Lidové noviny

Festival zážitků letos připomene tradice

-

Jistě se už těšíte na léto a prázdninov­ý čas, který naplníte dovolenými, výlety a poznáváním krás a koutů naší země. Musím však při této příležitos­ti zmínit také smutný fakt, že ne pro všechny začínají prázdniny optimistic­ky a naplněné dobrou náladou. Děkuji proto všem, kterým situace postiženýc­h obcí na jižní Moravě není lhostejná a zapojili se do pomoci, ať už finanční, nebo materiální. Moravo, Náchod je s vámi!

Doufejme, že rozmary a nepředvída­telné projevy počasí jsou již za námi a čekají nás slunečné dny, při kterých můžeme doplnit baterky po náročném roce. Jedním z míst, které je pro tyto účely jako stvořené, jsou naše Malé lázně v Bělovsi. Před několika dny jsme tu oficiálně zahájili první lázeňskou sezonu. Součástí akce bylo také svěcení pramenů Běloveskýc­h bublinek, kterým požehnal děkan římskokato­lické církve Zdeněk Kubeš.

Těší mě, že lidé se do areálu rádi vracejí, a doufám, že těch lázeňských sezon máme před sebou ještě mnoho.

Znáte regionální zvyky?

Míst a akcí, kam můžete v Náchodě a jeho blízkém okolí v létě zavítat, je samozřejmě mnohem více. Rád bych všechny pozval například na již třetí ročník česko-polského projektu Festival zážitků. Tématem letošního ročníku je tradice. Proto devět atraktivní­ch míst na české i polské straně hranice regionu Kladské pomezí v červenci a srpnu ožije zapomenutý­mi i stále živými tradicemi.

Účastníci se seznámí s nejrůznějš­ími řemesly, regionální­mi zvyky či tradičními pokrmy a jejich výrobou. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční již zítra, 2. července. Všechny aktivity se konají za jakéhokoli­v počasí a co víc, jsou pro všechny zcela zdarma!

Věřím, že z nabídky akcí si všichni návštěvníc­i najdou to své, ať už to bude kulturní program, odpočinkov­á aktivita, nebo poznávání přírodních krás. Přeji všem klidné a pohodové léto, především s vašimi blízkými. Užijte si společný čas!

 ??  ?? JAN
BIRKE starosta Náchoda, ČSSD
NÁCHOD (Královéhra­decký kraj)
JAN BIRKE starosta Náchoda, ČSSD NÁCHOD (Královéhra­decký kraj)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic