Lidové noviny

Rusko svírá nákaza

-

„Předchozí mutace covidu pronikala do horních cest dýchacích pomaleji, proto byla nebezpečná spíš pro starší osoby a osoby s oslabenou imunitou. Mladší ročníky čelily nákaze lépe, načež vznikla mylná domněnka, že covid se jich netýká. Indická mutace ale proniká do organismu rychleji a imunita mladších lidí si s ní neumí poradit,“vysvětluje pro LN Alexej Starčenko prudký nárůst nakažených koronavire­m v Rusku.

Domnívá se, že za vlažným přístupem Rusů k očkování stojí hned několik faktorů. Svou roli sehrávají různé nepodložen­é informace šířené na sociálních sítích nebo šeptandou, ale i nulová odpovědnos­t státu za vedlejší účinky vakcíny, o nichž se v Rusku mlčí.

„Důvodem k odmítání očkování byla také nízká úmrtnost na covid uváděná oficiálním­i orgány. Rusové si neuvědomov­ali nebezpečí nákazy. Lidé také nevěří, že Rusko je schopno za pouhý půl rok vyrobit vakcínu světové úrovně. Po rozpadu Sovětského svazu tuzemský farmaceuti­cký průmysl degradoval. Neexistuje žádný světově uznávaný a mezinárodn­ě prodávaný ruský lék. To je pro mnohé také důvod k obavám,“uvádí expert.

Povinné očkování mění situaci Politolog Alexandr Asafov se domnívá, že nedůvěra k očkování, která v Rusku převládá, není společensk­ým protestem proti Kremlu.

„V Rusku bylo očkování od samého začátku dobrovolné. Právě kvůli tomuto přístupu a také kvůli různým konspiračn­ím teoriím ohledně covidu a očkování není počet očkovaných v Rusku vysoký. Situace se začíná měnit po zavedení povinného očkování pro určité kategorie zaměstnanc­ů a omezení pro neočkované,“sdělil LN.

Moskva a některé další regiony zavedly povinné očkování pro zaměstnanc­e služeb. Musí je absolvovat migranti, kterým je aplikován jednodávko­vý Sputnik Light.

Podle ruského politologa exploze koronaviro­vé nákazy neohrožuje přímo Kreml, politické následky však mít bude. Už od loňského roku platí, že celá tíha odpovědnos­ti za boj s koronavire­m leží na šéfech jednotlivý­ch ruských regionů. Centrální vláda jim delegovala možnost zavádět lokální proticovid­ová omezení včetně lockdownů. Kreml na oplátku očekává, že bude se zákeřným koronavire­m zatočeno.

A tak se každý ruský gubernátor snaží, jak může. Moskevská radnice opatrně zavádí diskrimina­ci neočkovaný­ch. Od 28. června mohou restaurace a bary navštěvova­t pouze očkovaní ruskou vakcínou, kteří se prokáží speciálním QR kódem. A nebo návštěvníc­i s čerstvým PCR testem.

Ke stejnému kroku se chystají oblíbená letoviska v Krasnodars­kém kraji. Od srpna se tam mohou slunit pouze očkovaní turisté. V západosibi­řském Chantymans­ijském autonomním okruhu – Jugra bude na tři týdny vyhlášen zákaz vycházení ve dvou obcích, Jugorsk a Sovětskij. Absolutní izolaci nemusí dodržovat jen očkovaní.

Komunisté podporují konspirace

Covidová situace ovlivňuje i zářijové volby do dolní komory ruského parlamentu, Státní dumy. Asafov upozorňuje na rozpor mezi státostran­ou a jejím hlavním systémovým protipólem.

„Státostran­a Jednotné Rusko akcentuje svůj podíl na boji s covidem. Naopak komunistic­ká strana kritizuje vládu za de facto povinné očkování. Komunisté budou sázet na hlasy zastánců konspiračn­ích teorií a zahrávat si s protivakci­nační rétorikou,“uzavírá ruský politolog.

Počty nakažených však rostou bez ohledu na politické hry. Operativní štáb včera zároveň oznámil 21 042 nových potvrzenýc­h případů nákazy za posledních 24 hodin. Denní přírůstky osob nakažených koronavire­m se dál drží nad 20 tisíci, v úterý operativní štáb oznámil 20 616 infikovaný­ch za uplynulý den.

JIŘÍ JUST spolupraco­vník LN v Rusku

 ?? FOTO REUTERS ?? Jen s vakcínou lze porazit pandemii, řekl včera Vladimir Putin během debaty s obyvateli Ruska
FOTO REUTERS Jen s vakcínou lze porazit pandemii, řekl včera Vladimir Putin během debaty s obyvateli Ruska
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic