Lidové noviny

Jan Kellner

-

Autor (* 1989) se narodil v Brně. Absolvoval studium mezinárodn­ího rozvoje na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době žije v Číně, kde se věnuje audiovizuá­lní tvorbě a vzdělávání. Před šesti lety autor absolvoval cyklistick­ou pouť z Antverp do Porta, během níž napsal svou básnickou prvotinu Rýpat pýr. Sbírka, již vydalo nakladatel­ství Srdeční výdej, si vysloužila pochvalu porotců soutěže Magnesia Litera. Literární kritika nazvala tvůrce „básníkem těla hledajícím celý život nevinnost“. Oceňovala v jeho textech „souboj bohyně Evoluce a bůžka Entropie“i obraznost „plynoucí hymnickým rytmem a živenou novým věděním třetího tisíciletí“. Uveřejněné básně pocházejí z připravova­né sbírky Východní divize.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic