Lidové noviny

Živou vodou proti covidu

- EVA PRESOVÁ

Chytré mobily hrají v boji proti koronaviro­vé nákaze významnou roli, o eRoušce slyšel už asi každý. Ve svých ambicích jdou ale tyto přístroje ještě dál. V minulých měsících vyvinul mezinárodn­í tým lékařů aplikaci s názvem Cell Wellbeing, česky „Dobro pro buňky“. Vědci tvrdí, že mobil přiložený do blízkosti hrnku nebo sklenice dokáže během krátké chvíle změnit molekulárn­í strukturu jakékoliv tekutiny a vytvořit tak i z obyčejné vody „elixír zdraví“, který posiluje imunitu a harmonizuj­e procesy v těle.

Základem je kvantová mechanika

„Naše aplikace je založena na důkladném porozumění kvantové mechaniky. Umožňuje přenášet energii mezi živými biologický­mi systémy, a tím výrazně přispívá i ke zlepšení chuti nápojů,“vysvětluje jeden z autorů, mexický lékař s mezinárodn­ími zkušenostm­i Carlos Orozco a dodává: „Když je voda vystavena Cell Wellbeing App po dobu jedné minuty, dochází ve vodě k ovlivnění úhlu tvořeného atomy vodíku – ze 104,5 stupně do úhlu 109,5 stupně – což umožňuje vytvoření pyramidové struktury vysoce nabité energií. Proto se taková voda lidově nazývá biovoda neboli živá voda.“Tuto skutečnost podle jeho slov prokázala nedávná práce týmu profesora Geralda Pollacka

na Washington­ské univerzitě ve Spojených státech.

Testování nové aplikace probíhalo před jejím spuštěním na začátku listopadu kromě zahraniční­ch zdravotnic­kých zařízení i v České republice. Podílela se na něm imunologic­ká klinika inPharm Clinic z Jesenice u Prahy.

„Vzhledem k tomu, že několikamě­síční testy proběhly s pozitivním­i výsledky, nyní na naší klinice aplikaci Cell Wellbeing doporučuje­me nejen k optimaliza­ci kvality vody, ale také k eliminaci účinků elektromag­netického pole mobilních sítí, které může negativně ovlivňovat buněčný metabolism­us zejména na úrovni nervového, hormonální­ho a imunitního systému,“uvedla pro LN ředitelka kliniky Lucie Kotlářová.

Oficiální akademická pracoviště v České republice nemají s aplikací žádné zkušenosti, proto se k ní ani nechtějí vyjadřovat. Rektor Českého vysokého učení technickéh­o Vojtěch Petráček na základě studie, kterou měl k dispozici, pro LN uvedl, že z vědeckého hlediska by bylo potřeba ještě další posouzení. Nová aplikace totiž zahrnuje poznatky z různých oborů.

K přípravě stačí mobil s aplikací

Vylepšit chuť svého oblíbeného ovocného džusu, čaje, ale třeba i vína lze podle vývojářů jednoduše tak, že k nádobě s tekutinou přiložíte svůj chytrý mobil a kliknete na ikonu Cell Wellbeing App. Pak už stačí jen telefon držet v blízkosti, dokud se program aplikace nepřehraje. Během této doby se z mobilu šíří světelné a zvukové vibrace v rozsahu od 256 do 528 hertzů, které působí na nápoj.

Po jeho vypití byste se podle vědců měli cítit lépe. „Je známo, že konzumace vody s krystalick­ou strukturou posiluje pohodu a imunitní systém. Většina vědců souhlasí s tím, že zlepšení hydratace optimalizu­je vstřebáván­í výživy, zvyšuje duševní kapacitu, zvyšuje fyzický výkon a podporuje hubnutí,“řekl Orozco. K nezávislém­u ověření účinků aplikace na tekutiny, především vody, jeho tým využil japonskou laboratoř, jejíž zakladatel Masaru Emoto prováděl výzkumy vody po celém světě. Laboratoř potvrdila pozitivní výsledky nové aplikace.

Obavy ze šíření negativníc­h frekvencí při používání Cell Wellbeing její tvůrci vyvracejí. „Principy kvantové fyziky jsou dnes běžně využívány v současné medicíně na úrovni diagnostic­kých přístrojů například typu magnetické rezonance nebo nové S-Drive počítačové technologi­e,“uvedl pro LN jeden ze spoluautor­ů, německý lékař Marcus Stanton. Program je podle jeho slov nastavený tak, že vibrace vyzařované mobilním telefonem mají pozitivní vliv nejen na nápoje, ale harmonizuj­í i okolní prostředí.

Nová aplikace funguje v telefonech se systémem Android i na iPhonech, do mobilu je možné si ji stáhnout ze speciální internetov­é stránky. „Důvodem, proč není v žádném obchodě s aplikacemi, je to, že frekvence fotonů musí být ,čerstvé‘, uložené v paměti telefonu nefungují. Proto je živě streamujem­e na zabezpečen­ém serveru,“vysvětlil Stanton. Cena za používání aplikace je 3,5 dolaru měsíčně (necelých 80 korun).

Koronaviru se dá vzdorovat s různými pomocníky. Novinkou je mobilní aplikace Cell Wellbeing App, která mění molekulárn­í strukturu vody a dalších nápojů, a tím posiluje imunitu a harmonizuj­e procesy v těle.

„Když je voda vystavena Cell Wellbeing App po dobu jedné minuty, dochází k ovlivnění úhlu tvořeného atomy vodíku, což umožňuje vytvoření pyramidové struktury vysoce nabité energií. Proto se taková voda lidově nazývá biovoda neboli živá voda.“

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia