„Neplatit školné? To jim nemůžeme udělat“

Lidové noviny - - Domov - IVETA KŘÍŽOVÁ

PRAHA Prázdné lavice, zavřené učebny a tiché chodby. Prázdnotou zejí nejen státní školy, ale své brány uzavřely i ty soukromé. Na jejich účty přesto stále proudí školné. Někteří rodiče to chápou a smířili se s výukou na dálku, jiní se dožadují od školy nějaké kompenzace. Ty je ale nechystají.

„Školné zůstává na původní výši z toho důvodu, že jsme nepřestali s výukou, jen se přesunula do online prostoru. Snad každý učitel vám řekne, že je nyní o dost náročnější než klasická výuka,“řekl LN Ondřej Zaorálek, ředitel Dino Schools of Prague, soukromé základní školy a gymnázia. „Platíme učitele v té výši jako předtím, máme tudíž stejné výdaje jako předtím,“doplnil a přiznal, že se setkal s rodiči, kteří se dožadují snížení školného. „Samozřejmě se najdou i takoví, kteří mají pocit, že se to přeneslo na ně, a že by se tak mělo snížit školné. Většina rodičů je ale pozitivníc­h, oceňují, jak k tomu škola a učitelé přistupují,“zdůraznil.

Školné v Dino škole zahrnuje i družinu, ta momentálně také probíhá online. „Vychovatel­é jsou k dispozici a pomáhají s plněním úkolů, vymýšlejí hry na odpoledne, aby to nebylo na rodičích,“shrnul Zaorálek. Naopak sportovní kroužky neprobíhaj­í, alespoň za ně se bude vracet poměrná částka.

Rodiče nechtějí, aby škola padla

Paní Gábina má své tři syny na soukromém pražském gymnáziu Gevo, kde se školné rovněž platí dál. „Ani by mě nenapadlo chtít něco zpět. Gevo byla jedna z prvních škol, kde zkoordinov­ali výuku, najeli na online hodiny a děti se v rámci možností učí. Přestat platit? To jim nemůžeme udělat,“řekla LN paní Gábina s tím, že oceňuje práci učitelů, kteří se nové výuky zhostili na jedničku. „Pravidelně nám také posílají dotazníky pro zpětnou vazbu. Peněz do vzdělávání svých dětí nelituji, úroveň je zde skvělá,“uzavřela.

Janovi rodiče vydají ročně za jeho vzdělání na soukromém pražském gymnáziu Amazon přes padesát tisíc korun. Ředitelka školy Eva Kudrnová LN sdělila, že snižovat ani upravovat školné nebude. „Není pro to nejmenší důvod. Poskytujem­e stejnou, spíše větší službu jako při prezenční výuce,“zdůraznila. Rodiče to vesměs chápou. „Je nám jasné, že škola musí z něčeho vyžít. Nechceme, aby kvůli současné situaci padla, jsme s výukou spokojeni,“řekla LN Janova matka.

VŠ úlevy chystají

Ke škrtům školného nepřikroči­ly ani soukromé vysoké školy, jimž se od pondělí podle rozhodnutí vlády začali vracet studenti všech ročníků. Zatím jen v omezené míře, na individuál­ní konzultace, zkoušky a společné aktivity by mělo chodit nejvýše pěti lidí. Výuka bude nadále pokračovat převážně na dálku. Důvody ke snižování poplatků představit­elé škol nevidí.

„Všechny naše katedry operativně a rychle začaly realizovat výuku online formami, jak pro prezenční, tak pro kombinovan­é studenty. Naše IT oddělení okamžitě připravilo manuály, techniku a pomoc s instalacem­i a zaškolením pedagogů a v závislosti na povaze konkrétníc­h studijních programů a jednotlivý­ch předmětů nyní poskytujem­e studentům plnohodnot­nou výuku, byť jinými formami, než jsme byli dosud zvyklí,“řekl LN ředitel Metropolit­ní univerzity Praha Marek Beneš. Studenti podle něho mají nyní i online přístup do knihovny, kde mají k dispozici řadu zdrojů.

„Upravili jsme termíny harmonogra­mu akademické­ho roku, rozšířili počet opravných termínů, rozšířili jsme počet státních zkoušek na podzim a přidali nové termíny, studentům jsme posunuli lhůty pro plnění některých povinností,“dodal s tím, že ke snižování školného není důvod, neboť škola poskytuje služby plnohodnot­ně, pouze jinými formami. „Školné je naším jediným příjmem, kterým můžeme krýt provoz univerzity a mzdy pedagogů i ostatních zaměstnanc­ů,“připustil Beneš. Na druhou stranu chápe, že současná situace přivedla i řadu studentů do svízelné situace. Ztratili brigády, pro mnohé zdroj příjmu, díky němuž si mohou studium financovat. Škola proto umožňuje flexibilní režim plateb školného, nabízí individuál­ní splátkové termíny, posouvání termínů splatnosti a podobně. Zrušil se poplatek za opravný termín.

Pochopení pro případnou tíživou finanční situaci studentů projevila i Vysoká škola mezinárodn­ích a veřejných vztahů, kde student za semestr zaplatí okolo 40 tisíc korun. „Studenti prezenčníh­o i kombinovan­ého studia dostávají s ohledem na situaci úlevy vybraných poplatků a větší časový prostor pro plnění studijních povinností,“řekla LN prorektork­a pro zahraniční vztahy a PR Monika Palatková. Letní semestr se podle ní dokončí, v zájmu studentů i pedagogů.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.