Lidové noviny

Malebnou jihočeskou krajinou

-

navštívit zámek a zastavit se u pomníku osvobození americkou armádou, jednoho z mála, který přežil komunistic­ký režim.

Po cyklotrase č. 1064 pokračujte na Hradiště a kolem Jámského rybníka na Zahorčičky. Na rozcestí, kde cyklostezk­a odbočuje k obci Pole, se vydejte po žlutě značené polní cestě do Bezděkova a zajeďte se podívat ke Kamenné bábě. Po neznačenýc­h trasách pokračujte buď po silnici, nebo přes les do Slatiny (severně od ní se napojíte na cyklotrasu 2161) a po zastávce na lesním židovském hřbitově a u obřích kamenných slunečních hodin zamiřte po žlutě značené cestě k Čertovým náramkům a Obětnímu kameni.

V Kadově se zastavte u viklanu, po silničce a žluté značce pokračujte do Vrbna a jeďte dál po zeleně značené trase kolem rybníků Velký a Starý Pálenec a Hadího rybníka. U hájovny vyjedete na hlavní silnici, která vás dovede zpět do Blatné.

Na kole k viklanu, Kamenné bábě a Čertovým náramkům

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic