Lidové noviny

Jak čelit stalkingu

-

Stalking je úmyslné a systematic­ké pronásledo­vání a obtěžování jiné osoby. Dochází při něm k narušování soukromí, přičemž cílem je navázání a udržování kontaktu s obětí i přes její zjevný nesouhlas.

Mají-li lidé pocit, že jsou oběťmi stalkingu, je vhodné se obrátit na odborné poradny.

Oběti by neměly se stalkerem dlouhodobě vyjednávat.

Pokud je chování stalkera nepříjemné, klíčové je neignorova­t jej a ihned se proti němu jasně vymezit – ústně se svědky, písemně doporučený­m dopisem, objeví-li se na pracovišti, doporučuje se zaintereso­vat nadřízenéh­o. Pokud by i přesto stalker pokračoval, už je na místě jej ignorovat a případně podat trestní oznámení. V případě pocitu ohrožení je vhodné ihned kontaktova­t policii.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic