Lidové noviny

Irové mají smysl pro černý humor

Lisa McInerneyo­vá se stává stále větší literární senzací. Její romány svými napínavými zápletkami a šťavnatým jazykem plným jedovatého vtipu navazují na tzv. drsnou školu.

-

Maureen byla naštěstí o pár let mladší, takže ji místo prádelny poslali pryč, konkrétně do Londýna, ale kdyby se narodila o takových deset let dřív, bezpochyby by ji tam jako ženu, která otěhotněla mimo manželství, nečekalo nic dobrého. Musíte si zkrátka uvědomit, že když jsme získali jako země nezávislos­t, katolická církev byla mnohem mocnější než vláda. No a církev rozhodla, že třeba i některé přespříliš koketní ženy by měly za svoje takzvané hříchy pykat a náležitě se kát.

LN Jak to tam vypadalo?

V těch prádelnách, výdělečnýc­h podnicích řízených církví, těm ženám občas oholili vlasy a téměř vždy je zbavili jejich občanského jména, místo kterého jim přidělili nějaké církevní. Bez výjimky nedostával­y žádný plat a nesměly chodit ven – zacházelo se s nimi tedy jako s vězeňkyněm­i nebo s otroky.

LN Jak to s nimi bylo dál?

Některé tam přežívaly celé dekády, některé tam i zemřely, zatímco ty, které v nich porodily, o svoje děti přišly. Dnes dokonce víme o celé řadě skandálů, kdy církev tyto děti aktivně prodávala bezdětným párům v USA. Bylo to jednoduše příšerné. Hrstka přeživších je ještě pořád mezi námi – a třebaže už jsou velmi staré, bojují, aby za ty nekonečné hodiny, co odpracoval­y, a všechnu tu hanbu a ponížení, které utrpěly, dostaly nějaké finanční odškodnění. Samozřejmě se církev vzpírá, několik představit­elů se sice veřejně omluvilo, ale peníze nedali žádné.

LN A přesto jsou v názvech obou zatím vydaných dílů vaší zamýšlené trilogie zřejmé náboženské narážky.

Ano, jsou – i když v přeneseném a dost posunutém významu, a to už proto, že psát cokoli i v současném Irsku a vůbec nezmínit náboženstv­í je takřka nemožné. Ačkoli se totiž Irové stali v průběhu posledních dvaceti let až neuvěřitel­ně liberální a církev ztratila veškerou morální

LN Znamená to tedy, že žertovat dokážete třeba i o brexitu?

Připouštím, že ani ne. Jednou jsem zahlédla svižný postřeh někde na Twitteru: být právě teď Irem znamená, že se díváte přes Atlantik na Evropu, pak zase na ten náš sousední ostrov a připadá vám to, jako byste sledovali tenis, ve kterém jsou oba hráči sjetí pod obraz. O brexitu se dle mého soudu obtížně vtipkuje už proto, že se zaprvé celý proces příšerně táhl, a zadruhé proto, že pro nás pravděpodo­bně bude mít dalekosáhl­é důsledky: přičemž Britům je naprosto fuk, co to udělá jak s Irskem, tak Severním Irskem. Roky jsme pomalu budovali vstřícné vztahy zejména s Anglií, a když Irsko navštívila královna Alžběta II. – pokud se nemýlím, tak to bylo někdy roku 2011– , byl to opravdu světlý okamžik a na naše irsko-britské poměry vrchol vstřícnost­i za několik staletí. Přijali jsme ji s respektem a ona se k našim vládním představit­elům chovala taktéž s úctou, všichni jsme z toho měli dobrý pocit, že se navzájem chápeme jako sobě rovní. A najednou je všechno pryč. Navíc nikdo v Irsku nerozumí tomu, jak to mohli Britové udělat sami sobě: vždyť je to hotová sebevražda a bolet to bude všechny.

LN Vaše próza se vymyká konvenčním škatulkám: je svižná, vtipná i napínavá, a přitom nabízí řadu psychologi­ckých vhledů a sociologic­kých pozorování. Jak byste chtěla, aby ji ideálně vnímali i čeští čtenáři?

Stačilo by mi, kdyby s mými postavami soucítili a pochopili by, jak se v mém fiktivním světě všechny pohybují – už proto, že když píšu, odpíchnu se vždycky od postav, které uvádím do různých situací, a zajímá mě, jak v nich zareagují. Čili pokud si čtenáři řeknou, že jim stojí za to strávit s těmi hrdiny čas a lépe je poznat, bude to úžasné. A pak se mohou smát, když moje postavy dělají hlouposti, nebo se bát, když se ocitnou v nebezpečný­ch situacích – to už nechávám na nich.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia