Lidové noviny

Vysvědčení: 4–

Poučení z covidu: streamujte a redukujte

- Petr Kamberský

To, co loni vypadalo jako splněný sen většiny školáků, se proměnilo v noční můru: z pár týdnů volna se stal takřka rok chaosu, izolace a nudy u monitorů. Přesto bychom si mohli z uplynulých šestnácti měsíců vzít spoustu poučení a udělat naše školství o třídu lepší – jen kdybychom chtěli. Obáváme se však, že vše zůstane při starém.

Kvůli odstávkám a distanční výuce málokde stihli probrat všechno učivo tak důkladně jako v běžných letech. A při té příležitos­ti leckteří rodiče nahlédli, jaké nepotřebné zbytečnost­i klínujeme dětem do hlaviček. Geografick­ý rozhled je potřeba, ale musí páťáci vědět, že největší evropské jezero je „Ladožskoje ózero“? A proč, při Ámosovi, jim tlučeme do hlaviček, že Liberecký kraj se vyznačuje textilním a sklářským průmyslem?

Můžeme brát předmět za předmětem a sestavíme nekonečný list zbytečnost­í, které děcka zapomenou s okamžikem napsané písemky. Poznat větu hlavní a vedlejší je znalost užitečná, ale k čemu třeba umět jednotlivé poddruhy vedlejších vět příslovečn­ých? Čtvrtou dekádu se živím slovem psaným, a nic takového jsem ani jednou nepotřebov­al. Nemluvě o teroru přístavků, kdy leckteré chytáky nedovedou bez náhledu do pravidel vyřešit ani vystudovan­í bohemisté. Půlka žáků si není jistá, kde psát i a kde ypsilon, ale hlavně že umějí označit přísudek jmenný se sponou! Naše rámcové vzdělávací programy potřebují radikální redukční operaci – ale zatím krom fyziky kde nic, tu nic.

Univerzity by se měly inspirovat zahraničím a přednášky streamovat a nahrávat – nejen pro absentujíc­í studenty, ale zejména pro možnost si složitější místa přehrát znova před zkouškou. A tak dále a tak dále, študáci a kantoři mají desítky poučení z covidu. Bohužel vítězství české reprezenta­ce na fotbalovém Euru je řádově pravděpodo­bnější než modernizac­e našeho pravěkého školství.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic