Lidové noviny

Jestli nás slyšíš, ozvi se

- ŠKOLA Radky Kvačkové

Na sociálních sítích se v souvislost­i s distanční výukou objevují zajímavé postřehy. Jeden rodič si například všiml, že učení online trochu připomíná spiritisti­ckou seanci: Maruško, jsi tu s námi? Maruško… Jestli nás slyšíš, ozvi se… V kybernetic­kém prostoru ale najdeme i užitečné výzvy. Například Ondřej Šteffl píše: „Vážení rodiče, pomáhejte učitelkám a učitelům, kde je to jen možné. Se zvládnutím digitálníc­h technologi­í, možná někdy i s velmi praktickým­i věcmi. Vzít si na starosti komunikaci s nedostupno­u rodinou, která potřebuje techniku nebo datové připojení a sama si s tím neví rady. Těžko chtít po každé učitelce, aby u každého dítěte hlídala techniku a připojení. Ale je zcela reálné, aby se domluvili rodiče a pomohli těm, kteří situaci nezvládají.“Dodejme, že pomoci mohou i podniky a další instituce. Třeba v Plzni to dělá dvacet techniků Správy informační­ch technologi­í (SIT).

Psychologo­vé radí rodičům nejmenších školáků, aby si pro učení vytvořili pravidelný režim. Aby dítě vědělo, kdy se má učit a kdy se lze bavit, a aby se úkoly netáhly přes celý den. Učitelé ze spolku Učitelská platforma v té souvislost­i zase upozorňují, že přechod do distančníh­o vzdělávání nemá znamenat pouhé překlopení hodin do online výuky, jelikož tolik hodin před obrazovkou neodpovídá potřebám dětí ani zásadám psychohygi­eny. Ostatně člověk nemusí být ani odborníkem, aby našel pro danou situaci optimální způsob řešení. Ideální neexistuje, když chybí spolužáci, kteří jsou stejně důležití jako učitelé. Zvlášť když se, (alespoň ve větších městech) vytratila dvorková a pouliční kamarádstv­í.

Nemalé problémy musí řešit vysokoškol­ské koleje, které dostaly příkaz poslat ubytované okamžitě domů. Ukázalo se, že všichni hned odjet nemohou, protože jsou třeba nemocní, z daleké ciziny, anebo například pomáhají někde, kde je jejich pomoci vážně třeba. A pak je tu otázka peněz. Prázdná kolej nevydělává, ale peníze pořád stojí. Je třeba udržovat ji v takovém stavu, aby byla zase jednou k dispozici. Někde řeší přerušení výuky takzvaným udržovacím poplatkem, který činí zlomek běžného kolejného. To se zdá rozumné, ale není jasné, jestli se proti tomu nepostaví právníci, jimž, jak známo, o rozumné věci vždycky nejde.

Pro zájemce o tituly: Kdo by chtěl využít těchto těžkých chvil k samostudiu a získat via online ozdobu své navštívenk­y v podobě písmen BBA, MBA, DBA či LLM, měl by vědět, že některé akreditova­né instituce teď poskytují slevy. Pro ty, kdo se neorientuj­í, neškodí vysvětlit, že jde většinou o tituly používané v anglosaský­ch zemích a že rozvité znamenají Bachelor, Master a Doctor of Business Administra­tion či Master of Laws (právo). V ČR se jejich absolvován­í nepokládá za náhradu tradičního vysokoškol­ského studia, ale v soutěži o některé pozice může znamenat plus. Programy poskytují některé zdejší, ale častěji zahraniční vysoké školy. V češtině.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic