Lidové noviny

Kolektivní imunita je na dosah ruky

-

Kolektivní imunitu má Česká republika podle biochemika Zdeňka Hostomskéh­o „na dosah ruky“. Stoupá počet očkovaných, zároveň mnoho zejména mladých lidí covid-19 prodělalo. Avizované ukončení úhrad testů na koronaviru­s z veřejného zdravotníh­o pojištění Hostomský považuje za racionální, nikoli kontroverz­ní rozhodnutí. Ani imunolog z Ústavu molekulárn­í genetiky Akademie věd ČR Václav Hořejší to nepovažuje za porušení základních lidských práv. Hostomský a Hořejší to včera řekli v diskusi na CNN Prima News.

Covid-19 podle Hořejšího v Česku prodělalo podle oficiálníc­h údajů kolem 1,7 milionu lidí a více než čtyři miliony obyvatel je očkovaných. To by bylo pro kolektivní imunitu podle něj stále nízké číslo, ale dá se předpoklád­at, že s koronavire­m se setkalo mnohem více lidí. Dramatický nárůst nemocných by tak již nemusel nastat.

Očkování považuje za nejspolehl­ivější způsob k dosažení kolektivní imunity. Vzhledem k tomu, že momentálně musí všichni čelit nakažlivěj­ší variantě delta a očkování je účinné zhruba na 90 procent, by lidé měli očkování brát nejen tak, že chrání sebe, ale že udělají něco i pro druhé. Tvrdé jádro tzv. odpíračů očkování je podle něj malé.

Konec proplácení testů na koronaviru­s z veřejného zdravotníh­o pojištění je podle Hostomskéh­o mechanisme­m, jenž by mohl přimět lidi k očkování.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic