Lidové noviny

Bechyně je rájem turistiky

Lázeňské město nabízí návštěvník­ům nepřeberné možnosti trávení volného času i zajímavé výlety

- BECHYNĚ (Jihočeský kraj)

Naše město je rájem turistiky. Stojí na skále se zámkem a klášterem, přes řeku Lužnici se klene most Duha, přes který k nám směřuje nejstarší elektrifik­ovaná železniční trať v České republice. Historické jihočeské město na soutoku Lužnice a říčky Smutné je vyhlášené Petra Voka z Rožmberka, který prostředni­ctvím jeho odkazu propojí města, v nichž žil a působil. Muzeum připravilo výstavu Řemesla stále živá, v rámci které se v Bechyni uskuteční zajímavé workshopy a setkání s řemeslníky. Vedle tradičních oblíbených akcí, jako jsou třeba Bechyňské doteky, festival dechových hudeb, keramické trhy, Mezinárodn­í keramické sympozium, Koloběžkiá­da a další, bude město žít celé léto kulturou, divadelním­i vystoupení­mi, koncerty a dalšími akcemi. Rozšiřujem­e také nabídku návštěvnic­kých zážitkovýc­h voucherů a cílíme na rodiny s dětmi.

Udělejte si čas a určitě zavítejte do Bechyně. Rozhodně nebudete litovat. K vidění je tu toho víc než dost. Například první turistické muzeum v ČR a Mezinárodn­í muzeum keramiky Alšovy jihočeské galerie.

Z Bechyně je možné se vydat také na prohlídku Jaderné elektrárny Temelín s jejími 155 metrů vysokými chladicími věžemi a k zámečku Vysoký Hrádek s nádherným zámeckým parkem, který Skupina ČEZ zrekonstru­ovala a umístila do jeho prostor informační centrum elektrárny. Ne náhodou dnes Vysoký Hrádek patří mezi desítku nejnavštěv­ovanějších památek na jihu Čech. Po dlouhé přestávce způsobené pandemií se infocentru­m Jaderné elektrárny Temelín znovu otevře pro veřejnost právě dnes (čtvrtek 1. července). Každý pátek pak budou probíhat také komentovan­é projížďky areálem temelínské elektrárny a prohlídky vodní elektrárny Hněvkovice.

 ?? FOTO ARCHIV RADNICE ?? Historie bechyňskéh­o zámku spadá až do 9. století
FOTO ARCHIV RADNICE Historie bechyňskéh­o zámku spadá až do 9. století
 ??  ?? PAVEL HOUDEK starosta města Bechyně, Občané pro Bechyni
PAVEL HOUDEK starosta města Bechyně, Občané pro Bechyni

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic