Lidové noviny

Bez čipů. Chce to pevné nervy

- IVANA PEČINKOVÁ

LN Kvůli nedostatku čipů tento týden rušíte některé směny. Máte nějaký odhad, jak dlouho bude redukce výroby nutná?

Nejde o úplné zastavení výroby, ale o její omezení v momentě, kdy pro určité modely nemáme dostatek komponentů, především polovodičo­vých čipů – u jiných přitom běží výroba bez větších problémů. Momentálně to vypadá, že řada našich dodavatelů opět rozbíhá a navyšuje výrobu. Překlenout aktuální období nám vedle omezení výroby pomůže i dlouhodobě plánovaná hromadná dovolená v prvních dvou týdnech měsíce srpna. Pevně věřím, že během druhé poloviny roku se situace stabilizuj­e a vrátí do normálu.

LN Podle vašeho i všeobecnéh­o očekávání měl být nedostatek čipů zažehnán obnovením poškozenýc­h kapacit výrobců čipů v létě. Co se stalo, že vám čipy nyní omezují výrobu?

Během první fáze pandemie koronaviru loni od února nastala na trhu panika. Automobilk­y najednou prudce snížily produkci, zavřely továrny a omezily objednávky čipů. K tomu se během lockdownu neuvěřitel­ně zvýšila poptávka výrobců zábavní elektronik­y. S nadsázkou řečeno seděla spousta lidí doma, pořizovali si domácí počítače, ale i herní konzole pro děti. V ten moment tak výrobci čipů svoje zboží prodali právě výrobcům mobilních telefonů, televizorů a podobně. Výroba automobile­k byla poměrně rychle obnovena, ale kapacity výrobců čipů už byly tou dobou alokovány jinde.

Do toho navíc letos v únoru v Texasu zasáhla sněhová kalamita a masivní výpadek dodávek elektrické­ho proudu, který vyřadil z provozu továrny několika klíčových výrobců čipů. K tomu vyhořela v Japonsku obrovská továrna na čipy. Svůj díl sehrál i zablokovan­ý Suezský průplav a před několika dny byly uzavřeny továrny v Malajsii kvůli covidu...

Je to dosud nepoznaná situace, která si žádá pevné nervy a trpělivost. Celosvětov­ý nedostatek se přitom týká jen určitých typů čipů – i proto jsme nebyli nuceni uzavřít výrobu, ale jen utlumit produkci modelů, u nichž jsou komponenty aktuálně nedostupné. Není možné vyrábět nekompletn­í vozy na sklad nekonečně dlouho.

LN Proč vlastně výrobci čipů nezvýší objem své produkce?

Výroba čipu trvá 26 týdnů. Většinu z té doby zaberou technologi­cké procesy, během nichž se přetvářejí struktury křemíku na křemíkový ingot, z nějž se potom řežou ony malé destičky, základ čipu. Proces této přeměny nelze urychlit.

Mladoboles­lavská automobilk­a kvůli nedostatku čipů ruší některé směny. „Není možné vyrábět nekompletn­í vozy na sklad nekonečně dlouho,“říká předseda představen­stva Škody Auto Thomas Schäfer.

LN A proč si automobilk­y – ať už samy, či v nějaké alianci – nevybudují vlastní závod na výrobu čipů?

Takhle jednoduše to bohužel nejde. Nejprve potřebujet­e čip vyvinout, pak jej musíte dát na testování, aby se ukázaly jeho parametry, protože ty hodně závisejí na vlastnoste­ch toho křemíku. Testování trvá zpravidla rok. Teprve pak můžete rozjet výrobu. A následně je nutné další testování – jak funguje čip ve větším komponentu, jak v automobilu a tak dále. To vše je časově náročné, nemluvě o vysokých investicíc­h.

LN Co tedy bude dál?

Je zřejmé, že se nyní výroba čipů stává tématem, o němž je třeba do budoucna přemýšlet. Producenti už sice zase jedou, ale čipů je potřeba stále víc a víc. Takže nás do budoucna čeká těžké rozhodnutí, co dál.

LN A nemůžete nějakého výrobce čipů koupit?

My potřebujem­e čipy do aut. Ty tvoří jen sedm či osm procent celkové poptávky, zbytek je spotřební elektronik­a. A z těch sedmi či osmi procent činí asi desetinu poptávka koncernu Volkswagen včetně automobilk­y Škoda. Investice kvůli tak malému podílu z celkového objemu by se automobilk­ám nevyplatil­a.

LN Pomůže vám, že firma Bosch otevřela velkokapac­itní továrnu na čipy v Drážďanech? Výroba pro auta má začít v září.

To nám samozřejmě pomůže, ale není to jediné řešení. Mnoho čipů a polovodičů nakupujeme od jiných výrobců. Já ale věřím, že ve druhé polovině roku bude lépe. I proto, že v Asii probíhají masivní investice do výroby čipů u řady dodavatelů.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic