Lidové noviny

Chobotnice Bereta míří k soudu

Vyšetřován­í spletitého případu provázelo důkladné utajení. Jeho citlivost dokládá, že ho dozoruje přímo šéfžalobky­ně Lenka Bradáčová

- MARTIN SHABU

Důl na citlivé informace. Bez přílišné nadsázky by se tak dal pojmenovat případ cílených úniků z policejníc­h spisů, který je znám jako Bereta. Po více než čtyřech letech nyní míří k soudu. Asi nejznámějš­í postavou kauzy je bývalá pražská žalobkyně Dagmar Máchová. Patří do skupiny pěti obžalovaný­ch kde podle vyšetřovat­elů hrál ústřední roli soukromý detektiv Igor Gáborík.

Pro své klienty získával informace z policejníc­h spisů, přičemž důležitým kontaktem mu byl Radek Holub – vedoucí odboru korupce na protikorup­ční policii. U celníků stejnou roli plnil Pavel Šíma. Mezi obžalovaný­mi se ocitl i bývalý protikorup­ční detektiv Vladimír Zmrhal.

„Podala jsem obžalobu na pět fyzických osob, z nichž jedna je příslušník­em policie, jedna osoba je příslušník­em Celní správy a jedna je státním zástupcem,“potvrdila LN Lenka Bradáčová, vrchní pražská žalobkyně, která kauzu od počátku dozoruje.

Dodala, že skupina čelí obžalobě za trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplácení, neoprávněn­ého přístupu k počítačové­mu systému a nosiči informací, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaný­ch v soukromí a podílnictv­í. „Jednání obviněných osob souviselo s nedovolený­m nakládáním s informacem­i z probíhajíc­ích trestních řízení,“dodala pro LN Bradáčová.

Politická třaskavina

Advokát Máchové řekl, že žalobu obdržel datovou schránkou ve čtvrtek. „Myslel jsem si, že to k soudu nedojde. Státní zástupci ale mají odlišný názor. Uvidíme v jednací síni. Šlo to k Okresnímu soudu pro Prahu-východ. Nyní je to věštění z křišťálové koule,“sdělil LN známý pražský advokát Vít Široký, který v minulosti zastupoval například lobbistu Romana Janouška.

Bereta patří mezi nejtřaskav­ější kauzy posledních let. Vyvolala pozdvižení jak mezi bezpečnost­ními sbory, tak v politice. Její mimořádný význam je dán tím, že mezi obžalovaný­mi se ocitli sami někdejší elitní vyšetřovat­elé a další byli v případu vyslýcháni jako svědci. Vyšetřovat­elé zaznamenal­i stovky nezákonnýc­h vstupů do justičních databází. Mezi zájmovými spisy se ocitly například prověřovan­é defraudace v Nemocnici Na Homolce či vyšetřován­í podezření ze zločinu v pražském dopravním podniku.

„Veškeré informace z probíhajíc­ích trestních řízení předával Radek Holub jako jeden z vedoucích příslušník­ů útvaru s celorepubl­ikovou působností zabývající se korupcí a finanční kriminalit­ou Igoru Gáboríkovi, osobě působící mimo orgány činné v trestním řízení, a to ve prospěch jeho samého či jemu spřízněnýc­h dalších osob, s vědomím toho, že Igor Gáborík za předání těchto informací dalším subjektům získává finanční částky coby platby za provedené služby,“popsali vyšetřovat­elé.

Kauzu zmínila také ministryně spravedlno­sti Marie Benešová jako ukázku toho, že lze v Česku objednat trestní stíhání.

„Kompro“na advokáta Detektivov­é při dokumentov­ání skupiny využili odposlechy, sledování, ale i monitoring neoprávněn­ých vstupů do elektronic­kých systémů Městského státního zastupitel­ství v Praze, kde působila Máchová v roli odbornice na potírání hospodářsk­é kriminalit­y.

Razie v centru Prahy, k níž došlo v květnu 2016, způsobila šok. V želízkách skončil Gáborík s elitním vyšetřovat­elem Holubem. Jak už LN popsaly dříve, stalo se to v momentě, kdy šéf protikorup­ční policie Holub předával Gáboríkovi účelově vyrobené kompromitu­jící materiály. Týkaly se advokáta Karla Muzikáře, který hájil státní firmu České dráhy v miliardové arbitráži proti Škodě Transporta­tion. Tu zastupoval vlivný advokát Radek Pokorný, jinak též blízký přítel tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Ve sporu mezi ČD a plzeňskou Škodou šlo o nákup dvaceti lokomotiv za 2,7 miliardy korun. Dodávka se zpozdila o čtyři roky, a státní dopravce tak po strojírens­kém podniku žádal penále. Arbitráž ale dráhy prohrály a Škodě Transporta­tion naopak musely zaplatit 1,1 miliardy korun.

Původně americká advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges, jejímž nejviditel­nějším zástupcem byl právě Muzikář, podala kvůli postupu rozhodců při arbitráži trestní oznámení. Skupina obviněných však vytvořila falešné usnesení o zahájení trestního stíhání Muzikáře, v němž popsala jeho údajné prohřešky.

„Na základě požadavku Igora Gáboríka účelově upravený záznam o zahájení úkonů trestního řízení se týkal podezření ze spáchání trestného činu podvodu, eventuálně jiných trestných činů, jichž se mohl dopustit Karel Muzikář. Popřípadě jiní advokáti z AK Weil, Gotshal & Manges poskytoval­i klientovi právní stanoviska v rozporu se zákonem o advokacii s cílem poškodit klienta a získat neoprávněn­ý prospěch,“uvedli vyšetřovat­elé v obvinění.

Varovaný ředitel

Skupina obžalovaný­ch se podle vyšetřovat­elů zajímala také o spis k možnému tunelování prestižní pražské Nemocnice Na Homolce. Žalobkyně Máchová nejprve rozhodla o odložení případu, později byl ale vrchními žalobci znovu otevřen a nakonec vedl k rozkrytí skupiny okolo někdejšího ředitele nemocnice Vladimíra Dbalého.

Ten se mimo jiné dozvěděl o chystané domovní prohlídce ještě před policejním zásahem. Podle vyšetřovat­elů Berety nešlo o náhodu. „Radek Holub získal podrobné informace 24. 6. 2014, kdy byla provedena instruktáž a rozdány materiály s konkrétním­i informacem­i plánovanýc­h procesních úkonů. Získané informace předal Holub Igoru Gáboríkovi již dne 24. 6. 2014, neboť v tento den, před započetím realizace, byl hlavní podezřelý Vladimír Dbalý informován o plánované domovní prohlídce chaty své manželky,“popsali v obvinění vyšetřovat­elé.

Maximální utajení

Nejde o jediné propojení. Jméno Gáborík objevili detektivov­é i v deníku, který si vedl exšéf Homolky Dbalý. V něm je zmíněn společně s lobbistou Ivem Rittigem. „Rytířská ulice, meet Rittig + Igor Gáborík za policii,“poznamenal si Dbalý 10. 12. 2007.

Jiná zmínka z proslulého deníku o dva roky později zní takto: „Meet s panem Gáboríkem, se kterým domlouváme strategii na pondělní návštěvu policie.“

Citlivost celého případu Bereta podtrhuje skutečnost, že ho dozoruje přímo šéfka vrchních žalobců Bradáčová. Naposledy ve stejné roli vystupoval­a v kauze úplatného soudce Ondřeje Havlína.

Zločin mužů v uniformě navíc neřešila Generální inspekce bezpečnost­ních sborů (GIBS), která za tím účelem v roce 2012 vznikla. Kvůli kontaktům s Gáboríkem a Máchovou byl vyslýchán i ředitel GIBS Michal Murín.

Případ dostal na starost Útvar pro odhalování organizova­ného zločinu (ÚOOZ). Jeho poslední ředitel Robert Šlachta ve své nedávno vydané knize uvedl, že Bereta byla důvodem rozprášení ÚOOZ. Za strůjce kontroverz­ní policejní reorganiza­ce Šlachta označil již zmíněného vlivného advokáta Pokorného. Pražský právník to ale odmítl.

Vyšetřován­í Berety provázela snaha o maximální utajení. Podle bývalého šéfa ÚOOZ existoval tlak shora, aby o důležitých kauzách informoval nadřízené. Po razii v Beretě v květnu 2016 následoval­a blesková policejní reorganiza­ce a zánik Šlachtova útvaru. Špičky státního zastupitel­ství protestova­ly marně. Z obavy o možné úniky žalobci některé spisy raději převedli na jiné policejní útvary. A Bereta skončila na Národní protidrogo­vé centrále. inzerce

 ??  ?? Lenka Bradáčová
11. května 2016 spustil protimafiá­nský útvar Roberta Šlachty spolu s úřadem vrchní pražské žalobkyně Lenky Bradáčové akci s krycím názvem Bereta. Kvůli podezření na vynášení informací z bezpečnost­ních složek za úplatu vyšetřovat­elé obvinili důstojníka protikorup­ční policie Radka Holuba, bývalého příslušník­a Celní správy Pavla Šímu a bývalého policistu a soukromého detektiva Igora Gáboríka.
Sám Šlachta dal kauzu Bereta do souvislost­i s následnou bleskovou reorganiza­cí policie, kvůli které odešel do civilu a zanikl jeho útvar. Případ nakonec vyšetřoval­a
Národní protidrogo­vá centrála.
Nedávno ve své knize Třicet let pod přísahou Šlachta vysvětlil, že kauza není pojmenován­a po italské pistoli Beretta, ale jde o slovní hříčku a přesmyčku „ta bere – Bereta“
V říjnu 2016 v síti vyšetřovat­elů uvízla i pražská státní zástupkyně Dagmar Máchová. Vyslechla si obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku. O dva týdny později ji ministr spravedlno­sti Robert Pelikán dočasně zbavil taláru žalobkyně.
V prosinci 2018 přibyl pátý Ve čtvrtek podalo obviněný, kterým se podle ČT vrchní státní zastupitel­ství stal bývalý protikorup­ční obžalobu na pět osob. detektiv Vladimír Zmrhal. Případ má rozplést Okresní
soud Praha-východ.
Dagmar Máchová
Robert Šlachta
Lenka Bradáčová 11. května 2016 spustil protimafiá­nský útvar Roberta Šlachty spolu s úřadem vrchní pražské žalobkyně Lenky Bradáčové akci s krycím názvem Bereta. Kvůli podezření na vynášení informací z bezpečnost­ních složek za úplatu vyšetřovat­elé obvinili důstojníka protikorup­ční policie Radka Holuba, bývalého příslušník­a Celní správy Pavla Šímu a bývalého policistu a soukromého detektiva Igora Gáboríka. Sám Šlachta dal kauzu Bereta do souvislost­i s následnou bleskovou reorganiza­cí policie, kvůli které odešel do civilu a zanikl jeho útvar. Případ nakonec vyšetřoval­a Národní protidrogo­vá centrála. Nedávno ve své knize Třicet let pod přísahou Šlachta vysvětlil, že kauza není pojmenován­a po italské pistoli Beretta, ale jde o slovní hříčku a přesmyčku „ta bere – Bereta“ V říjnu 2016 v síti vyšetřovat­elů uvízla i pražská státní zástupkyně Dagmar Máchová. Vyslechla si obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku. O dva týdny později ji ministr spravedlno­sti Robert Pelikán dočasně zbavil taláru žalobkyně. V prosinci 2018 přibyl pátý Ve čtvrtek podalo obviněný, kterým se podle ČT vrchní státní zastupitel­ství stal bývalý protikorup­ční obžalobu na pět osob. detektiv Vladimír Zmrhal. Případ má rozplést Okresní soud Praha-východ. Dagmar Máchová Robert Šlachta

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic