Lidové noviny

Co je dobré vědět před příjezdem:

-

KDE SE VYKOUPAT:

Romantické přírodní koupaliště v osadě Dachovy je jak vystřižené z Rozmarného léta Vladislava Vančury. Secesní dřevěné budovy se šatnami doplňují písečné a travnaté pláže, dno je vyloženo pískovcový­mi kvádry, uprostřed koupaliště je dřevěný ostrůvek. Koupaliště napájí lesní pramen. https://tshorice.cz/

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Informační centrum Hořice

Náměstí Jiřího z Poděbrad 3

508 01 Hořice v Podkrkonoš­í tel. 493 620 121 www.horice.org https://infocentru­m.horice.org/

Kde se najíst? https://infocentru­m.horice.org/sluzby/ restaurace

Galerie plastik i Masarykova věž samostatno­sti mají otevřeno denně kromě pondělí, vstupné 30/15 Kč, http://muzeum.horice.org/

HOŘICKÝ PÍSKOVEC:

Najdete jej ve zdech svatovítsk­é katedrály a renesanční části Vladislavs­kého sálu na Pražském hradě, z hořického pískovce jsou i sochy, které zdobí Národní divadlo v Praze anebo chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.

U sv. Josefa se sice kámen už neláme, ale bývalý lom je oblíbeným dějištěm sochařskýc­h sympozií, koncertů a letních akcí. Mnozí umělci navíc tvořili i na jeho stěnách a ve skalních blocích, takže různá dílka objevíte přímo v lese.

Nyní se hořický pískovec těží pouze v lomu nad Podhorním Újezdem. Je asi 300 metrů dlouhý a vylamují se tu i mimořádně velké bloky. Prohlídku lomu i dílen, v nichž se kámen zpracovává, lze objednat v hořickém informační­m centru.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic