Lidové noviny

Nechtěné dobrodružs­tví

WWW.LIDOVKY.CZ

- MARTIN ZVĚŘINA

Cestu „za hranice všedních dnů“sliboval ještě za komunismu slogan Čedoku. Dnes má dobrodružs­tví skoro jisté každý, kdo opustí republiku. Ani ten nejúzkostl­ivější pečlivka, který absolvoval dvě dávky očkování a opatřil si všechna potvrzení, neví, zda se bude vracet do republiky za stejných podmínek, za kterých ji opouští. Sázet na to, že po několika týdnech přiletí z Tramtárie a nebude muset do karantény, může jen hazardér. S mutacemi na celém světě narůstá počet nově diagnostik­ovaných a mnohé země nerozvolňu­jí, ale momentálně spíše zpřísňují. Cestovky nám samozřejmě budou vykládat opak.

Ne, cestování na dovolenou letos není a nebude nijak zvlášť riskantní, tedy pro rozumného turistu, který nehodlá zanedbávat elementárn­í bezpečnost. Hrozí „jenom“byrokratic­ké obstrukce, případně nějaká karanténa. Ostatně každý z nás vyráží na dovolenou o své újmě. Takže touží-li někdo po svobodách, nechť zůstane doma, protože jakmile překročí hranice, může na něj být pohlíženo jako na potenciáln­í zdroj nákazy a podle toho s ním též mohou zacházet.

Cestovní ruch se do starých kolejí jen tak nevrátí, a otázka je, zda je to vůbec škoda.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic