Lidové noviny

„Maršál Twito“v čele Unie

- ROBERT SCHUSTER redaktor LN

Dnešním dnem přebírá Slovinsko na půl roku předsednic­tví v Evropské unii. Kdysi to bylo spojeno se značnou prestiží a hlavně malé státy toho dokázaly často využít k vlastní propagaci. Od chvíle, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, to je ovšem formalita. Summity se už dávno konají výlučně v Bruselu, případně, jak ukázaly uplynulé měsíce, ve virtuálním prostoru.

Přesto ale asi bude slovinské předsednic­tví pod trochu větším drobnohled­em, což souvisí s osobností premiéra Janeze Janši. 62letý politik, který vede za svou dlouhou politickou dráhu už třetí vládu, bývá mnohdy přirovnává­n k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Hlavně pokud jde o politický styl a nekompromi­snost, s jakou prosazuje své cíle. Pojí je i několik životopisn­ých podobností, které sahají do dob skomírajíc­ího komunismu. Orbán i Janša měli pověst rebelů a právě to se stalo východiske­m i pro jejich další kariéru v demokratic­kých podmínkách.

Orbán kdysi proslul svým projevem na smuteční slavnosti za někdejšího komunistic­kého premiéra Imreho Nagye, kde volal po odchodu sovětských vojsk ze země. Janša se zase jako mladý funkcionář komunistic­kého svazu mládeže dostal do konfliktu s režimem. Je považovaný za hrdinu boje za nezávislos­t Slovinska v roce 1991, když jako ministr obrany úspěšně koordinova­l domobranu.

Potřeba bojovat proti něčemu Janšovi zůstala. Nejenom v minulosti, ale i teď to jsou údajné (post-)komunistic­ké struktury ve státním aparátu a justici. Často za nimi vidí vliv svého souputníka z dob boje o nezávislos­t, bývalého šéfa slovinskýc­h komunistů a později prvního prezidenta nezávisléh­o státu Milana Kučana.

Ke svým nepřátelům řadí Janša také novináře. Nejvíc mu ležela v žaludku slovinská tisková agentura STA. Zkraje roku jí nechal seškrtat rozpočet, a to ji přivedlo na pokraj krachu. Maďarští mediální podnikatel­é, kteří doma podporují premiéra Orbána, již mezitím začali ve Slovinsku budovat alternativ­ní tiskové impérium, o které by se mohl Janša do budoucna opřít.

Hlavní Janšovou zbraní je Twitter. Protože jeho vzkazy bývají hodně bojovné, vysloužil si přezdívku „maršál Twito“. Je to slovní hříčka se jménem zakladatel­e socialisti­cké Jugoslávie, partyzánsk­ého vůdce, maršála Josipa Broz Tita.

Rychlost, s jakou současný slovinský premiér obvykle vypouští své tweety, se mu stala osudná loni po amerických prezidents­kých volbách. Tehdy popřál Donaldu Trumpovi ke znovuzvole­ní v době, kdy se ještě pilně sčítalo. Chybu pochopitel­ně nepřiznal, nastupujíc­ího šéfa Bílého domu Joea Bidena označil za „nejhoršího amerického prezidenta všech dob“.

Ještě štěstí, že Biden byl v Evropě nedávno. A až sem zase někdy zavítá, budou s předsednic­tvím EU na řadě jiní.

Potřeba bojovat proti něčemu slovinském­u premiérovi Janezi Janšovi zůstala. Nejenom v minulosti, ale i teď to jsou údajné (post-)komunistic­ké struktury ve státním aparátu a justici.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic