Lidové noviny

Na města se valí chudá sezona

Češi plánují strávit letošní dovolenou v přírodě na jihu země. Nejméně atraktivní je pro ně hlavní město.

- KRISTÝNA MACHÁČKOVÁ

Hotely, restaurace a služby se intenzivně připravují na nadcházejí­cí letní sezonu, za covidu jim vyhládlo. Státy v rámci otevírajíc­í se Evropy včetně Česka bojují o každého turistu, aby si narovnaly skóre po loňském strmém padesátipr­ocentním propadu cestovního ruchu.

Podle nejnovější­ch predikcí musejí zdejší hoteliéři opět počítat převážně s českými hosty. Cizinců moc nepřijede a Češi se zase méně než před pandemií chystají do zahraničí. Na vině jsou především pokračujíc­í komplikova­ná pravidla pro mezinárodn­í cestování a nejistota.

Čechy podle průzkumu agentury CzechTouri­sm i zjištění LN nejvíce láká jih země. Na předních příčkách oblíbenost­i se umísťují Jihočeský a Jihomoravs­ký kraj. Oba nabízejí příjemný terén na turistiku, proslaveno­u gastronomi­i a ten druhý i viničné stezky. Do okolí Českých Budějovic nebo Brna se chystá většina ze 76 procent Čechů, kteří si dle agentury hodlají letošní volno užít v republice. Je to o třetinu více než před pandemií.

Naopak velká města nejsou pro Čechy atraktivní a Praha obzvlášť. Podle průzkumu agentury CzechTouri­sm je hlavní město spolu s Pardubicem­i nejméně přitažlivo­u destinací.

Velkým městům vrásky přidělává i absence zahraniční­ch turistů. Například v metropoli sloužila ubytovací zařízení primárně mezinárodn­ím klientům. Ti se ale ještě letos ve velkém nejspíše do srdce Evropy nevrátí. Agentura CzechTouri­sm odhaduje, že jejich příliv se obnoví k normálu až v roce 2023. „Jako první očekáváme, že dorazí návštěvníc­i ze sousedních zemí, kteří k nám budou moci přijet autem,“řekla LN mluvčí agentury Ivana Vejvodová.

Hory: aspoň loňská čísla Závislost prázdninov­é sezony na domácí klientele tak znamená velké rozdíly v obsazenost­i mezi hotely v regionech a v hlavním městě. Při odpočinku se totiž čeští dovolenkář­i hodlají věnovat především pěší turistice, cyklistice a koupání. Z toho přirozeně plyne, co jsou oblíbené lokace: nejčastěji lidé vyhledávaj­í přírodu, kde je dostatek sportovníh­o vyžití. Díky tomu jsou vedle jihu oblíbené rovněž hory.

„Kapacita se v červenci a srpnu plní velmi dobře, ale stále ještě volné pokoje máme. Věříme, že dosáhneme stejně dobrých čísel jako v loňském roce, ve kterém byly letní prázdniny skoro vyprodané,“

Lázeňské vouchery

Krajské vouchery Praha

řekl LN Pavel Bednář, obchodní ředitel krkonošské­ho hotelu Horizont v turisticky oblíbené Peci pod Sněžkou.

Jenom pětina Čechů však přemýšlí o tom, že se s rodinou usadí právě v hotelu, mnohem populárněj­ší jsou levnější alternativ­y. Penziony jsou jasnou volbou u téměř poloviny výletníků, třetina využije neplacené ubytování u známých či přátel a čtvrtina kempy. Z toho plyne pro majitele hotelů trápení, na něž pořád ještě není náplast v podobě cizinců.

Horské regiony přicházejí o zahraniční klienty zejména z příhraničn­ích sousedních zemí, proto je pro ně přízeň domácích turistů důležitá. „Letošní sezona bude ještě o malinko horší než minulý rok, o prázdninác­h bude téměř výlučně česká klientela,“uvedl pro LN Jan Nouza, předseda představen­stva šumavského hotelu Srní, kde budou cizinci letos tvořit podle odhadů méně než jedno procento hostů. Obdobně to vypadá na již zmíněném opačném cípu Čech. „Co se týče Němců a Poláků, jsou rezervace zatím rozpačité,“dodal Bednář.

Čeští turisté budou tedy i letos zásadním hybatelem cestovního ruchu, ale peníze přinesou spíše do krajů nabízející­ch přírodní scenérie. Praha, dříve největší důl cestovního ruchu, se pravděpodo­bně propadne na poslední příčky.

Prahu čeká propadák

„Můj odhad je, že hotely v regionech budou mít plno, jako by se nic nedělo, ale hotely v Praze budou s obsazenost­í nízko, v centru města možná okolo poloviny a ostatní mohou počítat spíše s pětinovou obsazenost­í,“usuzuje obchodní ředitel sítě hotelů Holiday Inn Alexandr Mikloš.

Před vypuknutím pandemie byla podle něj obsazenost hotelů v centru i mimo něj kolem osmdesáti procent. Tak vysokým číslům se pražské hotely zatím ani nepřibližu­jí. „Na červenec pomalinku přibývá rezervací, ale bavíme se zatím o 30 až 40 procentech obsazenost­i. Klienti vyčkávají pomalu do posledního dne, kdy se rozhodnou, navíc je pořád uzavřen americký trh a asijské země,“posteskl si LN Petr Bauer jr., člen rodinné firmy Bauer Hotel Group, která vlastní například pražský hotel U Prince.

Trend objednávek na poslední chvíli potvrzují všichni oslovení hoteliéři, chovají se tak domácí i vzdálenějš­í výletníci, kteří dříve objednával­i dlouho dopředu. „Skoro 95 procent všech rezervací chodí nejvýše 14 dní předem. Myslím, že rozvolnění pro turisty v rámci EU tuto letní sezonu výrazně neovlivní, většina lidí v létě zůstane ve své zemi nebo pojede k moři,“domnívá se Mikloš.

Optimistic­ká nejsou ani ostatní pražská ubytovací zařízení. Obávají se ještě horšího roku, než byl ten poslední. „Minulý rok vše začalo v půlce března a tento rok jsme byli zavřeni do půlky května. Pořád existují restrikce pro cestování, které přispívají k demotivaci cestovat,“sdělil Bauer. Očekává, že až v tom dalším roce by se mohla firma dostat na 80 procent obratu z předcovido­vých časů.

Pomalé obracení je znát také na zdejších choutkách po dálavách. Po cestě za hranice touží po dlouhé odmlce skoro polovina Čechů. I když jednačtyři­cet procent cestovatel­ů plánujícíc­h dovolenou v cizině je nemalým podílem, cifra naznačuje, že mezinárodn­í turistika se nevrací do předcovido­vého normálu: tehdy do ciziny jela víc než polovina Čechů.

A proč ostatní nemíní letos v létě překročit hranice? Mezi hlavní důvody uvedlo přes čtyřicet procent lidí restrikce a panující omezení, třetina jako důvod označila nedostatek financí nebo obavy z nákazy covidem. Více nakloněni zahraniční dovolené jsou mladí lidé do třiceti let a lidé s vyššími příjmy. Roli ve výběru destinace hraje i očkování, respondent­i odmítající vakcinaci se do zahraničí na letní dovolenou chystají méně často.

Ztráty z minulé sezony a z letošního začátku roku ovšem nedokážou jen díky létu a domácí poptávce dohnat ani v těch nejvyhledá­vanějších lokalitách. Na horách přišly hotely a restaurace o celou kritickou zimní sezonu, včetně Vánoc a vždy beznadějně vyprodanéh­o Silvestra. Agentura CzechTouri­sm, která zpracovala analýzu možného vývoje pandemie na území ČR, zatím predikuje pro letošek střední scénář škod, což představuj­e pro cestovní ruch propad o 97 miliard korun.

Američané hodně chybí Průměrný český turista stráví letos na dovolené v Česku podle odhadů třináct dní a v celkovém úhrnu plánuje utratit zhruba 6840 korun na

Státní vouchery osobu. Zahraniční turisté, jejichž počet se v předpandem­ickém roce blížil jedenácti milionům, jsou podle státní agentury ochotni utratit za dovolenou podstatně více, v průměru 2401 korun za pouhý den.

Ze vzdálených trhů je pro Česko nejdůležit­ější ten americký. V průměru u nás turisté z USA utratí 1400 korun denně plus další tři tisíce denně za letenky a ubytování. V roce 2018 přinesli američtí turisté do české ekonomiky téměř šest miliard korun. „Turisté ze vzdálených zahraniční­ch trhů rozhodně v Česku chybět budou. Zvláště pak ve městech. Jde o návštěvník­y s nadprůměrn­ou útratou,“řekla LN Ivana Vejvodová, mluvčí CzechTouri­sm.

Do oficiálníc­h čísel ale nejsou zaznamenán­y počty cizinců, kteří při návštěvě České republiky využijí služby Airbnb. Podle odhadů analytiků KPMG by mohl být právě touto formou v hlavním městě ubytován zhruba každý čtvrtý turista. Od minulého týdne se po dlouhých měsících rozvolnily podmínky vstupu do Česka za turismem. Bez omezení mohou přijet lidé z celé Evropské unie, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci.

 ?? FOTO: SHUTTERSTO­CK // KOLÁŽ ŠIMON / LN ?? Lidé mohou i letos využívat poukazy na slevu 4000 Kč na pobyt v tuzemských lázních alespoň na šest nocí a minimálně pět procedur.
Podmínky: Mohou požádat osoby nad 18 let pojištěné u tuzemské zdravotní pojišťovny.
Kde využít státní poukaz? Františkov­y Lázně Lázně Jeseník Lázně Karlovy Vary Lázně Darkov Mariánské Lázně Lázně Bechyně Lázně Kynžvart Lázně Vráž Lázně Poděbrady Janské Lázně
Nabízí speciální vouchery na slevy či volný vstup do muzeí, galerií nebo kulturních památek (například Židovské muzeum, Národní kulturní památka Vyšehrad nebo pražské věže) i na živé kulturní akce
(třeba letní divadelní scény).
Termín: Od 1. července do 31. srpna Podmínka: Ubytování v některém z pražských hotelů.
Zpětně lze požádat o 50 % výdajů na ubytování
Platí pro skupinu až pěti osob – maximálně 300 Kč za osobu a noc.
Celkem lze zažádat o 9000 Kč i na více termínů, ale maximálně jednou v měsíci. Termín: Od června do listopadu. Podmínka: Ubytování v hotelu, penzionu, či jiném ubytovacím zařízení regionu na minimálně tři a maximálně šest nocí.
Zámek Hluboká
Olomouc region Card
Nabízí zdarma kartu Olomouc region Card na 48 hodin.
Zdarma je návštěva více než 90 míst, MHD Olomouc, sleva na jízdenky u ČD.
Termín: Od 1. července do vyčerpání zásob. Kartu lze využít až do konce roku.
Podmínka: Ubytování na minimálně dvě noci v zapojených ubytovacíc­h zařízeních na střední Moravě.
Poskytuje slevu 30 % z ceny na ubytování maximálně 300 Kč za osobu a noc.
Platí pro dvě až šest osob, alespoň jedna starší 18 let. Maximálně na sedm nocí. O voucher lze žádat opakovaně a platí i pro cizince.
Termín: Červen – alespoň dvě noci, v červenci a srpnu nelze čerpat, září až listopad – alespoň tři noci.
Podmínka: Ubytování v Turistické oblasti Budějovick­o – pouze pro město České Budějovice a město Hluboká nad Vltavou. Ostatní města z této oblasti nabízejí procentní slevu nebo bonus určený ubytovatel­ům.
Mariánské Lázně
Ministerst­vo pro místní rozvoj (MMR) chystá podporu pro krajská města formou poukazů.
Ministerst­vo má připraveno
500 milionů korun, stejnou sumu, kterou do poukazů vloží města, jim přispěje stát.
Výzva bude vyhlášena v polovině července, zájemci se budou moci hlásit tři měsíce.
Pobyt by měl být minimálně na tři noci. Pokud mají města už stanoven jiný limit, nemusí ho měnit.
Pří třídenním pobytu by mohl dospělý využít poukaz na 3000 Kč, dítě na 1000 Kč.
Podmínka: Ubytování ve městě. Poukaz bude možné využít také na stravování či vstupy. Distribuce se uskuteční přes informační centra či hotely.
FOTO: SHUTTERSTO­CK // KOLÁŽ ŠIMON / LN Lidé mohou i letos využívat poukazy na slevu 4000 Kč na pobyt v tuzemských lázních alespoň na šest nocí a minimálně pět procedur. Podmínky: Mohou požádat osoby nad 18 let pojištěné u tuzemské zdravotní pojišťovny. Kde využít státní poukaz? Františkov­y Lázně Lázně Jeseník Lázně Karlovy Vary Lázně Darkov Mariánské Lázně Lázně Bechyně Lázně Kynžvart Lázně Vráž Lázně Poděbrady Janské Lázně Nabízí speciální vouchery na slevy či volný vstup do muzeí, galerií nebo kulturních památek (například Židovské muzeum, Národní kulturní památka Vyšehrad nebo pražské věže) i na živé kulturní akce (třeba letní divadelní scény). Termín: Od 1. července do 31. srpna Podmínka: Ubytování v některém z pražských hotelů. Zpětně lze požádat o 50 % výdajů na ubytování Platí pro skupinu až pěti osob – maximálně 300 Kč za osobu a noc. Celkem lze zažádat o 9000 Kč i na více termínů, ale maximálně jednou v měsíci. Termín: Od června do listopadu. Podmínka: Ubytování v hotelu, penzionu, či jiném ubytovacím zařízení regionu na minimálně tři a maximálně šest nocí. Zámek Hluboká Olomouc region Card Nabízí zdarma kartu Olomouc region Card na 48 hodin. Zdarma je návštěva více než 90 míst, MHD Olomouc, sleva na jízdenky u ČD. Termín: Od 1. července do vyčerpání zásob. Kartu lze využít až do konce roku. Podmínka: Ubytování na minimálně dvě noci v zapojených ubytovacíc­h zařízeních na střední Moravě. Poskytuje slevu 30 % z ceny na ubytování maximálně 300 Kč za osobu a noc. Platí pro dvě až šest osob, alespoň jedna starší 18 let. Maximálně na sedm nocí. O voucher lze žádat opakovaně a platí i pro cizince. Termín: Červen – alespoň dvě noci, v červenci a srpnu nelze čerpat, září až listopad – alespoň tři noci. Podmínka: Ubytování v Turistické oblasti Budějovick­o – pouze pro město České Budějovice a město Hluboká nad Vltavou. Ostatní města z této oblasti nabízejí procentní slevu nebo bonus určený ubytovatel­ům. Mariánské Lázně Ministerst­vo pro místní rozvoj (MMR) chystá podporu pro krajská města formou poukazů. Ministerst­vo má připraveno 500 milionů korun, stejnou sumu, kterou do poukazů vloží města, jim přispěje stát. Výzva bude vyhlášena v polovině července, zájemci se budou moci hlásit tři měsíce. Pobyt by měl být minimálně na tři noci. Pokud mají města už stanoven jiný limit, nemusí ho měnit. Pří třídenním pobytu by mohl dospělý využít poukaz na 3000 Kč, dítě na 1000 Kč. Podmínka: Ubytování ve městě. Poukaz bude možné využít také na stravování či vstupy. Distribuce se uskuteční přes informační centra či hotely.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic