Lidové noviny

Daniel Kroupa

-

Narodil se v roce 1949, působí jako filozof, politik, vysokoškol­ský učitel, autor a spoluautor řady odborných publikací i populariza­čních knih. Po srpnu 1968 kopal výkopy, statoval u filmu, vedle toho ale zároveň navštěvova­l přednášky Jana Patočky a Václava Černého. V lednu 1977 podepsal Chartu 77. Po roce 1989 se stal poslancem, později senátorem. Působí na FF UJEP.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic