Lidové noviny

Český solárník sází na Kypr

Po letech, kdy Zdeněk Sobotka budoval sluneční parky v Chile, míří na Kypr. Plánuje tam až 80 elektráren

- MICHAL PAVEC

Jde o zemi, kde se vyplatí podnikat ve výrobě elektřiny ze slunce. Na Kypru je dostatek paprsků i vysoké výkupní ceny. „Plánujeme tam do tří let vybudovat 70 až 80 menších elektráren. Před několika týdny jsme začali s výstavbou pilotního projektu Athienou poblíž města Larnaka,“řekl LN Zdeněk Sobotka, majitel české firmy Solek.

Cílem je na horkém ostrově stavět menší elektrárny zhruba o výkonu dva megawatty, dohromady okolo 150 MW. Pro lepší představu: polostátní obr ČEZ provozuje v Česku nyní sluneční parky o celkovém výkonu 125 MW.

Sobotka podniká v solární energetice od roku 2009. Tehdy se rozhodl do byznysu vložit peníze z prodeje reklamní agentury a několika nemovitost­í. Kypr je pátou zemí, kde jeho firma staví panely. V době takzvaného solárního boomu, kdy stát nabízel štědré výkupní ceny této elektřiny, koupil nehotový projekt v Unhošti u Kladna. Tehdy měl jeho Solek pět zaměstnanc­ů. Krátce zkusil štěstí i na Slovensku, kde ale podobně jako v Česku brzy dotace klesla.

„Pro všechny v Evropě to bylo v tu dobu něco nového, všichni do toho šli po hlavě, a tak to i dopadlo. Bohužel se objevila spousta lidí, kteří na tom chtěli pouze přes noc zbohatnout a nezajímal je dlouhodobý byznys. Naše kroky proto začaly směřovat do zahraničí,“popisuje Sobotka.

Rumunsko–Chile–Kypr

V Rumunsku pak vybudoval více než deset projektů, které následně prodal. Další mise byla daleká: v roce 2014 se vydal do Chile, kde žádné dotace neměli, ale vzhledem k dobrému osvitu a velké poptávce – jihoameric­ká země je hodně závislá na uhlí – šlo o dobrý byznys plán. Solek tam během sedmi let postavil 15 elektráren a chystá se na další, celkem tam chce mít panely o výkonu až 500 MW, což už je velké číslo.

Peníze má od francouzsk­é banky Natixis, naposledy si čeští solárníci půjčili na chilské projekty skoro půl miliardy korun. Podobně plánuje firma financovat plány na Kypru, který je závislý na výrobě energie z plynu a těžkého topného oleje. Na ostrově ve Středozemn­ím moři chce za tři roky utratit zhruba 3,8 miliardy korun. Projekt by se měl vyplatit: solární energetika je v podobných zemích vysoce zisková. Sobotka navíc plánuje asi polovinu elektráren prodat a druhou dále provozovat.

„Na Kypru i v Chile jsou pro výstavbu fotovoltai­ckých elektráren ideální klimatické podmínky, počet hodin slunečního svitu je podstatně vyšší než u nás,“komentuje výběr lokalit energetick­ý expert Jiří Gavor. Zdůraznil i to, že podnikatel­ské štěstí není obsažené jen v paprscích. Pro investory jsou důležité hlavně dobře napsané zákony a jasné podmínky.

„Stavět fotovoltai­ku se dá výhodně i v Německu a doufejme, že v následujíc­ích letech i v Česku. Z divokých let 2009 až 2010 jsme se snad už poučili. Ekonomika výstavby fotovoltai­k se podstatně zlepšila a ve světě se objevují i projekty nevyžadují­cí státní dotace,“dodal Gavor s odkazem na dobu, kdy řada takzvaných solárních baronů využila vysoko nastavené dotace. Štědrost státu způsobila záplavu panelů na polích, loukách a řada tehdejších projektů skončila u soudu.

Je jasné, že v zemích s větším slunečním zářením to mají podnikatel­é snazší. Navíc postavit a začít provozovat solární elektrárnu je o poznání rychlejší než upravit uhelný zdroj či postavit jaderný reaktor. Hlavně díky působení v Chile se firma Solek hodně rozrostla. Z původních pěti zaměstnanc­ů jich má více než dvě stě. Menší část sídlí v Česku, na starosti má zejména „architektu­ru“projektů či IT zajištění.

„S dalšími elektrárna­mi na Kypru bude jejich počet přibývat. Růst by měl být znát i na našich tržbách. Zatímco loni jsme dosáhli téměř 700 milionů, letošní rok by se měly naše příjmy pohybovat mezi dvěma až třemi miliardami korun,“popsal Sobotka.

Vodík místo baterií

Jeho lidé aktuálně řeší i patrně největší problém solární energetiky: skladování vyrobené elektřiny. Proto se přímo na Kypru dali dohromady s finskou společnost­í Flexens, jež se právě tímto zabývá. V současnost­i spolupracu­jí na projektu elektrolyz­éru, který využije vyrobený vodík ke skladování energie.

Další plány firmy budou jihoameric­ké i evropské. „Těsně po Kypru chystáme pilotní projekt v Kolumbii, kde jsou pro solární elektrárny dobré podmínky. Uvažujeme také o Řecku. V Maďarsku se nyní zabýváme jedním menším projektem,“popsal Sobotka. Dodal, že v budoucnu uvažuje i o stavbě větrných elektráren, což se nabízí například v Chile, kde je horko a zároveň z hor hodně fouká.

 ?? FOTO SOLEK ?? Solární elektrárna Santa Laura o výkonu tří megawattů v chilské oblasti Valparaíso u města Cabildo byla dokončena v roce 2018. Díky optimálním přírodním podmínkám, vysoké intenzitě slunečního záření, stabilní ekonomice a rostoucí poptávce po elektřině patří Chile k jedněm z nejvýhodně­jších zemí pro investice do fotovoltai­ky, říká Zdeněk Sobotka, majitel české firmy Solek, která po světě buduje sluneční farmy.
FOTO SOLEK Solární elektrárna Santa Laura o výkonu tří megawattů v chilské oblasti Valparaíso u města Cabildo byla dokončena v roce 2018. Díky optimálním přírodním podmínkám, vysoké intenzitě slunečního záření, stabilní ekonomice a rostoucí poptávce po elektřině patří Chile k jedněm z nejvýhodně­jších zemí pro investice do fotovoltai­ky, říká Zdeněk Sobotka, majitel české firmy Solek, která po světě buduje sluneční farmy.
 ?? FOTO MAFRA – JAKUB STADLER ?? Zdeněk Sobotka podniká v solární energetice od roku 2009. Kypr je pátou zemí, kde jeho firma Solek staví panely.
FOTO MAFRA – JAKUB STADLER Zdeněk Sobotka podniká v solární energetice od roku 2009. Kypr je pátou zemí, kde jeho firma Solek staví panely.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic