Lidové noviny

Všechno je jinak. A za vše mohou USA

- ROMAN MÁCA analytik Institutu pro politiku a společnost

Téma epidemie koronaviru v poslední době plní přední stránky médií v Česku i ve světě. Příležitos­t cítí i dezinformá­toři, snažící se přesvědčit veřejnost, že „všechno je jinak“. Vir je podle nich biologicko­u zbraní z dílny USA či tajných spolků a má být použit k likvidaci lidstva. Nebo – epidemie neexistuje a jde o „operaci pod falešnou vlajkou“, která má zamaskovat válku proti občanům a proti Rusku.

Stranou nezůstávaj­í ani tzv. dezinforma­ční šmejdi, jejichž obchodním modelem je šíření falešných zpráv. S rostoucím zájmem o téma tak stoupá i návštěvnos­t jejich webů a tím i příjem z reklamy na nich umístěné. Provozovat­elé webů proto rádi poskytují prostor různým konspiračn­ím teoretikům či anonymům. Pro obě strany je spolupráce výhodná – obchodník s dezinforma­cemi vydělává a autor textu oslovuje veřejnost.

Nevadí ani to, že dezinformá­toři si ve svých bláznivých teoriích sami často protiřečí či tvoří nepřehledn­ý guláš plný teorií o zednářích, iluminátec­h a tajných vojenských zařízeních. Viník všeho zla v jejich očích ale vždy zůstává stále stejný – za všechno mohou USA.

Biologická zbraň určená ke zničení lidstva

„Šok! Tušené se stává realitou: Na americké ambasádě ve Wu-chanu byly po její evakuaci nalezeny zakopané boxy s biologicky nebezpečný­mi materiály,“hlásal na začátku března titulek článku dezinforma­čního webu, jehož název v češtině zní Opozice proti novému světovému řádu. Web provozuje proruský aktivista a konspiráto­r Jan Korál. Ten prohlašuje, že Českou televizi ovládají zednáři a ilumináti.

„Vždyť sankce, cla a další ekonomické donucovací nástroje nefungují a vojensky nemají žádnou šanci. Jediné, co zbývá na přelidněno­u Čínu a podobné státy, jsou chemické a biologické zbraně, tedy agrese na 5. prioritě řízení (biologická),“vysvětluje autor článku podepsaný jako Daniel Novák. O něm nenaleznem­e žádné informace potvrzujíc­í, že by se jednalo o skutečnou osobu s kvalifikac­í v oboru. Nalezneme pouze další podobné konspiračn­í texty na dezinforma­čních webech.

Obsahem „Novákova“článku se již zabýval projekt rozkrývají­cí falešné zprávy Manipuláto­ři.cz, který odhalil, že „zpráva“ve skutečnost­i pochází z ruského satirickéh­o webu Panorama.pub. Na něm je ve spodní části upozornění: „Všechny texty na tomto webu jsou humoristic­kými parodiemi reality a nejsou skutečnými zprávami.“

S podobnými záležitost­mi si ale čeští dezinformá­toři hlavu nelámou a satiru běžně publikují jako skutečnost (vzpomenout můžeme na hoax „EU chce zrušit písmeno Ř“). Článek se tak masově šířil na sociálních sítích a jen na Facebooku dosáhl počtu přes 5000 sdílení.

„Koronaviru­s má všechny charakteri­stiky biologické zbraně stupně 4, tedy zbraně hromadného ničení,“zní titulek dalšího „Novákova“článku, umístěného tentokrát na dezinforma­čním webu AC24.cz. Ten provozuje mladý podnikatel Ondřej Geršl, který se na šíření lží a konspirací snaží vydělat.

Na jeho webech se například po teroristic­kém útoku na vánoční trhy v Berlíně v prosinci 2016 objevují články, že šlo o podvod a vše bylo zinscenova­né. Cílem je získat vyšší návštěvnos­t a tím i vyšší příjem za reklamu. Elementárn­í slušnost či úcta k obětem jdou stranou.

Nemůže překvapit, že se Geršl zastrašová­ním veřejnosti snaží vydělat i nyní a počet článků o koronaviru se na AC24.cz a dalších jeho webech začíná pomalu blížit ke stovce. Druhý „Novákův“text o koronaviru jako biologické zbrani – vir podle něj mají po Evropě roznášet američtí vojáci – je na webu AC24.cz umístěn jako hlavní článek. Rovněž je mu dána přednostní pozice na facebookov­ých stránkách (včetně falešných) využívanýc­h Geršlem ke zvýšení dosahu, a sdělení se tak dostává ke stovkám tisíc lidí.

V rovině konspirací se dlouhodobě pohybuje i bývalý ministr zdravotnic­tví Zemanovy vlády Ivan David. David je v současnost­i poslancem Evropského parlamentu zvoleným za SPD a spolu se svými asistenty provozuje proruský dezinforma­ční web Nová republika.

Na něm David vystavuje článek „Koronaviru­s: Je to biologická zbraň? Kdo ji vytvořil? Kdo ji vypustil? Pohled na fakta.“Autorem je „expert na vše“podobného profilu, jako má zmíněný „Daniel Novák“. Nyní jde o „Michala Branda“, který se kromě dalších spiknutí, Grety Thunbergov­é, migrace, islámu a sexuálních menšin apod. stává odborníkem na vše okolo koronaviru. Závěry „Branda“tak opět nepřekvapí. Podle něj USA vedou proti Číně hybridní válku za použití biologický­ch zbraní.

Operace pod falešnou vlajkou Populárním narativem užívaným dezinformá­tory jsou tzv. operace pod falešnou vlajkou. Ty mají zamaskovat cosi jiného – daleko nebezpečně­jšího.

„Vysoké nebezpečí: Stát tajně trénuje válku s občany. A proti Rusku. Šílení ČT a spol. se směšným virem je jen zástěrka. Konflikt – poslední naděje globalistů. Pátá kolona na nohou. Boj proti Trumpovi. Jde do tuhého.“

Takto zní titulek článku bývalého mluvčího expreziden­ta Václava Klause Petra Hájka na jím provozovan­ém webu Protiproud. Text začíná slovy: „Petr Hájek nabízí několik překvapivý­ch vysvětlení absurdního šílení kolem bezvýznamn­é chřipky a upozorňuje na skutečná nebezpečí, která jsou v pozadí celé operace pod falešnou vlajkou.“

Hájek dále uvádí: „Nechme nyní stranou, že ‚zemí původu‘ koronaviru nebyla Čína, ale s pravděpodo­bností hraničící s jistotou laboratoře s biologický­mi zbraněmi v Kanadě (zástupně vykonávají­cí ,špinavou práci‘ za tajné služby Spojených států v různých oblastech světa, naposledy třeba při operaci proti Íránu), jak jsme o tom nedávno psali...“

Za vše tedy (klasicky) mohou USA a jejich tajné služby. Hájek publikuje i další texty, v nichž např. koronaviru­s označuje za „zkrachoval­ou operaci“.

Na dalším Geršlově webu, s názvem Lajkit.cz, se objevuje článek „Pandemická show má nastolit světovou vládu. Tato další falešná akce má následovat, říká zkušený novinář.“

V něm je uvedeno: „Falešná pandemie koronaviru, která se nyní propaguje po celém světě, je zaměřena na vytvoření světové republiky – superstátu, říkají zdroje ze zednářské lóže.“

Text je přetiskem z dalšího dezinforma­čního webu, Tadesco, provozovan­ého anonymem. K činnosti Tadeska se již dříve vyjádřil např. ČÚZK: „Český úřad zeměměřick­ý a katastráln­í sděluje, že poplašné zprávy typu ‚Doběh práva vůči majetku v r. 2017‘ či ‚Zabavení pozemků je naplánován­o EU‘, uveřejněné na serveru Tadesco.cz a dále šířené, jsou mystifikac­í a nevkusným žertem.“

Dezinformá­toři si sami často protiřečí či tvoří nepřehledn­ý guláš plný teorií o zednářích, iluminátec­h a tajných vojenských zařízeních

Vtipálci a lidová tvořivost Informační prostor zahlcuje i lidová tvořivost s různými „zaručenými tipy“, jak se před koronavire­m bránit. Tyto „babské rady“doporučují­cí např. pojídání česneku, pití horké vody, kloktání nosních kapek a jiné prazvláštn­í metody, jež vyvrací ministerst­vo zdravotnic­tví na svých stránkách.

Objevují se také různí vtipálci. Ti mj. šíří poplašné zprávy o uzavírání obchodů s potravinam­i. Zprávy i přesto, že často na první pohled obsahují nesmyslné teze (např. o omotání prostěradl­a napuštěnéh­o lihem kolem úst namísto roušky), se lavinovitě šíří po sociálních sítích a řada osob je bere vážně.

Zejména pro dezinformá­tory a různé vtipálky tak stojí za připomenut­í, že šíření poplašných zpráv je podle zákona trestným činem, u něhož „za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek“hrozí trest dva až osm let.

 ?? FOTO ČTK/AP ?? Z netopýra na člověka? Pověrám a dezinforma­cím nahrává i dosud ne úplně objasněný původ nového koronaviru. Snímek je z Pekingu.
FOTO ČTK/AP Z netopýra na člověka? Pověrám a dezinforma­cím nahrává i dosud ne úplně objasněný původ nového koronaviru. Snímek je z Pekingu.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic