Lidové noviny

Trochu si vyjedete do kopce

-

Start a cíl: parkoviště u školy v Poniklé Povrch: asfaltové a polní cesty

Z Poniklé se vydejte po cyklotrase číslo 4295 do údolí Jizery a dojeďte do Vysokého nad Jizerou. Náměstí nese jméno zdejšího rodáka, prvorepubl­ikového politika a prvního českoslove­nského premiéra Karla Kramáře (1860–1937), pojedete také kolem vily Větrov, kterou si tu nechal postavit (dnes slouží jako hotel).

Po CT 17A pokračujte přes Sklenařice ke Krkonošské­mu muzeu v Pasekách nad Jizerou a od něj po zelené značce do údolí Jizery, kde se napojíte na CT 22.

Po CT 22 jeďte až na křižovatku mezi obcemi Roudnice a Jestřabí v Krkonoších a po CT 4295 se vrátíte do Poniklé, kde jsme náš cyklovýlet odstartova­li.

Krkonošské tradice, Karel Kramář a zapadlí vlastenci

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic