Lidové noviny

Naučte se gramatiku podle textu

-

Dnes se podíváme na použití pasivu (the passive). V článku ho najdeme například ve větě

„…a deal…that was designed to protect…a peace settlement…“(„…dohoda, která byla navržena za účelem ochrany mírového ujednání…“). V angličtině tedy vytvoříme pasivum pomocí slovesa be a hlavního slovesa v tzv. past participle, které je u pravidelný­ch sloves tvořeno příponou -ed (designed), u nepravidel­ných si ho musíme zapamatova­t (např. see – seen). Pasivum můžeme použít v různých časech jednoduše tak, že změníme tvar slovesa be do daného času – např. is designed (je navržen), was designed (byl navržen), will be designed (bude navržen) atp.

Zkuste doplnit věty ve správném tvaru pasiva

The dinner (cook).

The dishwasher (invent) by a woman.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic