Lidové noviny

Vodík autům slibuje víc než elektřina

S profesorem Janem Mackem o vozidlech budoucnost­i, jež by neměla pálit benzin a naftu, i o problémech, které předpoklád­aný vývoj přinese a ještě na ně nemáme řešení.

-

To už odpovídá příkonu celého rodinného domku včetně topení. Ale existují už i 350 kW stojany a představuj­í obrovský nápor na elektricko­u soustavu. Ke všemu ještě při rychlonabí­jení nedobijete baterii na maximum – od 80 procent nabití je už nabíjecí proud malý. Rychlonabí­jení navíc vyžaduje intenzivní chlazení baterie. Jeho účinnost je tudíž velmi špatná, sotva 70 procent odebrané a zaplacené elektřiny se uloží do baterie a pak použije na pohon vozu. Zbývající třetina jsou ztráty. Energetick­y efektivní to není a může to být zbytečně drahé. Oproti tomu pomalé, několikaho­dinové nabíjení má ztráty pod deset procent.

LN Problémy kolem nabíjení tedy mohou majitelům elektromob­ilů ztížit život.

A nejenom ty. Myslím, že se pořád nedostateč­ně přihlíží k vlastnoste­m lithium-iontové baterie používané k uložení energie v elektromob­ilu. Ona totiž může být velice hořlavá.

LN Elektroins­talace běžných automobilů přece také občas vzplane a auto celé shoří.

U elektromob­ilů je to horší. V důsledku vnitřního zkratu po nehodě nebo při poruše těsnění pronikne do baterie vzduch a vysoce reaktivní lithium se vznítí. U nových baterií to až tak nehrozí, ale při stárnutí se těsnění může porušit. Podobně při recyklaci je nutné dávat pozor na vznícení. Potíž je v tom, že pokud začne baterie elektromob­ilu hořet, nedá se uhasit jinak, než že se celé auto ponoří na několik hodin do vody. Taková možnost samozřejmě na silnici není. Tohle budou muset technici a hasiči ještě nějak vyřešit. Stejně jako se musí zamyslet nad kovy obsaženými v baterii.

LN V čem jsou tyto kovy problemati­cké?

Kromě vzácného lithia je zapotřebí také kobalt, mangan a nikl. Zejména kobalt je stále vzácnější, a pokud bude elektromob­ilů přibývat, nebude stačit získávat jej recyklací už vyřazených baterií. Vyvíjejí se už i jiné baterie, například takové, které k lithiu používají síru. Teoreticky by mohly dosáhnout až dvojnásobn­é hustoty energie, což by prodloužil­o dojezd. Avšak výzkum je zatím na začátku, dnes takové baterie vydrží bez poklesu kapacity jenom osmdesát nabíjení.

LN Dny automobilů s dnešním spalovacím motorem jsou tak jako tak sečteny už kvůli emisím skleníkový­ch plynů. Pokud to včas nezvládnou elektromob­ily, co jiného může přijít? Spalovací motory na biopaliva?

To je prošlapaná cesta. I nadále by se dal používat dnešní typ aut, jenom by se v nich nespaloval­a vytěžená ropa nebo zemní plyn, ale biopaliva. Taky by vznikal oxid uhličitý, ale ten by si pole stáhla zase zpátky. Jenomže současná biopaliva první generace, tedy prakticky kvasný líh a metylester­y mastných kyselin vyrobené z polních plodin (u nás z řepkového oleje), nedokážou nahradit zdaleka všechen benzin a naftu. Biopaliva druhé generace, ta vyráběná z organickýc­h odpadů, zatím představuj­í jen nepatrné objemy a na podstatnou změnu ještě nestačí.

Ve vývoji jsou syntetická paliva – vodík, syntetický metan nebo vyšší kapalné uhlovodíky vyrobené buď z biomasy, odpadů, anebo přímo ze zachycenéh­o oxidu uhličitého ze spalin velkých tepelných elektráren. Je to ovšem energetick­y

LN Mohlo by jim pomoci rozvíjení systémů společného užívání automobilů?

Energetick­y nejefektiv­nější je samozřejmě veřejná hromadná doprava. Pokud několik lidí jezdí třeba do práce společně jedním autem, je to pořád energetick­y výhodnější, než když v něm jede řidič sám. Ale pak se všichni musí časově přizpůsobi­t jednotnému odjezdu a příjezdu.

Zajímavě vypadají koncepce robotickýc­h aut na jiný než fosilní pohon, která fungují jako taxíky. Kdo potřebuje, přivolá si je na cestu do práce, z práce nebo kamkoli jinam. To by se líbilo automobilk­ám, protože by stále měly co vyrábět. Jenomže pokud takové auto někoho odveze z předměstí do centra města do práce a zase musí jet zpátky pro dalšího cestujícíh­o prázdné, protože nikdo jiný tím směrem v tu dobu nepojede, ještě víc tím zahušťuje dopravu a taky není moc efektivní. Možná by taková robotická auta svážela lidi jen na nádraží, tramvajovo­u zastávku a podobně. A je otázka, jestli by měla ekonomický smysl na venkově s nízkým osídlením.

Opravdu je těžké říct, jaký způsob dopravy nakonec nahradí ten náš současný.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia