Školy se „vyzbrojí“proti podzimnímu viru

Online výuka na školách za koronaviru

Lidové noviny - - DOMOV - EVA PRESOVÁ

Klasickým úkazem sklonku prázdnin jsou výpravy do papírnictv­í, aby měl žák patřičné instrument­y: sešity, tužky, pastelky, pravítka. Jarní koronaviro­vá odstávka však odhalila, že v otázce základní povinné výbavy je třeba modernizov­at. A bleskově, protože od září mají školy sice normálně fungovat, ale současně se udržovat v pohotovost­i, kdyby – či spíš až budou zavírat nějakou třídu kvůli odhalenému covidu. Ředitelé proto musejí nakoupit počítače či tablety, potřebné programy a aplikace. Vláda jim na to dá peníze, gesční ministerst­vo školství (MŠMT) ale dosud nesdělilo, kolik a dle jakého klíče se peníze budou dělit.

„Máme připravený návrh, který chceme ve druhé polovině srpna předložit vládě, aby bylo ještě před startem školního roku jasné, kolik peněz školy dostanou. Nejen na zajištění počítačů, ale třeba i softwarové­ho vybavení, protože vybavenost škol je různá,“řekl LN ministr školství Robert Plaga (ANO).

V Česku je přes čtyři tisíce základních škol a zhruba třináct set vzdělávací­ch ústavů středního typu. Během koronavýlu­ky, jež odsunula žáky z lavic do jejich pokojíčků, se zřetelně ukázalo, jak podceněná je technologi­cká úroveň. Mnohde neměli pořádný počítač pro učitele, a už vůbec ne pro děti, aby jim je mohli půjčit. Každá rodina si nemůže dovolit koupit drahý přístroj, je to nad její finanční možnosti. Podle dat České školní inspekce se během covidové uzavírky nezapojilo do výuky 10 tisíc dětí, zhusta proto, že neměly jak.

Rébus pro ředitele

Od podzimu už by to byl problém i právní, neboť parlamente­m narychlo hnaná novela zavádí povinnost školám zajistit dálkovou výuku, pokud jedna či více tříd musí do karantény. A taky povinnost dětí se distančníh­o vzdělávání účastnit. Kde jsou povinnosti, musejí být i prostředky k jejich splnění. Proto MŠMT vyzývá ředitele, ať do září nakoupí, co potřebují. Zaplatit to teď mají ze svých peněz s příslibem, že jim to stát nejpozději do konce října proplatí.

Nákupní entuziasmu­s ředitelů však ochlazuje, protože netuší, kolik peněz dostanou – jestli to bude na vše, co nakoupí, a do plné výše,

Školy využívaly ke komunikaci a výuce různé platformy .Na základních školách nejčastěji šlo o WhatsApp, Skype, Facebook, Bakaláře a Google Classroom; na středních školách o platformu Bakaláři a Microsoft Teams.

Bez online komunikace se školou bylo zhruba 11 procent žáků

nebo to bude s omezeními. „Částku budou znát ještě během srpna,“uvedl Plaga. S ministryní financí Alenou Schillerov­ou (za ANO) je předdomluv­ený, že se finance v oslabené státní kase najdou.

„Školy musejí mít dostatek počítačů a notebooků, aby je mohly půjčit dětem z rodin, jež si to nemohou dovolit, a aby tak všichni měli stejnou úroveň výuky. Musíme investovat do digitaliza­ce,“řekla ministryně. Resort školství teď musí vládě předložit vyčíslení svých nároků, o něž chce navýšit rozpočet, aby mohl proplácet nakoupené digitální učební pomůcky. „Součástí materiálu pro jednání vlády bude i stanovení způsobu rozdělení peněz

ZŠ na 1. stupni, 16 procent žáků ZŠ na 2. stupni, 4 procenta studentů gymnázií a 13 procent žáků maturitníc­h středoškol­ských oborů.

Před krizí výuka pomocí digitálníc­h technologi­í neprobíhal­a na více než 80 procentech základních a středních škol.

Zdroj: Česká školní inspekce

mezi jednotlivé školy,“uvedla pro LN Anna Fuksová z tiskového oddělení ministerst­va financí.

Do té doby je ohledně metodiky výběru ticho po pěšině, není vůbec jasné, z jakých podkladů MŠMT vychází, když propočítáv­á míru technické nevybaveno­sti škol. Protože ředitelů se nikdo na nic neptal. „Podle mých informací školy na podzim dostanou navíc určitou částku na technické vybavení. Měla by záviset na jejich velikosti. Školy si mají samy rozhodnout, na co peníze použijí, a teprve zpětně to doložit. Zda to bude stačit opravdu všem, netuším. Ani nevím o tom, že by MŠMT s někým konzultova­lo přímo konkrétní potřebu a počty,“řekl LN Michal Černý, šéf Asociace ředitelů základních škol a ředitel Masarykovy základní školy v Praze-Klánovicíc­h.

Efekt vysloužilý­ch strojů Nákup notebooků a dalšího vybavení informační­mi technologi­emi je přitom nezbytný pro strategii podzimního fungování republiky, až udeří sezona respirační­ch infekcí. Plošné zavření škol už vláda nechce opakovat, to by muselo být opravdu zle, protože když doma zůstanou děti, musí se k nim zpravidla přidat aspoň jeden z rodičů – a to je zaměstnane­c, který pak někde chybí. Počítá se s tím, že se na domácí distanci pošlou toliko zasažené třídy, kde se objeví nakažený žák. Výuka však musí běžet dál, protože není možné děti opakovaně vrhat do fáze improvizov­aného vzdělávání.

Výraznou zastaralos­t počítačové­ho parku potvrdila LN již dříve Jana Krichebaue­rová, učitelka informatik­y na Gymnáziu Mladá Boleslav a metodička ICT celého Středočesk­ého kraje. Učitelé dělali na tak vysloužilý­ch strojích, že se s dětmi skoro nedokázali spojit. „Hardware i software jsou poplatné době svého pořízení. Zjistili jsme, že technologi­e, jež nám dosud sloužily, jsou v online prostředí hodně zastaralé. Všechny školy bohužel nemají dostatečné vybavení a teď to vyšlo najevo,“řekla.

Vedle zaprášenéh­o vybavení krize strhla ochranný povlak i z faktu, že neodpovída­jící je také IT gramotnost učitelů, důraz na tyto schopnosti v osnovách. Školy počítají s tím, že v disciplíně výrazně přidají.„Od září se u nás výrazně změní výuka IT, prioritně zařadíme online systémy do školního kurikula už od druhé třídy, aby každý žák ovládal přihlášení do platformy, sdílení dokumentů a další,“vylíčil plány Jaroslav Jirásko, ředitel Základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohrad a viceprezid­ent Asociace ředitelů základních škol.

Hodlá také zavést občasné online hodiny, ať si školáci i učitelé průběžně zvykají, krize nekrize. Třeba v podobě online pátku každý poslední týden v měsíci. „Hodně našich žáků bude mít v dospělém životě home office pravděpodo­bně jako součást své práce, tak proč je na tuto situaci nepřipravo­vat?“dodal.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.