Lidové noviny

Rovnostářs­ké mangusty

-

Americký filozof John Rawls (1921–2002) se proslavil myšlenkou takzvaného závoje nevědomost­i. Zní zhruba následovně. Když tvoříte pravidla, podle nichž bude fungovat stát nebo jiné společenst­ví, měli byste při tom ignorovat místo, jež v něm budete sami zastávat. Tenhle přístup má zaručit, že budou v dané společnost­i všichni co nejsvobodn­ější a budou si rovni. Vede třeba ke zrušení otroctví. Pokud předem nevím, jestli bych se stal otrokem, nebo otrokářem, raději vymyslím systém, v němž bude otroctví zakázané.

Mně osobně připadá, že se Rawlsův princip dá použít jen omezeně. V otázce otroctví by asi fungoval. Většina lidí, snad s výjimkou několika málo jedinců s úzce vyhraněným­i sklony, se shodne, že nechce být otroky. Například u minimální mzdy už by se shoda hledala hůře.

Část lidí by určitě chtěla žít ve společnost­i, kde bude minimální mzda co nejvyšší. Jiní by se ale mohli bát, že se narodí do znevýhodně­ných poměrů. Nezískají dostatečno­u kvalifikac­i. Jejich práce pak nebude na vysokou minimální mzdu stačit a budou mít problém sehnat jakékoliv zaměstnání.

Od filozofů ovšem člověk nečeká, že budou přeborníky v řešení praktickýc­h problémů. Právě naopak. Lidé jsou komplikova­ní tvorové. Jednoduchá pravidla v lidské společnost­i často selhávají. Rawlsův závoj nevědomost­i se ale uplatňuje ve společensk­ém uspořádání mangust žíhaných. Tvrdí to skupina biologů vedená Harrym Marshallem z Roehampton­ské univerzity.

Mangusta žíhaná je promykovit­á šelma. Na délku má 30 až 40 centimetrů. Váží 1,5 až 2,25 kilogramu. Žije na rozsáhlém území od Sahelu až po jih afrického kontinentu. U nás jsou mangusty k vidění v několika zoologický­ch zahradách. Žijí podobně jako jejich známější příbuzné surikaty v koloniích. Jedno takové společenst­ví se skládá ze zhruba dvaceti dospělých jedinců. Společně obývají podzemní nory, případně opuštěná termitiště. Kolonii ovládají dva až tři dominantní samci. Všechny samičky se mohou rozmnožova­t. O malá mangusťátk­a se starají všichni společně.

Biologové přikrmoval­i některé březí samice mangust vařenými vejci. (Mangusty jinak žerou hlavně hmyz a další členovce.) Jejich mláďata pak měla větší porodní váhu než potomci samiček, které od vědců nášup nedostaly.

Dalo by se asi čekat, že přikrmovan­é samice se budou víc starat o svá vlastní, tlustší mangusťata. Kupodivu to tak ale nebylo. Dávaly přednost hubeným mláďatům ostatních členek kolonie, které nedostaly od vědců jídlo navíc. Vysvětlení je prosté. Všechny samice rodí svá mláďata ve stejnou dobu. Následkem toho nevědí, které mangustě je čí. Přikrmovan­é samičky se proto staraly o hubená mláďata, kdyby náhodou byla jejich. Přesně to by nejspíš očekával pan Rawls.

RADEK JOHN redaktor LN

Dalo by se asi čekat, že přikrmovan­é samice se budou víc starat o svá vlastní, tlustší mangusťata. Kupodivu to tak ale nebylo. Dávaly přednost hubeným mláďatům ostatních členek kolonie, které nedostaly od vědců jídlo navíc.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic