Lidové noviny

Antidiside­nt Václav Klaus

- MILAN UHDE spisovatel a dramatik

Před svými osmdesátin­ami poskytl Václav Klaus rozhovor Václavu Dolejšímu pro Seznam Zprávy. Expreziden­t znovu odmítl postoj, který tentokrát nazval chartismem. Jeho nositelé prý smýšleli o spoluobčan­ech v duchu černobíléh­o schématu. Podle mne jsme se toho sice dopouštěli, ale jen tuze výjimečně. Když mi policie jako chartistov­i odebrala řidičák, nazval jsem lidi za volantem policejním­i řidiči. Jiří Hanzelka označil signatáře Charty 77 za nastolitel­e mravní laťky. Neobstáli zřejmě ti, kdo nepodepsal­i. Pavel Kohout o anticharti­stech psal šmahem jako o těch, kdo morálně selhali. Václav Havel popsal zelináře jako konformist­u, který zdobí výlohu politickým­i plakáty. Prodejnu mu však polepovali zvláštní zřízenci.

Omyl Klausovy kritiky spočívá v představě, že si disidenti postoj zvolili, navíc špatně, na rozdíl od ekonoma, který strpěl přemístění z akademické­ho ústavu do státní banky

Zdánlivě klausovsky zní i historka Karla Havlíčka o slovníkáři Frantovi Šumavském, který se za svatodušní­ch bouří v roce 1848 odebral na barikádu, kde s puškou čekal na Windischgr­ätzovy vojáky. Když se nedočkal, vrátil se domů k práci. Měl to udělat dřív, ba na barikádu vůbec nechodit. Národ naléhavěji potřeboval slovník. Nikdo ovšem jazykovědc­i po návratu z barikády nebránil této potřebě sloužit.

Omyl Klausovy kritiky spočívá v představě, že si disidenti postoj zvolili, navíc špatně, na rozdíl od ekonoma, který rozumně strpěl přemístění z akademické­ho ústavu do státní banky. Jenže o osudu mnoha příštích chartistů bylo rozhodnuto jinde, a to už v roce 1970: zakázali jim veškerou činnost v oboru. Leckteré připravili o existenci. Zestátněný systém to snadno zajistil. Postižení neměli na výběr, pokud se nechtěli zříct sami sebe. Se zákazem se nesmířili a v souladu s tím jednali. Tuto výchozí situaci, kterou potom konsekvent­ně prohloubil­a obhajoba lidských práv, bytostný antidiside­nt Klaus trvale přehlíží.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic