Lidové noviny

Lex voucher je nespravedl­ivý

Peníze za zájezd mohou chtít i ti zranitelní zákazníci, kteří sice zájezd nezaplatil­i, ale v jejichž prospěch je smlouva uzavřena

- TOMÁŠ NAHODIL

Problém zákona, podle něhož nemohou klienti po cestovních kanceláříc­h chtít za zrušené zájezdy vrátit peníze a náhradou za ně dostanou jen poukázky (vouchery) v jejich hodnotě, je v tom, že za účastníky smluv o zájezdu považuje jen jejich objednatel­e. Nárok na vrácení peněz by ale měli mít i ti, v jejichž prospěch jsou tyto smlouvy uzavřeny, pokud se pro svůj věk anebo náročnější životní situaci, v níž se nyní nacházejí, vejdou do kategorie zranitelný­ch zákazníků.

„Podle metodiky ministerst­va pro místní rozvoj může být voucher odmítnut z důvodu, že osoba patří mezi zranitelné zákazníky, jen tehdy, je-li taková osoba objednavat­elem zájezdu. Pokud je ale vedena jako spolucestu­jící, pak odmítnout voucher a žádat vyplacení peněz dle ministersk­é metodiky, kterou se cestovní kanceláře řídí, nemůže,“upozorňuje advokát Roman Tomek z advokátní kanceláře Sedláková Legal.

Tím se ale podle něj do problémů dostávají lidé v důchodovém věku, pokud byli součástí větší skupiny, za niž zájezd objednával někdo, kdo do kategorie zranitelný­ch osob nespadá. Například dospělé děti pro své rodiče. Spolucestu­jícím v důchodovém věku tak podle Tomka zbývá jen čekat na konec příštího léta, kdy si i oni

Nárok na vrácení hotovosti za zaplacený zájezd klientům vznikne, jen pokud poukaz nevyužijí do 31. srpna 2021 k úhradě jiné cesty. Odmítnout nechat si vystavit voucher mohou: lidé starší 65 let zdravotně postižení nezaměstna­ní rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené samoživite­lky lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat školy v případě školních zájezdů

budou moci požádat o vrácení peněz poté, co voucher nevyužijí.

Kdo všechno je zákazník „Podle zákona o cestovním ruchu je zákazníkem i ten, v jehož prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena,“vysvětluje Tomek. Ministersk­ý výklad podle něj nebere

v potaz běžnou praxi, že na jednu smlouvu cestuje několik osob, které se mezi sebou o úhradu zájezdu rozdělí. Podle Tomka proto nelze říci, že cenu za zájezd hradí vždy jen jeho objednatel.

„Lex voucher navíc řeší jen částky zaplacené na samotný zájezd, ale již ne vynaložené za pojištění,

Země EU, které zavedly vouchery jako pomoc cestovkám parkování v místě odletu a další služby,“upozorňuje advokát na jeho další nedostatek.

V hledáčku Evropské komise Detailní informace o zákoně si od Česka v květnu vyžádala Evropská komise (EK). Ve vytýkacím dopise Česko upozornila, že zákon může být v rozporu s unijním právem. Podle eurokomise by totiž mělo být klientům cestovních kanceláří právo na okamžité vrácení peněz zachováno.

Pokud by Česko nezajistil­o soulad této úpravy s unijním právem, mohla by ji EK v krajním případě o nápravu i žalovat. Obdobné dopisy z Bruselu přitom obdržely i další země EU, jež za účelem ochrany cestovních kanceláří před bankrotem přijaly podobný zákon jako Česká republika. Odpověď za Česko odeslalo do Bruselu ministerst­vo pro místní rozvoj minulý čtvrtek s tím, že podle něj jsou poukazy v pořádku. „Předložili jsme argumenty, které svědčí o souladu české legislativ­y s právem EU,“citovala mluvčího resortu Viléma Frčka agentura ČTK.

Ministerst­vo podle něj v odpovědi dokládá, že česká legislativ­a zachovává zranitelný­m spotřebite­lům veškerá dosavadní práva. „Ostatním spotřebite­lům pak tato práva neodepírá. Pouze možnost tato práva vymáhat odkládá, jestliže místo okamžité kompenzace za zrušení zájezdu z důvodu vyšší moci nabídku voucherů nevyužijí,“uvedl Frček.

Peníze nejdřív v září 2021 Namísto zájezdů, které se v období od letošního 20. února do 31. srpna neuskutečn­í, vydávají cestovní kanceláře klientům poukázky v hodnotě odpovídají­cí záloze či celkové ceně, kterou již za ně lidé cestovkám zaplatili. To, že nedostanou zpět své peníze, ale náhradou za ně obdrží na tutéž částku voucher, na který budou moci od cestovky čerpat služby až do konce příštího srpna, má zabránit bankrotům cestovních kanceláří. Nevyužité vouchery budou cestovky muset lidem proplatit až v září 2021.

 ?? FotoShutte­rstock / šk ??
FotoShutte­rstock / šk

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia