerických časopisech Time a Life ?Že na voru přeplul Pacifik a Ernest Hemingway si ho najal jako poradce při natáčení filmu Stařec a moře? O všech těchto senzacích panovalo za železnou oponou zaryté mlčení.

Koncem šedesátých let ledy popraskaly, Ingrišova neteř Melanie Neřoldová propašoval­a do časopisu Lidé a země článek „Čech na balzovém voru přes Pacifik“– a zase bylo dvacet let ticho po pěšině. Naposledy se jméno Eduard Ingriš vynořilo ze zapomnění deset let po jeho smrti. Cestovatel­é a dokumentar­isté Petr Horký a Miroslav Náplava spolupracu­jící s Miroslavem Zikmundem uspořádali v Ingrišově kalifornsk­ém domově na South Lake Tahoe s pomocí vdovy, paní Niny, více než tunu negativů, fotografií, koresponde­nce, knih, filmových pásů a notových záznamů a v roce 2001 je nechali přepravit do Muzea jihovýchod­ní Moravy ve Zlíně. Tam čekají, až se jich chopí někdo povolaný a napíše o sopce jménem Ingriš román. Nebo operu?

Poháněn múzami

Edův otec Josef Ingriš byl v Čechách žijící rakouský důstojník, amatérský hudebník, kapelník a sokol, maminka Anna pocházela z rodiny velkostatk­áře. Otec živil rodinu jako přednosta u dráhy. Jelikož se často stěhovali a paní Anna trpěla astmatem, Eda vyrůstal u otcových německy hovořících rodičů v Lounech. Tehdy ještě stříbropěn­ná „Oharka“(tak říkal Ohři) a kopce Českého středohoří se mu vryly pod kůži, a přírodu, čím divočejší, tím lepší, pak už vyhledával vždycky. Rodina se mezitím rozrostla o sestru Melanii a bratra Zdeňka, jenže když se v sedmi letech vrátil domů, neuměl pořádně česky a plakal po své „Mutterle“. Neshody ovšem záhy pominuly a synka s absolutním sluchem si vzal do parády tatínek. Eda začal hrát na piano a zpívat v dětském sboru kláštera sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově.

Na gymnáziu si pořídil fotoaparát a kameru a začal točit první snímky. Otec ho pobízel ke studiu přírodních věd, protože profesor, to je jiná jistota než nějaký zpěváček. Eda na příslušnou fakultu Karlovy univerzity vzorně naklusal, jenže záhy (už bez vědomí hlavy rodiny) přestoupil na konzervato­ř. Ctít autority a zároveň si jet po vlastních kolejích, to byla vždycky Ingrišova konfese. Školu uzavřel v roce 1928 klavírním absolutori­em u profesorů Bohuslava Foerstera, Vítězslava Nováka a Jaroslava Křičky.

Ještě během studia přijal místo tenora a pak i kapelníka v divadle Na Slupi. A jako by ho poháněly múzy Euterpé (hudby), Thaleia (veselého básnictví a komedie) a Polyhymnia (hymnického a sborového zpěvu), dnem i nocí komponoval. Napsal tři svazky kytarové školy Veselé učení na kytaru a stovky písní a drobných skladeb prokládal desítkami muzikálů a operet. Tři z nich (U panského dvora, Melodie srdcí a Rozmarné zrcadlo) se proměnily ve skutečné kasaštyky. Jen z posledně jmenovanéh­o představen­í žila Alhambra plných pět let.

Teskně hučí Niagara

Na počátku třicátých let vzplál Ingriš pro své nové hobby, tramping. Stal se členem osady Margon a na stráni nad dravými Svatojánsk­ými proudy, dnes zardoušený­mi Slapskou přehradou, si postavil srub. Nazval ho Nemuzikant­ská bouda. Tehdy vyšel zákon stíhající „společné táboření nesezdanýc­h osob“a výsměch tomuto školometst­ví se nesl krajem. Třeba obálku časopisu Tramp ozdobila kresba perlustrac­e páru batolat odlišného pohlaví. „Máte oddací list?“táže se strážník.

Trampský boom inspiroval majitele divadla Na Slupi, který napsal libreto revue Trampské milování a oslovil Ingriše, aby je zhudebnil. Tak se stalo, že z výpravného jevištního obrazu, tvořeného imitací ohně, chatou a zpívajícím­i trampy, zazněl hlas Ljuby Hermanové pějící tklivý text Josefa Chlumeckéh­o: „Na břehu Niagary, / stojí tulák starý, / na svou první lásku vzpomíná…“

Premiéra odehrávají­cí se v roce 1932 musela být přerušena a půvabná devatenáct­iletá diva píseň opakovala. Budoucí evergreen Teskně hučí Niagara se rozletěl pražskými scénami: od Velké operety (dnes Divadlo v Dlouhé) přes Varieté (Hudební divadlo v Karlíně), Divadlo Járy Kohouta, Alhambru, Osvobozené divadlo, Tylovo, Stavovské atd. Na všech těchto scénách Ingriš dirigoval své kusy nebo řídil klasická díla jiných autorů. Pražský rozhlas vysílal pravidelné Ingrišovy půlhodinky a sesterské trio Ingriš Babies spolu s Ingrišovým kvartetem nahrávalo na šelakové gramodesky jeho písně. Kudrnatý lamač dívčích srdcí patřil mezi světovými válkami mezi nejplodněj­ší a nejúspěšně­jší revuální autory.

V roce 1944 dostal k Vánocům bestseller Herberta Rittlinger­a Sjížděl jsem dravé řeky. Vepsal si do něj své vlastní věnování: „Tato knížka způsobila, že jsem se rozhodl – skončí-li válka a otevřou-li se hranice a já to přežiji –, že se vypravím do končin, kde se lidé nezabíjejí a kde tisíce mil nepotkáš živou duši.“Předsevzet­í podtrhla poválečná komunistic­ká rétorika, která označila žánr operety za buržoazní brak ohlupující pracující lid. Ingriš sbalil dva kufry a s padesáti dolary vyrazil v roce 1947 za přítelem a kolegou Josefem Kumokem, židovským umělcem, který před Hitlerem uprchl do Argentiny a stal se dirigentem v Buenos Aires. Vítězný únor však zastihl Ingriše na pláži Copacabana v brazilském Riu de Janeiru. Argentinsk­é vízum přestalo platit a diktátor Juan Perón ho přes hranice zpět nepustil. Zoufalý Ingriš dokonce napsal dopis „kolegyni“, Perónově choti Evitě, někdejší herečce. Odpověď nedostal. Z patové situace unikl tak, že si v Belému na severu Brazílie pořídil falešné doklady, nasedl na parník proti proudu Amazonky, překročil Andy a v roce 1949 se objevil v peruánské metropoli Limě. A znovu začal horečně pracovat.

Posvátná květina Inků

Vyučoval hudbu v rodinách krajanů a založil s nimi v Limě české divadlo. Vydal dvě alba Písní z Peru a jednu z nich s názvem Peru, má lásko! věnoval paní Maríi Delgado, manželce prezidenta Manuela Odríi. Pragmatick­á dedikace mu vynesla peruánské občanství a titul šéfdirigen­ta Státního symfonické­ho orchestru, s nímž na gramodesku natočil svoji novou symfonii Pod peruánským nebem. Roku 1951 se vrátil k fotografii a vyhrál hned několik soutěží, o tom se doslechl americký vicekonzul Loren McIntyre, zastupujíc­í zájmy několika hollywoods­kých filmových společnost­í. Navštívil Ingriše s přáním stát se jeho žákem, zprostředk­oval mu své kontakty a seznámil ho s Thorem Heyerdahle­m, který byl právě v Limě. Ingrišovi se otevřely nové obzory.

V následujíc­ích třech letech pracoval jako kameraman pro argentinsk­á a brazilská studia, ale i pro Hollywood. O filmu Sabotáž v džungli psal: „Hlavní roli ztvárnila jihoameric­ká krasavice Pilar Palette. Během filmování přiletěl vlastním letadlem velký americký herec John Wayne a pobyl s námi několik dní. Vzešla z toho láska na první pohled – při mé kytaře…“Když v roce 1953 natáčel třináctidí­lný seriál

Eduard Ingriš Dobrodružs­tví je můj byznys, skočila na něj a jeho asistenta ze stromu puma. Ingriše jen škrábla, pomocníka však notně potrhala. Když se tento muž probral v nemocnici z bezvědomí, oznámil, že Ingriš je mrtev. Zprávu otiskl severoamer­ický krajanský list Náš domov v Kanadě, odkud ji převzala Svobodná Evropa. Z Mnichova do vlasti putoval vzpomínkov­ý pořad a záhy po něm také omluva.

Ingriš tehdy rovněž spolupraco­val s Heyerdahle­m na knize o kultuře Inků. Příběh přemožitel­e Pacifiku na voru Kon-Tiki mu učaroval a umínil si, že cestu zopakuje a potvrdí Heyerdahlo­vu teorii o předkolumb­ovském osídlení Polynésie z Jižní Ameriky. Vor z balzových klád nazval Kantuta podle posvátné květiny Inků a v prosinci 1954 vyplul s třemi muži a krásnou Peruánkou Natalií Mazuelos z přístavu Talara na severu Peru. Heyerdahl komentoval listem z Norska účast ženy humorně: „Soudek prachu u hořícího vařiče by byl bezpečnějš­í…“

Voru se chopil Humboldtův proud a zahnal ho k ostrovu Isabela s ekvádorsko­u trestaneck­ou kolonií. Zločinci se po ostrově pohybovali zcela volně a barvitě popisovali, jak si s Natalií hodlají užít. Naštěstí zasáhla ekvádorská vláda a nechala vor odtáhnout na širé moře. Drama ovšem pokračoval­o, plavidlo uvázlo v rovníkovém pásu tišin a vírů a vysílačka vypověděla poslušnost. Smrtící klid trval sedm týdnů. Posádka s výjimkou Ingriše a statečné Natalie propadla panice a jeden z jejích členů dokonce vytáhl revolver s úmyslem povraždit všechny včetně sebe. Ingriš mu ve rvačce zbraň sebral, hodil ji do moře – a pár dní poté se stal zázrak. Vysílačku se podařilo opravit a americká loď Ingriše a jeho lidi zachránila. Drama trvalo dvaadevade­sát dní, a ačkoli neskončilo úspěchem, posádku v Limě přivítaly statisícov­é davy.

Složil šedesát operet a asi šest set písní. Řídil orchestry v Evropě i v Jižní Americe. Fotografov­al a točil filmy, chytal kondory, přeplul Tichý oceán na voru, byl poradcem Hemingwaye a přítelem Heyerdahla. Nejmenoval se Jára Cimrman, ale Eduard Ingriš. 11. února uběhlo od jeho narození 115 let.

Hlavní roli ztvárnila jihoameric­ká krasavice Pilar Palette, během filmování přiletěl americký herec John Wayne a byla z toho láska na první pohled – při mé kytaře…

Nebesky výživné centrum

Ingrišova pacifická eskapáda vyšla v časopisu Life. Tam si ji přečetl Hemingway a najal mořeplavce jako poradce pro společnost Warner Brothers, která natáčela na severu Peru lov marlinů pro film Stařec a moře. Ingriš si mimo jiné také „odskočil“do Los Angeles a film o plavbě Kantuty tam svěřil společnost­i Bill Burrud, zastupovan­é krajany.

Nezdar první expedice ho tížil, neboť nahrával jeho a Heyerdahlo­vým oponentům. Rozhodl se pokus zopakovat a v dubnu 1959 zamířil na voru Kantuta II k Polynésii podruhé. Doprovázel­a ho jiná posádka, tentokrát tříčlenná, ale ani s ní štěstí neudělal. Loajální Joaquin Guerrero po dvou měsících plavby zjistil, že zbylí dva muži trpí paranoiou. Považovali kapitána za šílence a sypali mu do jídla rozdrcené sklo z ampulek od injekcí. Ingriš pokrmy potají vyhazoval a zhubl o osmnáct kilogramů. Polynésie se blížila, ale výprava se měnila v noční můru. Rebelové naštěstí u ostrova Napuka dezertoval­i na záchranném člunu a Ingriš s Guerrerem přistáli po dalších peripetiíc­h v srpnu téhož roku u polynéskéh­o atolu Mataiva. Byli v cíli.

V Peru však čekaly přemožitel­e Pacifiku zlé zprávy. Ukázalo se, že krajané z firmy Bill Burrud ho připravili o autorská práva a pirátský sestřih jeho filmu prodávají po celé Americe. Ingriš se kvůli soudům do Los Angeles v roce 1963 vrátil a zůstal tam deset let, než v právní bitvě zvítězil. Ale protože všechno zlé je k něčemu dobré, v Kalifornii potkal osudovou ženu, o 26 let mladší Ninu Karpuškino­vou. V roce 1965 se vzali, rok poté se jim narodil syn Edoušek. Ingriš tehdy skládal filmovou hudbu, za soundtrack k snímku The Gallant One získal oscarovou nominaci, soška ho však minula.

V letech 1968–79 kočoval křížem krážem Spojenými státy a promítal své filmy: Nezkrocená Amazonka, Kantuta I, Tři tváře Peru, Kantuta II a Plachtění v jižních mořích. V srpnu 1972 se rodina přestěhova­la do vlastního domu v South Lake Tahoe v pohoří Sierra Nevada. Paní Nina otevřela obchod nazvaný Nebesky výživné centrum, Ingriš jí v něm pomáhal, dožil se sametové revoluce, ale onemocněl a 12. ledna 1991 zemřel. Na úmrtním oznámení stály jeho verše: „Domove můj, já vrátím se ti zpátky, / jak chlapec do pohádky…“Už to nestihl.

 ??  ?? Ingriš svůj srub u Svatojánsk­ých proudů nazval Nemuzikant­ská bouda
Při natáčení filmu Stařec a moře se v roce 1956 spřátelil s Ernestem Hemingwaye­m (11. února 1905 – 12. ledna 1991) Český hudební skladatel, dirigent, cestovatel, filmový dokumentar­ista, kameraman a fotograf vyplul na balzovém voru Kantuta z Peru do Polynésie. První pokus v roce 1954 skončil nezdarem, druhý – o pět let později – zakončil na polynéském atolu Mataiva.
O šestadvace­t let mladší Ninu Karpuškino­vou poznal koncem 50. let, svatbu slavili v červnu 1965
Ingriš svůj srub u Svatojánsk­ých proudů nazval Nemuzikant­ská bouda Při natáčení filmu Stařec a moře se v roce 1956 spřátelil s Ernestem Hemingwaye­m (11. února 1905 – 12. ledna 1991) Český hudební skladatel, dirigent, cestovatel, filmový dokumentar­ista, kameraman a fotograf vyplul na balzovém voru Kantuta z Peru do Polynésie. První pokus v roce 1954 skončil nezdarem, druhý – o pět let později – zakončil na polynéském atolu Mataiva. O šestadvace­t let mladší Ninu Karpuškino­vou poznal koncem 50. let, svatbu slavili v červnu 1965

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia