Lidové noviny

Strana byznysovýc­h elit země

Komunistic­ká strana Číny má za sebou sto let snění o společensk­é stabilitě

-

Čínská komunistic­ká strana slaví sto let od svého založení. Tak jako s řadou věcí v ČLR, je i zde (jak praví Saturnin) potřeba „uvést věci na pravou míru“. Poprvé se příznivci komunismu sešli v Šanghaji 24. července 1921. Poté však před policií utekli na ostrov Chu-sin, kde rokovali a budovali základy strany po sedm až osm dní. Kolik tam bylo straníků, není jisté. Jisté však je, že tato několikačl­enná skupina (mezi nimi i Mao Ce-tung, který tam prý byl jako řadový člen – i když podle některých zdrojů možná taky nebyl) si na datum prvního setkání nevzpomněl­a. Po patnácti letech se tedy rozhodlo, že slavit se každoročně bude 1. července a tak tomu bude i letos.

Navíc je to krásné symbolické datum. Symboly hrají důležitou roli: srp a kladivo – nezapomenu­telné i pro Čechy – zdobí už celý týden kdejakou čínskou zeď či plochu. A strana ví, že zapomenout, upadnout v zapomnění není dobré. Jedním ze starších hesel, které KS Číny pro (dnešní) oslavy oprášila, zní: „Nikdy nezapomeň na původní ideály.“Do minulosti se současný generální tajemník strany Si Ťin-pching dívá totiž rád a často. Tedy jen do té zářné minulosti, na hladomor vyvolaný Velkým skokem vpřed nebo masakr na náměstí Nebeského klidu v roce 1989 nikdy nevzpomíná.

Boj se zkorumpova­nými tygry i mouchami

Návrat k ryzím kořenům Strany je podle Siho ale jedním z řešení řady problémů. Apolitičtí mladí a nestraníci by se u starší generace měli učit a znovu přilnout k ryzímu marxismu-leninismu, upnout se k vyšším cílům a myšlenkám, než je mamon, komerce a obohacován­í. Korupce pravděpodo­bně z velké části pomohla položit po čtyřiasedm­desáti letech komunistic­ké vedení v SSSR. Si, inspirován ruským sousedem, se tedy od svého nástupu snaží s tímto nešvarem, který by mohl položit i jeho stranu a zemi, bojovat. Zatočit s korupčníky měly jeho kampaně jako „Hon na tygry i mouchy“nebo „Lov čtyř velkých tygrů“. V síti čínské „spravedlno­sti“uvízlo přes sto tisíc významných soudruhů, ale i tzv. muší váhy.

Komunistic­ká strana je stále organizace, do které v Číně lidé vstupují především ze zištných důvodů. Všudypříto­mná KS Číny sdružuje nejvíce technokrat­ů a byznysovýc­h elit země. Většina z 5,8 milionu čínských milionářů jsou straníci či jsou nějak na stranu napojeni. Dostat se do takto elitní skupiny 90 milionů členů není snadné. Podle agentury Bloomberg vedení KS Číny před třemi lety přijalo jen zhruba 12 procent ze všech uchazečů. A to museli napsat kvalitní motivační dopis, projít kolečkem hodnocení soudruhů z okolí a absolvovat výcvik, který trvá i roky. Jen ti nejlepší ve všech ohledech sítem projdou.

I přesto, že strana patří elitám, Si Ťin-pching jako většina komunistů rád hovoří o lidech. Devětadvac­et svých lidí – straníků už slavnostně vyznamenal. Oceněni byli běžní hrdinové, kteří plní či plnili své povinnosti a nenápadně přispívají zemi, jak se nechal v médiích Si slyšet. Například ujgurský vesnický předák, který bojoval proti místnímu separatism­u, nebo tibetský kádr, který „vedl lid k tomu, aby následoval stranu“. Kromě korupce Stranu totiž trápí i vzpurní Tibeťané a Ujguři, kteří by rádi měli stejná práva a svobody jako Chanové (většinové obyvatelst­vo).

Ony menšiny ale na oslavách jistě Si také nezmíní. Mluvit se bude o ekonomické­m růstu, úspěších na poli výzkumů a inovací či v rámci armády, nebo o rozsáhlé světové spolupráci. Jak Si řekl, Čína (pod vedením Strany) bude stát rovně a pevně na Východě. A z jeho dalších projevů je zřejmé, že takovou pevnou dominanci chce udržet i na Západě, a tedy vlastně v celém světě. Pomoci má i plán budování společenst­ví sdíleného osudu lidstva, tedy společenst­ví, které se bude řídit normami a pravidly ČLR. Jak se píše v jednom z referátů Si Ťin-pchinga na 19. Sjezdu KS Číny: „(je potřeba) iniciovat vytvoření společenst­ví sdíleného osudu lidstva, propagovat transforma­ci světového sytému vládnutí. Síla mezinárodn­ího vlivu Číny, její schopnost inspirovat a být vzorem se nadále zvyšuje a nově, zásadně přispívá ke světovému míru a rozvoji.“(Po zmiňovaném 19. sjezdu se heslo „společenst­ví sdíleného osudu lidstva“dokonce objevilo nejen ve stanovách Komunistic­ké strany Číny, ale po úpravách z roku 2018 dokonce i v preambuli samotné Ústavy Čínské lidové republiky.)

KATEŘINA PROCHÁZKOV­Á sinoložka a analytička projektu Sinopsis

Učit se stabilizov­at společnost Řada západních „přátel“je z těchto myšlenek nadšena. Chtějí se učit stabilizov­at společnost po čínském vzoru – jak řekl v rozhovoru pro CCTV před sedmi lety prezident naší země Miloš Zeman. O úspěších KS Číny naposledy promluvil v interview pro státní tiskovou agenturu Sin-chua komunista Vojtěch Filip: „‚Čínský zázrak‘, který v uplynulých desetiletí­ch vytvořila Komunistic­ká strana Číny, dokázal, že socialismu­s s čínskými rysy je správnou cestou vedoucí k úspěchu v rozvoji země.“O čínském snu sní ve svých sloupcích i bývalý premiér Jiří Paroubek: „Prezident Si uvedl, že KS Číny je největší politickou stranou světa. Měl pravdu. A této straně se daří udržovat v Číně stabilitu a potřebnou společensk­ou dynamiku.“

Snad čínský sen zůstane jen snem… a pokud možno pouze čínským.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic