Lidové noviny

Zrušení daně může snížit cenu

-

Na konci dubna schválila vláda návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši čtyř procent z celkové kupní ceny. Ten nyní poputuje do sněmovny a následně do Senátu. S ohledem na složení sněmovny se ale dá předpoklád­at, že by legislativ­ním procesem měl projít hladce.

Vládní návrh počítá se zpětným účinkem zákona. „Povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí podle návrhu zaniká těm, u kterých byl proveden vklad vlastnické­ho práva k nemovitost­i nejpozději v prosinci roku 2019. Zpětně se tedy těmto lidem podle návrhu promine povinnost platit danou daň,“popisuje Jiří Hradský z advokátní kanceláře Sedlakova Legal.

Ti, kdo se nyní po novém bydlení poohlížejí, by tak mohli ušetřit. „V době, kdy se nemovitost­ní trh dostává pod tlak, je pravděpodo­bnější než jindy, že se snížení daně promítne do skutečného snížení celkové ceny nemovitost­i,“říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund a člen Národní ekonomické rady vlády.

V ekonomicky příznivých časech se stává, že při zrušení daně zůstane celková cena beze změny, tedy že cena nemovitost­i vzroste (o úsporu na dani se fakticky podělí kupující a prodávajíc­í). V časech méně příznivých, jako je tomu nyní, se vlastní cena nemovitost­i měnit spíš nebude. „Jinými slovy, bydlení bude skutečně dostupnějš­í, v řadě případů i o statisíce korun. Kupující tedy může ponížit své úspory a peníze použít k útratě jinde v ekonomice,“doplňuje Kovanda.

Bez daně, ale s odpočtem Další změna, kterou návrh zákona obsahuje, se týká zrušení možnosti uplatnit odpočty úroků z nově uzavřených hypoték jako nezdanitel­né části základu daně. Tento odpočet se uplatňuje jednou ročně, v daňovém přiznání nebo u zaměstnava­tele.

Účinnost tohoto opatření je však odložena až na 1. leden 2022. „To tedy znamená, že pokud bude úvěr poskytnut do 31. prosince 2021, bude možno ‚čerpat‘ obě výhody – zrušení daně z nabytí i uplatňovat odpočet z daně,“vysvětluje Hradský.

To může mít pozitivní efekt. „Je dobře, že ke zrušení odpočtů úroků z hypoték nedojde bezprostře­dně, protože by to zbytečně tlumilo příznivý efekt, který bude mít na realitní trh zrušení daně z nabytí nemovitost­i,“uvedl Kovanda. Příští rok se tak dá očekávat, že poptávka po nemovitost­ech vzroste.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic