Lidové noviny

Naučte se gramatiku podle textu

-

Dnes se zaměříme na použití budoucího času s will, např. ve větě „The use of bitcoin will be optional…“(„Použití bitcoinu bude dobrovolné…“).

V angličtině rozlišujem­e tři základní budoucí časy – present continuous, going to a will.

První dva z těchto časů použijeme pro plánování budoucnost­i. Will používáme pro tzv. instant future, tedy rozhodnutí v danou chvíli (I will open the window.), pro fakta v budoucnost­i (The election will be on May 1.) a pro předpoklad založený na vlastním názoru (I’m sure you will pass the test.). Po will vždy následuje sloveso v infinitivu. V záporu můžeme will not zkrátit na won’t.

Doplňte tyto věty:

I (go) to the ladies’ room and then we (start).

I hope the weather (be) nice tomorrow.

I promise I (eat) chocolate any more.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic