Lidové noviny

Model SPD

- MARTIN ZVĚŘINA

Poslanci včera celý den probírali prodloužen­í nouzového stavu. Jako reprezenta­nti různých stran i programů předkládal­i své odlišné názory, avšak s vědomím, že musejí dospět k nějakému rozhodnutí.

Jen zástupci SPD zkoušeli obstruovat, ve snaze, aby sněmovna k žádnému rozhodnutí nedospěla a stav nouze v neděli o půlnoci skončil. Poslanecká většina jim to zatrhla, když omezila dobu řečnění na pět minut a každému poslanci umožnila vystoupit jen dvakrát.

Když bylo v podvečer jasné, že se obstrukce SPD nepovede, vyhlásil předseda Okamura dvouhodino­vou přestávku na jednání klubu. Proč? Aby naštval poslance ostatních stran a zkazil jim páteční večer, některé z nich čekala mnohasetki­lometrová cesta domů. Žádný jiný důvod neexistova­l, jen zloba a sobectví.

Společnost funguje podobně, během pandemie se drtivá většina snaží a hledá řešení, ale vždycky se najde partička, která pro své potěšení chce jen škodit. Až 11. dubna skončí stav nouze, bude potenciál škůdců menší.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia