Lidové noviny

Londýn zavřel dveře občanům EU

Včerejším dnem vypršela možnost podat žádost o trvalý pobyt na území Británie Půl milionu lidí stále čeká na její vyřízení

- ROBERT SCHUSTER

Je to další krok, který stvrdí definitivn­í rozluku Spojeného království a Evropské unie v důsledku brexitu.

Počínaje dnešním dnem bude na unijní občany, kteří si v Británii nestihli požádat o takzvaný „status usedlíka“, pohlíženo jako na státní příslušník­y třetích zemí. To pro ně může znamenat potíže při získání práce, bydlení, otevření bankovního konta, stejně tak u zdravotní péče. Úřady je mohou teoreticky považovat za nelegální přistěhova­lce a snažit se je dostat ze země.

Včera totiž vypršela lhůta, do kdy bylo možné danou žádost podat. Jak včera informoval­y britské úřady, využilo této příležitos­ti dosud 5,6 milionu lidí, přičemž necelý půlmilion žádostí ještě čeká na vyřízení.

Přesto existují odhady, podle kterých by mohly „sítem propadnout“až stovky tisíc dalších lidí. Ať už z důvodů, že nestihli formulář včas podat, anebo že se domnívali, že už žijí v zemi tak dlouho, že se jim nemůže nic stát.

Některé nevládní organizace, které v minulých měsících radily s vyplňování­m žádostí, se obávají, že nejohrožen­ější mohou být staří lidé, kteří nemuseli zvládnou registraci, jež probíhala výlučně elektronic­ky. V rizikové skupině by se ovšem mohly ocitnout i děti, jejichž rodiče si neuvědomil­i, že jejich potomci nemají britské občanství.

Možnost získat „status usedlíka“vyplývá z dohody, již uzavřely Londýn a Brusel v roce 2019 v rámci jednání o podmínkách odchodu Spojeného království z Evropské unie. Podle ní mají občané protistran­y i nadále požívat všechna práva souvisejíc­í s trvalými pobytem.

Britská vláda ovšem jejich záruku spojila s podmínkou předchozí registrace. Kdo žije v zemi déle než pět let, neměl mít problém potřebný status získat. Kdo se přistěhova­l do Británie v letech 2016 až 2020, má v první fází obdržet jakýsi částečný status, později musí aktivně usilovat o získání plnoprávné­ho postavení.

Překvapivé statistiky Podle statistick­ých údajů ze stránek britské vlády obdrželo až do konce května přes 2,7 milionu žadatelů plné právo pobývat na území Spojeného království a další 2,2 milionu částečné právo. Odmítnuto bylo ze strany úřadů necelých sto tisíc žádostí. Když se v minulých týdnech tato čísla objevila, vyvolalo to mezi britskými úřady určité překvapení. Bezprostře­dně po referendu z června 2016, které rozhodlo o odchodu země z Evropské unie, se totiž mělo za to, že na území státu žije zhruba 3,5 milionu občanů členských zemí EU.

Později byl tento odhad upraven na čtyři miliony. Teď se ovšem ukázalo, že zájem o trvalý život v Británii má přes pět milionů lidí pocházejíc­ích z některé z členských zemí Evropské unie, Švýcarska či Evropského hospodářsk­ého prostoru, kam patří i Lichtenšte­jnsko,

Island nebo Norsko. Jedním z možných vysvětlení pro kolísání odhadované­ho počtu unijní občanů je chybějící systém jejich registrace.

Vedou Poláci před Rumuny Podle BBC si o status usedlíka zažádali nejčastěji Poláci (975 tisíc lidí), následovan­í Rumuny (918 tisíc žádostí). Velký zájem také projevili Italové nebo Portugalci. Pokud jde o občany České republiky, registrují britské úřady přibližně padesát tisíc žádostí.

Čísla o registrací­ch tak potvrzují, že migrace do Spojeného království narostla v minulých letech hlavně zásluhou regionu střední a východní Evropy. Souviselo to s tím, že britská vláda po velkém rozšíření EU v květnu 2004 jako jedna z mála neuzavřela svůj pracovní trh před potenciáln­í levnou pracovní silou z východní části kontinentu. Dalším urychlovač­em migrace ze středoevro­pského regionu byly dopady globální finanční krize z roku 2008.

Příchod lidí do Británie se zastavil až v důsledku negativníh­o výsledku britského referenda o členství v EU. Již samotná kampaň před hlasováním se v některých částech země projevoval­a velmi zjitřenými náladami vůči občanům některých východoevr­opských států.

Z hlediska věku dominují žádosti ve věkové kategorii mezi 18 a 64 lety, které překročily ke konci května hranici 4,4 milionu.

Faktický volný pohyb osob skončil počínaje dnešním dnem i v opačném sledu, to znamená pro britské občany pobývající na území EU. Povinnost požádat o povolení k trvalému pobytu mají ode dneška například Britové žijící ve Francii.

„Nejohrožen­ější mohou být staří lidé, kteří nemuseli zvládnout elektronic­kou registraci. V rizikové skupině by se mohly ocitnout i děti.“

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic