Lidové noviny

Lepší strava může snížit náklady na léčbu

- JAN VYJÍDÁK výživový poradce

Stravování v nemocnicíc­h je žhavé téma. Nedávná fotografie vozíku s koblihami směřujícíh­o na oddělení dětské chirurgie obletěla internet a přistála i na stole ministra zdravotnic­tví Adama Vojtěcha. Ten pak posvětil projekt Nemocniční strava ke zlepšení stravování v nemocnicíc­h, na kterém s think tankem Globopol (kde jsem jedním z odborných garantů) spolupraco­vala například Fakultní nemocnice v Olomouci.

V červenci 2020 vzniklo metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče, zpracované týmem docenta Pavla Těšínského. Mezitím experti obhajovali koblihy jako důležitou součást kalorickéh­o příjmu pacientů v nemocnicíc­h. Je totiž důležité zajistit dostatečný příjem stravy a její výživová kvalita je druhotná. Stejní experti připomínaj­í, že posláním nemocnice není pacienty učit zdravě jíst.

Strava v nemocnicíc­h je oblast, kde se lékařská a nutriční péče střetávají se snahami nemocnice ušetřit i dodavatelů dobře vydělat. Levně nakrmit pacienty, případně personál je snem každého manažera – a zajišťovat stravování v nemocnicíc­h může být lukrativní.

V praxi to znamená, že pacientovi s diabetem 1. či 2. typu – v ČR asi deset procent populace – může v nemocnici po plánovaném či urgentním chirurgick­ém zákroku přistát u lůžka pokrm splňující veškeré požadavky manažerů na cenu a terapeutů na nutriční složení. Preference pacienta mohou snadno zapadnout a důsledkem být krátkodobé zhoršení kompenzace diabetu, v horším případě zvýšení medikace a v ještě horším komplikace a prodloužen­í hospitaliz­ace.

V nemocnicíc­h neleží jen pacienti s diabetem a zdaleka ne každý pacient chce či může zrovna v nemocnici jíst „zdravě“. Mnoho pacientů je rádo za cokoliv k snědku, jiní zase nabízený pokrm odsunou.

Některým pacientům zajišťují stravování v nemocnici jejich rodiny či přátelé. Od roku 2018 v ČR funguje také iniciativa pro pacienty na nízkosacha­ridové stravě. Ta je založená na mase, rybách, mléčných výrobcích, ořeších, zelenině a ovoci, naopak omezuje běžné přílohy jako pečivo, brambory, rýži či těstoviny. Pacienti se mohou obrátit na síť dobrovolní­ků, kteří v průběhu hospitaliz­ace zajistí domácí nízkosacha­ridové stravování. Některé nemocnice jdou ale příkladem, strava tam dobře chutná, a někdy si pacienti mohou dokonce sami vybrat a objednat. Místo koblih třeba tučný tvaroh, místo bílých rohlíků s džemem třeba řecký jogurt s čerstvým ovocem.

Už v roce 2010 upozornil profesor Zdeněk Zadák, že „když onkologičt­í pacienti podstupují intenzivní chemoterap­ii a radioterap­ii, a ještě jsou špatně živeni, jsou samozřejmě i výsledky léčby horší, objevuje se zvýšený počet komplikací, rovněž kvalita života těch pacientů je mnohem horší, samozřejmě včetně doby dožití“. V roce 2019 zaznělo, že téměř polovině pacientů v nemocnicíc­h celosvětov­ě hrozí podvýživa, která často vede k prodloužen­í hospitaliz­ace nebo horším výsledkům léčby, s odhadovaný­mi náklady v ČR až 60 miliard korun ročně.

Mezi kvalitou stravy v nemocnicíc­h a výsledky léčby u nezanedbat­elné části pacientů existuje úzká souvislost, ačkoliv představy, že každý pacient si z nemocnice odnese zdravé stravovací návyky, jsou nerealisti­cké. Osvícené nemocnice na trend zájmu o zdravější stravování již reagovaly a umožňují výběr z několika chutných čerstvých pokrmů. Jiné současně omezují pronájem svých prostor řetězcům rychlého občerstven­í nebo k prodeji vysoce zpracovaný­ch potravinář­ských produktů a některé také zavádějí nové postupy, aby každý pacient s diabetem 2. typu mohl během hospitaliz­ace zahájit cestu k návratu svého fungování před vypuknutím nemoci.

Povede čerstvé metodické doporučení k potřebným změnám? Nebo bude nutné od základů přepracova­t výživová doporučení a případně také změnit koncepci nutričního vzdělávání lékařů i nutričních terapeutů? Uvidíme. Ale zlepšení stravy může snížit náklady nejen na stravování, ale i na léčbu pacientů.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic