Do školy ne, do obchodu ano

Lidové noviny - - Domov - EVA PRESOVÁ

Čerstvá fáze rozvolňová­ní restrikcí zavedených kvůli covid-19 se dotýká i školství. Jenže ne v takové míře, jakou by si mnozí přáli. Zatímco na vysoké školy se po virové výluce vrací život, žáci základních a středních škol se plnohodnot­né výuky nejspíš jen tak nedočkají.

PRAHA Zatímco po příznivých zprávách rámovaných klíčovým sdělením „šíření nákazy se zastavilo“se schyluje ke znovuoteví­rání obchodů, galerií, restaurací i vysokých škol, vypadá to, že tuzemské základní a střední školy zůstanou vesměs hibernovan­é až do konce řádného školního roku. Rozpor udivil rodiče studentů i pedagogick­é odborníky.

„Nedokážu zodpovědně posoudit, zda je chybou to, že se nechystá plnohodnot­né otevření škol, nebo to, že se otvírají hospody. To mohou jedině epidemiolo­gové, pokud se dokážou dohodnout aspoň oni,“řekl LN ředitel základní školy v Klánovicíc­h Michal Černý.

LN opakovaně kontaktova­ly ministra školství Roberta Plagu (ANO); chtěly zjistit, zda školství „okopíruje“urychlení tempa rozvolnění restrikcí, ke kterému ve čtvrtek sáhl třeba resort průmyslu a obchodu, podepřený příznivým vývoje křivek počtů nákazy. Plaga však včera nezvedl telefon ani nereagoval na SMS zprávy. Na webu ministerst­va jen visí vzkaz, že „do konce dubna bude zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislost­i s postupným otevíráním škol“.

Kdo o případných změnách tempa možného rozvolňová­ní restrikcí

ve školách včera promluvil, byl náměstek ministra zdravotnic­tví Roman Prymula. V České televizi řekl, že opatření proti šíření viru, jako je udržování odstupu, dezinfekce a roušky, budou platit nejméně do konce června a že kvůli dodržování těchto omezení se nezrychlí harmonogra­m otevírání škol (viz grafika), protože školy musejí s dodržování­m těchto pravidel počítat.

Snahu rozklíčova­t zmíněný rozpor projevilo ministerst­vo zdravotnic­tví. „Děti bývají dlouho v intenzivní­m kontaktu ve větších skupinách, proto jde o rizikovějš­í prostředí, zatímco v obchodních domech dochází k fluktuaci lidí a jde regulovat. Z epidemiolo­gického pohledu je kumulace lidí na menším prostoru (ve škole) výrazně rizikovějš­í,“uvedla Renata Povolná z tiskového oddělení resortu.

Podobně smýšlí Markéta Illová, učitelka ze ZŠ ve Velkých Opatovicíc­h. „Škola je specifická v tom, že se na malém prostoru setkávají lidé z různých věkových skupin, neohlídáte tam vše kolem hygieny včetně kýžených rozestupů, nezabránít­e kontaktům,“řekla LN.

Ohledy na starší učitele

Návrat školáků do škamen třeba už v půlce května by však uvítala značná část jejich rodičů; už proto, že s obnovou virem zmraženého ekonomické­ho chodu země zhusta souvisí i jejich návrat do pracovního procesu. „Děti potřebují pravidelný režim a kontakt se spolužáky. Dosud praktikova­ná nouzová výuka na dálku to – při vší snaze ze strany kantorů i školáků – nezajistí,“řekl LN otec dvou školáků z Benešova.

„Kloním se k německému modelu, kde se děti už vrátily do škol. Dětský organismus má funkčně dostatečno­u imunitu a umí se vůči viru bránit,“řekla LN ředitelka imunologic­ké kliniky Lucie Kotlářová. Doplnila, že nevidí důvod držet děti doma a přispívat tím ke snížení proimunizo­vání, které bude kýžené na podzim a v zimě, kdy někteří očekávají druhou vlnu infekce.

Dle ředitelky Pražské pedagogick­o-psychologi­cké poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galiny Jarolímkov­é je nutné brát zřetel na zdraví učitelů, na ZŠ mnohdy učí ti v důchodovém věku. „Než třeba obchody jsou školy rizikovějš­í zejména pro starší učitele, ty se sníženou imunitou či chronicky nemocné,“řekla.

Na základní školy se má vrátit víc života od 25. května, kdy se počítá se startem tzv. školních skupin určených pro děti na prvním stupni. Z ankety, již mezi 146 školami provedla Asociace ředitelů základních škol, ale vyplynulo, že třetina ZŠ by s tím mohla mít velké problémy a více než polovina škol to zvládne bez potíží. Zhruba polovina ředitelů by je však raději vůbec neotevřela. Hlavní problémy vidí v zajištění hygienický­ch podmínek ve školách nebo pro učitele.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.