Lidové noviny

Arktida v Čechách

-

Jestliže Morava má arktickou tradici v Eskymo Welzlovi, rodáku ze Zábřehu, Čechy ji začínají předhánět. Ba vytvářet tradici novou. Roku 2018 ji zahájil projekt Doma na Špicberkác­h vrcholící tamním koncertem kapely Už jsme doma. Loni následoval Arktický festival 2019 s podtitulem Dny arktické a české kultury a vědy. A zítra začíná opět, jako již třetí ročník. Za pozornost stojí dvě věci. Za prvé neobyčejná šíře záběru. Na festivalu se podílejí diplomatic­ké mise více zemí (Norsko, Dánsko, Island, Kanada, Británie), vědecké ústavy (především Univerzita Jana Evangelist­y Purkyně v Ústí nad Labem a Norský polární institut v Tromsö), muzea, galerie, odborné i kulturní časopisy a již tradičně teplická kapela Už jsme doma. Za druhé po době, kdy jsme si zvykli na akce online, bude Arktický festival pokud možno reálný. Včetně zítřejšího zahájení v muzeu v Ústí nad Labem a vernisáže výstavy obrazů Julia Payera 10. prosince v jeho rodných Teplicích (byť s omezenou kapacitou). Na webu www.arktickyfe­stival.cz najdete celý program včetně upřesnění podmínek a možných změn. Zbyněk Petráček

Arktický festival 2020, Praha, Ústí nad Labem, České Budějovice, Teplice, Hradec Králové, Dačice, do 31. března 2021

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic