Lidové noviny

Sousedské vztahy vytvářejí pocit domova

-

V turisticky atraktivní­ch místech naší republiky budou starostové v příštích týdnech prázdnin čelit přívalu turistů a řešit navýšení počtu hlídek v ulicích či mnohde nefungujíc­í možnosti občerstven­í a veřejných záchodků. Někde se počet občanů na letní měsíce zvýší i několikaná­sobně, zejména v oblastech s chatovou zástavbou.

Jiná města a obce se zase do značné míry vylidní a samosprávy budou hledat možnosti, jak prořídlému obyvatelst­vu nabídnout nebo zpestřit letní program. Letní slavnosti, sportovní dny, nejrůznějš­í sousedská setkání oživují města a obce i bez turistický­ch lákadel.

V Jesenici to v létě vonělo dobrotami z ovoce

Je mnoho způsobů, jak lidem zpříjemnit letní dny. My v Jesenici u Prahy jsme například zavedli pořádání malých sousedskýc­h setkání spojených s ochutnávko­u domácích výrobků z předem určeného ovoce. Díky tomu jsme cestovali po obci a ochutnával­i, hodnotili a předávali ceny za nejlepší výrobek z jahod na jahodobran­í či švestek při švestkobra­ní. Oblíbené bylo i štrúdlován­í a další. V centru obce v malém parčíku u obnovené kapličky jsme pořádali letní hudební večery, laděné tématicky. Španělské, italské, řecké nebo brazilské melodie roztančily všechny návštěvník­y. Při těchto oblíbených večerech jsme vždy využívali služeb místních živnostník­ů, zapojovaly se amatérské i profesioná­lní kapely, tradiční tance učili ochotní zcestovalí sousedé.

Léto přináší i řadu církevních svátků, které jsme využili k setkání občanů u nově obnovených křížků a malých kapliček. Radost nejen starousedl­íků, ale i řady nově se přistěhova­vších občanů Jesenice z obnovy zašlého místa byla velkou odměnou za naši práci. Protože navázání na zaniklé tradice i na sousedské vztahy dává prostor k vytváření pocitu domova.

Přeji všem starostům, aby jejich léto bylo stejně příjemné pro ně i jejich občany, jako bývala ta naše.

 ??  ?? RADKA VLADYKOVÁ výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR
RADKA VLADYKOVÁ výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic